Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Rotavdrag för värmepump

Vid en värmepumpsinstallation kan du utnyttja rotavdraget. På så vis får du ned kostnaderna, för att installera din värmepump. Rotavdraget omfattar installation av luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar.

ROT-avdraget innebär att en privatperson får göra skatteavdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden för renoverings- och tillbyggnadsprojekt, som utförs i hemmet. Arbetskostnader innebär det arbete som utförs av en installatör, alltså inte material- och resekostnader i samband med en installation eller själva värmepumpen.

Schablonbelopp för värmepumpar

Det finns två alternativ vid värmepumpsinstallationer. Du kan antingen få en totalsumma, för värmepump och installation eller också betalar du en summa för värmepump och en summa för installation. Vi säljer standardiserade installationer av värmepumpar och räknar då rotavdrag på en del av installationskostnaden. Du ser direkt när du beställer en standard-installation, vad kostnaden blir efter rotavdrag.

För luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar finns även möjligheten att räkna med Skatteverkets schablonbelopp. Det innebär att man räknar en viss del av den totala kostnaden (värmepump och installation) som arbetskostnad. Skatteverket räknar med att 30 % av den totala kostnaden vid installation av luftvärmepumpar (luft/vatten, frånluft) är arbetskostnad och att 35 % är arbetskostnad vid installation av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärme, jordvärme, sjövärme). Detta kallas schablonbelopp och du får då göra rotavdrag på 30 % av den del som räknas som arbetskostnad, alltså schablonbeloppet. Schablonbeloppet får endast användas vid nyinstallation, inte utbyte. Vill du utnyttja schablonbeloppet på din värmepumpsinstallation, får du höra av dig till våra säljare, så får du hjälp.

Räkneexempel för ROT-avdrag värmepump

Här visar vi ett par räkneexempel, hur det kan se ut när man beräknar rotavdrag.

Rotavdrag - separat arbetskostnad

Nedan visar vi ett räkneexempel på hur rotavdraget fungerar vid en luft-luftvärmepumpsinstallation:

Totalkostnad för luft-luftvärmepump och installation: 17 500 SEK
Varav arbetskostnad: 5 700 SEK
Rotavdrag (30 % av arbetskostnaden): 5 700*0,3 = 1710 SEK
Du betalar: 17 500 - 1 710 = 15 790 SEK

Rotavdrag - schablonberäknad

Här följer ett räkneexempel på en luft-vattenvärmepumpsinstallation med schablonbelopp:

Totalkostnad för luft-vattenvärmepump och installation: 85 000 SEK
Schablonbelopp 85 000 x 0,3 = 25 500 SEK
Rotavdrag (30 % av schablonbeloppet): 25 500*0,3 = 7 650 SEK
Du betalar: 85 000 - 7 650 = 77 350 SEK