Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så väljer du rätt kapacitet på bergvärmepump
Detta behöver dimensioneringen ta hänsyn till
Storlek på varmvattenberedare?

Dimensionering bergvärmepump för bergvärme

Det är viktigt att dimensioneringen blir rätt. Med rätt dimensionering får du största möjliga besparing och en god effekt. Borrar du rätt djup vid nyinstallation, kan du känna dig trygg med att ha tillräcklig effekt hela borrhålets livslängd.

Borrhålets djup bestäms av energibehovet

När man räknar ut dimensioneringen är det viktigt att man utgår från hur många procent av det totala energibehovet man vill ska täckas av värmepumpen. En vanlig rekommendation är att bergvärmepumpen ska täcka 80 % av det totala behovet, men med dagens mer effektiva värmepumpar är det vanligt att man dimensionerar för att värmepumpstekniken ska täcka ett större behov, än vad man gjorde tidigare då man räknade mer med att den inbyggda elpatronen skulle täcka en del av behovet. Vanligen kan man hämta ut mellan 10 och 30 W per meter hål i berget.

Många borrar även lite djupare hål för framtiden, ifall man skulle behöva mer energi för att säkerställa att pumpen täcker all energi, eller för att slippa borra nytt senare. Har du funderingar på att någon gång bygga ut huset, så kan det vara bra att säkra upp ett lite djupare borrhål redan från början.

 

Vi hjälper dig!
Vi vet att det är svårt att räkna ut hur djupt borrhål som behövs och vilken bergvärmepump som passar. Därför har vi sett till att våra säljare har fått den utbildning som behövs, så du slipper göra detta själv. Ring oss gärna på 0770-777 600, så hjälper vi dig.

Faktorer som dimensioneringen ska ta hänsyn till:

Följande faktorer påverkar dimensioneringen:

 • vilken berggrund det är
 • grundvattenflödet
 • berggrundens temperatur
 • hur mycket effekt man vill hämta ur berget (se bergvärmepumpens kapacitet)
 • avstånd ned till berggrunden.

Vanligen borrar man mellan 70 och 200 meter djupt. Ibland väljer man att borra flera hål, istället för ett djupt, men detta är vanligast vid större anläggningar. Diametern på hålet är 110-165 mm.

Vilken bergart du har i trädgården, påverkar hur djupt man måste borra just hos dig.
Temperaturen i berget varierar något med klimatet. I norr är berggrunden kallare än i söder och därför krävs djupare brunnar i Norrland.
Avståndet ned till berggrunden avgör också hur djupt man måste borra.

Bergart 

Bergarter har olika bra förmåga att leda värme. Generellt, kan man säga att det svenska urberget har relativt god förmåga att leda värme, medan de sedimentära bergarterna som framför allt finns i Skåne, på Öland och Gotland, har en mycket sämre förmåga. Det krävs djupare borrhål i de sedimentära bergarterna, för att få samma effekt.

Temperatur i berget

Tvärtemot vad många tror, så hämtar bergvärmepumpen inte värme från jordens inre. Värmen hämtas från jordens yta och denna är uppvärmd av solen. Det är alltså lagrad solenergi som bergvärmepumpen utnyttjar. Om man hade velat hämta upp värme från jordens inre här i Sverige, hade det krävts borrhål på 1000-2000 meter.

Temperaturen i berget varierar något med klimatet. I norr är berggrunden kallare än i söder och därför krävs djupare brunnar i Norrland.

Avstånd ned till berggrunden

Avståndet ned till berggrunden avgör också hur djupt man måste borra. Man måste nämligen borra lika djupt i själva berggrunden oavsett avståndet dit. Avståndet är endast en transportsträcka och denna ska isoleras med foderrör.

Foderrören ska drivas ned två meter i berget och ska vara täta hela vägen upp till ytan. Dessutom ska man alltid använda minst sex meter foderrör, oavsett hur nära ytan berget befinner sig. Det är dyrare att borra med foderrör, så det kan bli mycket dyrt, om det är långt ned till berget. I genomsnitt är det sju meter ned till berget i Sverige.

Viktigt att inte underdimensionera

Det är viktigt att borrhålet inte underdimensioneras. Det måste tillföras lika mycket ny värme till borrhålet, som den värme som hämtas ut, annars finns risk för frysning. Borrhålet sänker temperaturen i berggrunden och man räknar med att denna temperatur ligger på en stabil nivå efter fem år. Om dimensioneringen är rätt, ska värmen räcka till i all framtid.

Dimensioneringen av bergvärmepumpen beror på vilken kapacitet du behöver ha ut i huset. Detta påverkas av:

 • husets värmesystem
 • husets isolering
 • var i landet huset finns
 • familjens vanor.

Husets värmesystem kan bestå av golvvärme eller radiatorer, eller kanske både och. Ett hus som är dåligt isolerat kräver mer energi till uppvärmning och ett likadant hus kräver mer energi till uppvärmning i Norrland än i Skåne. Familjens vanor påverkar framför allt hur stor varmvattenberedare som behövs, men också hur mycket annan värme som produceras inne i huset och vilken temperatur som önskas.

Bergvärmepumpens kapacitet, påverkar hur djupt borrhål som krävs, för att kunna hämta upp tillräckligt mycket energi från berggrunden.

Storlek på varmvattenberedaren

Vissa bergvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare, andra har en separat. Det går alltså bra att anpassa storleken på varmvattenberedaren, efter familjens vanor, när det gäller exempelvis långa duschar och stora badkar.

» Läs mer om varmvatten

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör