Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Steg för steg - så skapar du borrplan
Markeringar och mätningar
Ledningskollen - anmälan av ärende

Skapa borrplan för bergvärme

Inför din ansökan om borrtillstånd till kommunen behöver du planera och markera ut var du har tänkt borra. Materialet som du tar fram ska du även skicka in till oss så att vi kan vidarebefordra det till din tilldelade borrare. Här går vi igenom hur du går tillväga för att skapa en borrplan för bergvärme.

Du kan använda dig av Google Maps för att skapa en satellitbild över borrplatsen.
På ledningskollen skapar du ett ärende och markerar upp djup och radie för ditt markarbete.
Energibrunnen ska placeras med ett avstånd på 4 meter till närmsta byggnad, och med 20 meters avstånd till närmsta energibrunn.

Markera ut platsen för borrning på papper eller på dator

Om du inte har tillgång till en dator går det bra att göra en enkel skiss av huset och din tomt med en markering över borrplatsen på papper.

Har du tillgång till en dator kan du skapa en digital bild med hjälp av en satellitbild från Google Maps. Markera platsen för borrhålet.

Skapa ett ärende hos ledningskollen

För att undvika att borrningen skadar befintliga ledningar behöver du skapa ett ärende hos ledningskollen. Ledningskollen är en webbtjänst som hjälper dig som ska utöva markarbeten att komma i kontakt med ledningsägare och se befintliga ledningar i ditt område. Om du inte använder ledningskollen för att ta reda på vad som finns under marken vid borrplatsen och skador sker på befintliga ledningar finns det en risk att du blir betalningsskyldig för skadorna.

Så använder du ledningskollen

 www.ledningskollen.se skapar du ett konto utan kostnad och anmäler sedan ett ärende.

 1. Börja med att skapa ett gratiskonto.
 2. Därefter startar du ett ärende.
  • Du beskriver ditt ärende.
  • Du ritar in var på kartan du vill göra markarbeten och anger djup och radie (se bild ovan).
  • Nu får du information kring vilka aktörer som kommer bli tillfrågade om ledningar.
  • Du skickar in ditt ärende och ska få svar från alla inom fem dagar.

Nu när du har tagit fram din borrplan skickar du in den till oss, och använder den för att ansöka om tillstånd för bergvärme.

Placering av borrhål och energibrunn

Energibrunnar måste placeras med minst 20 meters avstånd mellan varandra och på ett avstånd av minst 4 meter till närmaste fasad. Undantag ges endast om denne fastighetsägare ger sitt godkännande. Hos oss ingår 10 meters grävning vid borrningen, om du vill gräva en längre sträcka kan det kosta lite mer.

Eftersom placeringen av din energibrunn påverkas av dina grannars energibrunnar bör du prata med dina grannar i samband med att du bestämmer placering. Om du vill placera ditt borrhål nära tomtgränsen kommer dessutom dina grannar att kontaktas i samband med din ansökan till kommunen och då är det bra om grannarna redan är förberedda. Grannarna kan inte bevilja eller avslå din ansökan, men de har rätt att yttra sig i frågan, om du vill borra nära deras tomt.

Placering av borrhål mot grannens tomtgräns

Borrhålets centrum behöver vara 10 meter från din grannes tomtgräns. Borrhålets centrum beräknas till hälften av det totala djupet, ett borrhål med 200 meters djup har därmed ett centrum vid 100 meters djup.

Om avstånden inte är tillräckliga, kan man i vissa fall kompensera genom att borra djupare. Detta är åtminstone något som tätbebyggda Stockholms stad öppnar upp för i sin ansökningsprocess. Man kan även kompensera genom att vinkla borrhålet från grannens tomt så att borrhålets centrum hamnar 10 meter från tomtgränsen. Om du behöver vinkla ditt borrhål ska gradantal och vinkel vara utskrivet och ritas i rätt vinkel i din borrplan.

Exempel: En energibrunn med ett totalt djup på 200 meter som borras med en vinkel på 4 graders kan borras 3 meter från grannens tomt, för att borrhålets centrum ska hamna 10 meter från tomtgränsen.

Om det rör sig om mindre fastigheter (förbrukning upp till ca 25 000 kWh/år) kan man också överväga att dela borrhål med grannen. Då kan ni dela på installationskostnaden och lättare hitta en lämplig placering av borrhålet.

Om du har tomt som angränsar till en väg, eller har en väg mellan dig och grannen mittemot, så tillfaller halva vägen din tomt. Har du tomt som angränsar till kommunens mark så gäller samma regler där. Är vägen 8 meter bred får du därmed 4 extra meter vilket medför att du kan borra 6 meter från din egen tomtgräns. 

Placering av borrhål vid egen vattenbrunn

Om du har en egen vattenbrunn på tomten måste borrhålet placeras med ett avstånd på minst 30 meter från brunnen och 50 meter från avlopp. Undantag gäller om brunnen är grävd, då räcker det med ett avstånd på 10 meter från borrhålet.

Undersök aktuella riktlinjer för din kommun

Riktlinjer om borrning och borrplan kan variera mellan olika kommuner. Det är därför viktigt att du alltid undersöker vilka regler som är aktuella just i din kommun när du ska skapa din borrplan.

Helhetslösningar för bergvärme med bergvärmepump, installation, utbyte och smarta tillbehör