Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vilken berggrund har du?
Har du tillräckligt med utrymme?
Kommer du få tillstånd?

Passar bergvärme?

Bergvärme passar oftast, men det finns några faktorer, som avgör hur lämpligt det är att installera just en bergvärmepump.

Visste du att...
Större delarna av Skåne, Öland och Gotland vilar på sedimentära bergarter, exempelvis kalksten, som är mindre lämpat för bergvärme.

Berggrunden avgör hur djupt borrhål du behöver

Det är till stor del berggrunden under ditt hus, som avgör om det passar med bergvärme eller inte. Olika bergarter leder värme olika bra och grundvattenflödet varierar. Det är inte nödvändigtvis olämpligt med bergvärme i kombination med vissa bergarter, men för att få samma effekt, krävs djupare borrhål (eller flera borrhål), vilket kostar mer.

Vilken bergart du har i trädgården, påverkar hur djupt man måste borra just hos dig.
Temperaturen i berget varierar något med klimatet. I norr är berggrunden kallare än i söder och därför krävs djupare brunnar i Norrland.
Avståndet ned till berggrunden avgör också hur djupt man måste borra.

Mest urberg med sedimentära bergarter i Skåne

Större delen av Sverige vilar på urberg, som brukar fungera bra för bergvärme. Större delarna av Skåne, Öland och Gotland vilar dock på sedimentära bergarter, exempelvis kalksten, som är mindre lämpat för bergvärme. Ledningsförmågan är sämre, vilket kräver djupare borrhål och av den anledningen är det ganska ovanligt att man väljer att borra för bergvärme här.

Det finns flera alternativ i områden, där bergvärme inte passar. Sjövärme och jordvärme är passande alternativ, liksom den betydligt vanligare luft-vattenvärmepumpen.

Lokala variationer har stor inverkan på borrdjupet

Berggrunden kan också ha lokala avvikelser, och du bör ta reda på vad du har för berggrund under tomten. Avgörande är också hur långt ned det är till berggrunden. Ibland finns berggrunden precis under huset, ibland finns den flera tiotals meter ned. Avståndet ned till berggrunden måste isoleras med foderrör och bidrar inte med värme.

En meter med foderrör innan berggrunden, kostar betydligt mer än en meter i själva berggrunden, samtidigt som det ändå måste borras lika djupt i själva berggrunden. Detta innebär att det blir betydligt dyrare om berggrunden ligger djupare. I vissa fall kan det vara så pass djupt att bergvärme inte längre är ett lämpligt alternativ.

Norr och söder påverkar temperaturen i berget

Berggrunden varierar något i temperatur över landet och berggrunden är några grader kallare i norr. Man brukar säga att temperaturen i berget varierar mellan 2-10°C över landet. Sen varierar naturligtvis även mängden energi som behövs, för att värma upp ett hus. I det kallare klimatet i norra Norrland, krävs mer energi än i södra Skåne. Det innebär att man måste borra mer än dubbelt så djupt i de nordligaste delarna, som i de sydligaste (om bergarten är den samma).

Samtidigt är berggrunden en stabil värmekälla och håller en betydligt högre temperatur än utomhusluften. I de kallare delarna av landet är bergvärme därför ett mycket lämpligt alternativ, även om installationen blir dyrare. I söder är skillnaden i besparing mellan en luft-vattenvärmepump och en bergvärmepump försumbar, samtidigt som en luft-vattenvärmepump generellt är betydligt billigare att installera.

Utrymme krävs mellan två borrhål

placering av borrhål för bergvärme

En annan aspekt är att det krävs utrymme. Mellan två borrhål måste det vara minst 20 meter. Om alla dina grannar redan har borrat för bergvärme, påverkar det alltså var och om du kan borra på din tomt. Det kan även finnas annat i marken, som bör undvikas och borrhålet bör inte heller placeras för nära huset, då det kan ta skada under borrningen. Det ska också vara 4 meter till närmaste byggnad.

» Läs mer om placering av borrhål här

Svårt att få tillstånd i ett vattenskyddsområde

Beroende på var du bor, kan det också vara svårt att få tillstånd för bergvärme. Detta rör främst dig, som bor i ett vattenskyddsområde. Det är också olika lätt att få tillstånd i olika kommuner.

» Läs mer om tillstånd för bergvärme här

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör