Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Fuktmätning - Ta reda på hur ditt hus mår

Genom att mäta fukt kan du få veta om ditt hus riskerar att drabbas av fuktskador. En fuktmätning ger dig information om det som du själv inte kan se med ögat. Vi hjälper dig med allt du behöver tänka på när du ska ta reda på hur ditt hus egentligen mår.


Fuktmätare

fuktmätare från Woods

En fuktmätare kan hjälpa dig ta reda på om du har problem med fukt. Få snabbt koll på läget!

Fuktmätare

Mäta luftfuktighet

hygrometer eller luftfuktighetsmätare

En hygrometer mäter luftfuktigheten. Om luftfuktigheten är hög i perioder kan mögel växa.

Mäta luftfuktighet

Mäta fuktkvot

en fuktkvotsmätare

Fuktkvot mäts i material. Fuktkvoten påverkas långsamt av luftfuktigheten.

Mäta FuktkvotDärför ska du mäta fukt:

  • Fukt kan orsaka skador även om inte fukten syns.
  • Få möjlighet att vidta åtgärder innan fuktproblemen kommer.
  • Spara pengar med förebyggande åtgärder.
  • Säkerställ att huset mår bra.
  • Undvik hälsoproblem relaterade till mögel - allergier, astma, eksem m.m.
  • Uppåt 40 % av alla svenska hus har problem med fukt, som måste åtgärdas.


Visste du att....

Ca 80 % av alla skador på svenska hus, beror på fukt. Sammanlagt skulle det kosta uppåt 100 miljarder att åtgärda alla fuktproblem i svenska småhus.


Är ditt hus ett av alla de svenska hus som behöver åtgärda problem med fukt? Mät fukten i ditt hem och säkerställ en god inomhusmiljö för din familj.

Om du har höga värden

Vid höga fuktvärden men utan konstaterat mögel eller röta, kan det vara bra att installera någon form av avfuktare för att säkerställa att fuktskador inte uppstår i framtiden.

Till alla avfuktare

Vid mögelangrepp bör utrymmet saneras och vid röta måste angripna byggnadsmaterial bytas ut. När man har åtgärdat möglet eller rötan, ska man säkerställa att förutsättningarna för tillväxt inte uppstår igen, exempelvis genom att installera en avfuktare. Vid mögelangrepp bör du ta hjälp av en expert. Vi kan hjälpa dig både med att sanera möglet och att vidta åtgärder så att det inte kommer tillbaka!

Offert på sanering och avfuktare Läs mer om mögelsanering

Olika sorters fuktmätning - mäta luftfuktighet eller fuktkvot?

Du ser inte luftfuktighet eller fuktkvot i material. Du ser bara om fuktnivåerna blir så höga att det leder till kondens, missfärgningar eller angrepp av mögel och röta. Ibland luktar det unket eller så känns luften fuktig, men nivåerna kan vara höga utan att det syns. Ökar fukten ytterligare kan angrepp av mögel och röta snabbt få fäste. En fuktmätning ger dig viktig information, om huruvida husets fuktnivåer befinner sig i riskzonen. Vid fuktmätning mäter du antingen den relativa luftfuktigheten eller fuktkvoten i material. Båda alternativen har sina fördelar.

Luftfuktighetsmätning

Med en hygrometer mäter man luftfuktigheten och för korrekt resultat bör det ske under en längre tidsperiod. Genom att mäta luftfuktighet och temperaturvariationer under en längre tidsperiod, kan du få pålitliga uppgifter om riskerna för fuktproblem.

Läs mer om luftfuktighetsmätning

Fuktkvotsmätning

Hög luftfuktighet leder till höga fuktkvoter i material, eftersom material eftersträvar samma fukthalt som luften. Det är fuktkvoten i materialet, som avgör om exempelvis röta kan växa. Fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten. Därför är fuktkvotsmätning praktiskt om man inte har tid för en utförlig luftfuktighetsmätning, exempelvis i samband med ett husköp.

Läs mer om fuktkvotsmätning

kondensdroppar

Långt innan kondensdroppar syns, kan mögel och röta få fäste i huset.

Speciella fuktmätningar

Vissa fuktmätningar innebär lite större utmaningar och är svåra att utföra själv. Vi förklarar varför och hur man går till väga. Det rör sig om fuktmätning i badrum, som ju ibland helt naturligt kan ha mycket hög luftfuktighet, samtidigt som en fuktkvotsmätning kan förstöra tätskikten. Betong är också svårt att mäta i, då man inte kan mäta fuktkvot, som annars är vanligt för material.

Mäta fukt i badrum Mäta fukt i betong

Fuktmätare

Beroende på om du vill mäta luftfuktigheten eller fuktkvoten, behöver du rätt typ av utrustning. Utrustningen kan variera i både teknik och prisklass, och det är viktigt att du väljer rätt typ av fuktmätare.

Fuktmätare i fuktlexikonet Till våra fuktmätare