Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

 • Produktfrågor
 • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

 • Leveransfrågor
 • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så installerar du luftavfuktare
Så installerar du TrygghetsVakten vindsavfuktare
Så installerar du TrygghetsVakten krypgrundsavfuktare

Kan man installera en avfuktare själv?

Att installera och montera en avfuktare själv är oftast en mycket enkel och snabb procedur.

I de flesta fall, som med enklare kondensavfuktare eller sorptionsavfuktare, behöver du enbart koppla in avfuktaren och ställa in önskad luftfuktighet eller timer för att avfuktningen ska starta. Även vid mer komplicerade fall, där hygrodynamisk avfuktare eller en termisk avfuktare som TrygghetsVakten används, är monteringen smidig att göra på egen hand.

Så installerar du kondensavfuktare och sorptionsavfuktare själv

Börja alltid med att läsa manualen för din avfuktare då anvisningarna kan skilja sig från olika modeller. Det viktigaste när du monterar din avfuktare är att placera avfuktaren så nära fuktkällan som möjligt och så öppet som det går. Avfuktaren bör inte övertäckas och det är viktigt att avfuktaren har tillgång till ett fritt luftflöde för att effekten ska optimeras. Koppla avfuktaren till elnätet och se till så att eventuell dräneringsslang är korrekt monterad.

Så installerar du TrygghetsVakten Vind Start och Classic

TrygghetsVakten Vind är en intelligent avfuktare som skyddar din vind mot mögel och röta med hjälp av styrd ventilation och värme (värmekabeln ingår enbart i Classic). Det är en god idé att använda heltäckande kläder, andningsskydd och eventuellt byxor med knäskydd under installationen.

Inför installationen bör du förbereda vinden på följande sätt:

 1. Avlägsna eventuellt rötskadat material
 2. Kontrollera att vinden är lufttät för att säkerställa en bättre avfuktning och för att säkra en så låg energiförbrukning som möjligt. Inspektera alla genomföringar och den eventuella vindsluckan. Använd fogmassa, polyuretanskum och fönstertätningslister om du behöver täta ytterligare.
 3. Kontrollera om yttertaket är tätt och att det inte läcker. Inspektera särskilt noggrant vid eventuell murstock eller ventilationsgenomföring. Du kan se eventuella läckage som färgförändringar på innertakets yta, eller på ytor som känns fuktiga efter regn. Dessa läckor måste åtgärdas då avfuktaren inte kan avfukta överflödigt vatten.
 4. Om du har takfotsventilation eller ventilationsöppningar i taket behöver du täta denna, detta görs enklast från utsidan av huset.

Montering

 1. Installera värmekabeln (om du ska installera TrygghetsVakten Vind Start kan du hoppa över detta avsnitt). Börja med att rulla ut värmekabeln i dess fulla längd för att undvika att den trasslar sig. Fäst sedan huvudenheten och värmekabeln så lågt som möjligt på den sida som är mest fuktig, oftast nordöstra sidan, med minst 10 cm avstånd från isoleringen. Se till att värmekabeln hänger fritt, den får absolut inte övertäckas, klämmas eller på annat sätt isoleras. OBS! Om värmekabeln inte räcker runt hela vinden behöver du komplettera med fler enheter, det är viktigt att värmekabeln täcker hela utrymmet runt om.
 2. Installera ventilationsmodulen (för TrygghetsVakten Vind Start är detta första steget i installationen). Montera ventilstos och ljuddämpare mot en gavelventil eller mot en yttertaksventil. Om det inte blir tätt mellan vägg och ventilstos behöver du komplettera genom mer tätmaterial. Häng sedan upp fläkten i en regel eller i yttertaket så att fläkten hamnar vid änden av ljuddämparen. Detta gör du enkelt med hjälp av de förmonterade gummibanden. Skruva sedan fast ljuddämparen i fläkten med hjälp av de medföljande självborrande plåtskruvarna.
 3. Placera styrenheten för fläkten på östra eller norra sidan av huset när det är möjligt. Placera sedan de två färgmarkerade sensorerna, blå för utomhus och röd för inomhus, enligt anvisning. Den blåmärkta sensorn placeras i genomföringen i ventilstosen. Stick igenom sensorn och dra sedan tillbaka den tills änden är jäms med änden på gummigenomföringen.
 4. Montera fläkten som ventilerar in torr luft i vinden med hjälp av de medföljande gummiremmarna så att pilen på fläkten pekar inåt. Fläkten behöver inte sitta nära styrenheten. Det är bra om fläkten kan hänga fritt för att undvika onödigt hög ljudvolym.
 5. Utloppsventil som gavelventil, yttertaksventil eller takfotsventilation ska sitta på motsatt sida så långt från fläkten som möjligt för att luften ska kunna passera så stor del av vinden som möjligt.
 6. Anslut avfuktaren till elnätet. Om monteringen är korrekt kommer lysdioder lysa med fast grönt sken efter några sekunder. Om lysdioderna under något tillfälle lyser rött, eller inte lyser alls behöver du kontakta leverantören. Lysdioderna kan också tändas och släckas med jämna mellanrum. Detta är en indikation på att luftfuktigheten är för hög och du bör då titta till avfuktaren igen efter några veckor för att se så ljuset återigen har skiftat till grönt. Om de fortfarande blinkar är det en trolig indikation på att du behöver komplettera ditt system, då kapaciteten inte räcker till för vindsutrymmet.

Efter installation - tillsyn och rengöring

Det är nödvändigt att med jämna mellanrum titta till avfuktaren för att se så att kapaciteten är tillräcklig, och att allting fungerar som det ska. Tillsyn är extra viktigt före och efter varje vinter, då vinden löper större risk för en ökad luftfuktighet under årstiden.

 1. Kontrollera avfuktningen genom att titta så att ljuset lyser grönt, eller med hjälp av en fuktkvotsmätare som mäter fukten i vinden. Om du använder en fuktkvotsmätare bör du mäta på flera olika ställen i trämaterialet på vinden. Värdet bör inte överstiga 17%.
 2. Avlägsna eventuella spindelnät eller damm från sensorerna för att undvika att mätningen blir påverkad.
 3. Kontrollera att fläkten fungerar som den ska genom att trycka in testknappen på huvudenheten, känn efter med handen så att fläkten blåser luft. En icke fungerande fläkt kan bero på skräp eller smuts som kommit in i rotorn, eller så behöver fläkten bytas ut.
 4. Kontrollera att värmekabeln hänger fritt, inte är övertäckt och att den inte är skadad.
 5. Kontrollera utrymmet genom att leta efter eventuella färgförändringar, påväxt av mögel eller vattenläckor. Riskområden är kring skorsten, ventilationshuv eller annan takgenomföring.

Så installerar du TrygghetsVakten krypgrund

TrygghetsVakten krypgrund är en intelligent avfuktare som skyddar din krypgrund mot mögel och röta med hjälp av värmetillförsel. Det är en god idé att använda heltäckande kläder, andningsskydd och eventuellt byxor med knäskydd under installationen.

Inför installationen bör du förbereda krypgrunden på följande sätt:

 1. Avlägsna och ersätt allt rötskadat material.
 2. Se till så att det finns öppen ventilation i alla utrymmen om krypgrunden består av åtskilda utrymmen ventilationsmässigt.
 3. Kontrollera att krypgrunden är lämpligt utformad med dränering, marksluttning och markisolering.

Montering

 1. Placera den svarta lådan som är huvudenheten en meter innanför och precis framför ventilationen. Styrenheten bör placeras där det är som fuktigast, oftast på nord eller nordöstra sidan av huset. Om fuktproblemen uppstått eller är värre på annan plats i grunden ska huvudenheten placeras där. Placera enheten så att du enkelt kan läsa av lysindikeringen, exempelvis genom ventilationshål eller från inspektionsluckan.
 2. Rulla ut värmekabeln i dess fulla längd innan du skruvar upp den för att undvika trassel. Fäst den sedan i en slinga längs med ytterväggarna i krypgrundens innertak (blindbotten) i en så stor slinga som möjligt och ca 10 cm från grundmuren. Se till så att värmekabeln hänger fritt utan att övertäckas, klämmas eller på annat sätt isoleras. Om det finns en avdelare i krypgrunden ska det sitta lika mycket värmekabel per kvadratmeter i de utrymmen där styrenheten inte sitter, som i den del där enheten är placerad. Om värmekabeln inte räcker runt alla väggar behöver du komplettera med fler enheter, detsamma gäller om grunden är större än 70 kvm eller avdelad.
 3. Placera sensorn som sitter på styrenheten så att det blir ett maximalt avstånd från lådan och värmekabeln.
 4. Anslut avfuktaren till elnätet. Om monteringen är korrekt utförd kommer lysdioden lysa grönt efter ungefär 2 minuter och så länge allting fungerar som det ska. Om lysdioden vid något tillfälle börjar tändas och släckas med jämna mellanrum är detta en indikation på att luftfuktigheten är för hög. Återkom då till krypgrunden efter några veckor för att säkerställa att lysdioden återigen lyser grönt. Om ljuset fortfarande blinkar behöver du troligtvis komplettera med fler enheter, då detta är en indikation på att kapaciteten inte är tillräcklig.

Efter installation - tillsyn och rengöring

Det är nödvändigt att med jämna mellanrum titta till avfuktaren för att se så att kapaciteten är tillräcklig, och att allting fungerar som det ska. Tillsyn är extra viktigt före och efter varje sommar, då krypgrunden löper större risk för en ökad luftfuktighet under denna årstid.

 1. Kontrollera att lysdioden lyser med grönt ljus. Om den blinkar bör du se över kapaciteten och eventuellt komplettera med fler enheter.
 2. Säkerställ att luftfuktigheten är på en tillräckligt låg nivå med hjälp av en fuktkvotsmätare. Mät då på flera ställen i trämaterialet i krypgrunden, värdet bör inte överstiga 17%.
 3. Kontrollera att sensorn är fri från smuts eller spindelnät och avlägsna dessa vid behov för att säkerställa en korrekt mätning.
 4. Kontrollera att värmekabeln hänger fritt, är oskadad och inte är i kontakt med material som kan påverka dess självreglering.
 5. Kontrollera tillståndet i krypgrunden genom att söka efter färgförändringar, påväxt av mögel eller andra fuktskador.
 6. Du bör även kontrollera markplasten så att den är hel, och se över dräneringen kring huset.

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta