Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Så fungerar värmeåtervinning
När kan jag använda värmeåtervinning?
Kan jag installera själv?

Hur fungerar värmeåtervinning?

Värmeåtervinning med värmeväxlare sänker din energiförbrukning genom att återanvända energin i din inomhusluft till att värma upp luft utifrån. Värmeåtervinningen sker oftast med hjälp av en värmeväxlare som består av två fläktar som arbetar parvis med att ventilera luft in- och ut ur bostaden. När varm inomhusluft förs in i värmeväxlaren passerar den en värmeväxlarenhet som alstrar värmen. Den lagrade värmen används sedan till att värma upp ny och kall luft utifrån innan den ventileras ut i utrymmet.

Värmeåtervinning...
Förbättrar ditt inomhusklimat, ökar din luftcirkulation och minskar ditt behov av uppvärmning när du ventilerar.

Så återvinns värmen i luften när du använder värmeåtervinning

Värmeåtervinning är i princip ett energibesparande ventilationsaggregat. Värmeväxlaren arbetar efter principen att överföra värme från ett varmare till ett kallare medium. Ett exempel på en värmeväxlare är ett vanligt el-element där det varma vattnet i el-elementet avger värme så att rummets temperatur ökar. Om medierna flödar i varsin riktning, kan man överföra nästan all värme från det varmare mediet till det kallare.

Vid värmeåtervinning sker detta genom att värmen från din inomhusluft överförs till den luft som ventileras in i bostaden utifrån med hjälp av en värmeväxlarenhet. Två fläktar arbetar parvis med att ventilera ut luft ur bostaden, samtidigt som ny och frisk luft ventileras in utifrån. Innan den nya och kalla luften cirkulerar ut i bostaden passerar den värmeväxlarenheten vars lagrade värmeenergi nu överförs till luften så att temperaturen stiger. Luften blåses sedan ut i bostaden.

Värmeväxlarens förmåga att ta upp, lagra och sedan avge värme från din uppvärmda inomhusluft innebär ett minskat behov av uppvärmning. Detta beror på att temperaturskillnaden mellan uteluften, och den luft som redan cirkulerar i din bostad minskar, vilket leder till ett lägre energibehov från din värmekälla. Utan värmeväxlare är temperaturskillnaden mellan utomhus-och inomhusluften mycket större, vilket leder till att ditt värmesystem behöver arbeta mycket hårdare för att värma upp din bostad, som ständigt får in ny och kall luft utifrån.

Titta på videon för att lära dig mer om hur värmeåtervinning med en värmeväxlare fungerar.

 

När fungerar värmeåtervinning bäst?

Värmeåtervinning fungerar i alla bostäder och i de flesta utrymmen. Det enda som behövs är en yttervägg och tillgång till ett eluttag. Behovet av värmeåtervinning är särskilt stort i hus med en försämrad ventilation, där man installerar fler ventilationsaggregat och som därmed lider av stora energiförluster som ett resultat. Det är särskilt vanligt att hus som genomgått renovering, eller som har bytt värmekälla nyligen, har ett större behov av förbättrad ventilation, och därmed även värmeåtervinning.

Kan jag installera värmeåtervinning själv?

Det är både möjligt och enkelt att montera värmeåtervinning på egen hand. Den enda skillnaden är när du ska installera ett FTX-system, som är ett mer avancerat värmeåtervinningssystem som behöver ett ventilationskanalsystem för att fungera. Ventilationsvärmeväxlare fungerar istället som ett komplement till din befintliga ventilation och består endast av en enhet som du enkelt monterar mot yttervägg i det rum som behöver förbättrad ventilation. Värmeåtervinning påverkar dessutom inte den befintliga ventilationen och går därför bra att montera i alla utrymmen som är i behov av förbättrad ventilation och värmeåtervinning. 

FTX-aggregat, värmeväxlare och värmeflyttare ger dig bättre värmespridning och värmeåtervinning