Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Användning av luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen är en avancerad maskin med ett flertal funktioner. Genom att använda luft-luftvärmepumpen rätt, minskar du slitaget och säkerställer en hög effekt. Här går vi igenom luft-luftvärmepumpens olika driftslägen, temperaturinställning och fläkthastighet.

TemperaturinställningFläkthastighet

Användning av luft-luftvärmepumpens driftslägen

Luft-luftvärmepumpen är mest känd för att den ger värme, men den har flera andra driftslägen, som ger helt andra effekter. Här går vi igenom luft-luftvärmepumpens driftslägen och förklarar vad du bör tänka på vid användning av de olika driftslägena.

VärmelägeKyllägeAuto-lägeUnderhållsvärmeAvfuktning

Luft-luftvärmepumpens värmeläge

Börja med att sätta luft-luftvärmepumpen i läge 'HEAT'. På vissa modeller har fjärrkontrollen en sol som symbol för värmeläget (OBS: inte att förväxla med snöflinga för kylläge). Med fjärrkontrollen ställer du sedan in det antal grader som du vill ha inomhus och automatiskt fläktläge.

Rätt inställningar för värme

Tänk på att du kan behöva ställa värmen några grader över önskat värde, för att det ska bli tillräckligt varmt i rum längre bort. För varje rum värmen ska passera brukar temperaturen sjunka med någon grad. Ett högre fläktläge ger bättre spridning av värmen, liksom en öppen planlösning. Experimentera med fläktlägen, luftflödesriktningar och inställda grader, för att hitta det som fungerar hemma hos dig. Att ställa in temperaturen till 30°C, för att få upp värmen snabbare, hjälper inte, snarare tvärtom, eftersom luft-luftvärmepumpen då kommer att avfrosta väldigt ofta.

När vädret förändras ute, måste du kanske ändra luft-luftvärmepumpens inställningar. Vid 10°C fungerar ett lågt fläktläge, men kanske inte vid -10°C.

Användning av kompletterande värme

Sätt din primära värmekälla ett par grader under luft-luftvärmepumpens inställda värde. Din primära värmekälla ska gå på automatiskt, när luft-luftvärmepumpen inte klarar av att värma tillräckligt. Du måste också se till att komplettera med annan värme i rum, som luft-luftvärmepumpen inte når. Om temperaturen sjunker ute och värmepumpen inte räcker till, så måste du komplettera med din andra värmekälla tills det blir mildare väder. En luft-luftvärmepump är ett komplement till annan uppvärmning.

Luft-luftvärmepumpens kylläge

Stäng alla fönster och dörrar till det utrymme som behöver kylas och ställ sedan in luft-luftvärmepumpen i läge 'COOL'. På vissa modeller har fjärrkontrollen en snöflinga som symbol (OBS: inte att förväxla med sol för värmeläge). Sedan ställer du in fjärrkontrollen på t.ex. 20°C och automatisk fläkt.

Säkra en bättre besparing

Försök att planera användandet, så gott det går. En varm sommardag med gassande sol kanske inte luft-luftvärmepumpen klarar av att kyla mer än det rum den sitter i till behaglig temperatur. Kyl ett eller ett par rum under dagen och avvakta till solen går ner, för att kyla ner resten av huset. Ta hjälp av naturens egna krafter först genom att vädra, om det är svalare ute än inne. Markiser och gardiner hjälper helt gratis till att hålla värmen nere, så det krävs mindre energi till att kyla med luft-luftvärmepumpen.

Luft-luftvärmepumpens auto-läge

Vi rekommenderar att du inte använder luft-luftvärmepumpens auto-läge, men det är viktigt att du förstår hur det fungerar. Vid auto-läge, kommer värmepumpen alltid att eftersträva den inställda temperaturen och värmer eller kyler vid behov. Det låter kanske praktiskt, men nackdelen är att luft-luftvärmepumpen kan slösa energi på något som inte behövs.

Om du har gäster på besök under vintern, kan det bli väl varmt i huset. En luft-luftvärmepump i auto-läge kommer då att ge luftkonditionering, även om det räcker att öppna ett fönster, för att få ner värmen. Eller så eldar ni i en braskamin medan luft-luftvärmepumpen kämpar för att hålla nere temperaturen. Vid användning av värmeläge eller kylläge pausar luft-luftvärmepumpen istället, när rätt temperatur har uppnåtts.

Luft-luftvärmepumpens underhållsvärme

Tryck in knappen med funktionen för underhållsvärme. På vissa modeller står det '+8/+10' på andra modeller heter funktionen 'Save'. Ställ in önskat gradantal, om detta är möjligt på din modell. På vissa modeller finns endast ett läge för underhållsvärme, som ger en temperatur på ca 10°C. Det finns också modeller som saknar ett speciellt läge för underhållsvärme, där man istället använder värmeläget, men kan ställa in termostaten på lägre temperaturer.

Använd maximal fläkthastighet

På vissa modeller kan man även ställa fläkthastigheten vid underhållsvärme. Ställ i så fall fläkthastigheten på max, så sprids värmen så bra som möjligt i huset och når en större del av huset. Annars är det vanligt att luft-luftvärmepumpen automatiskt använder högsta fläkthastighet efter en stund i underhållsvärme-läget.

Användning av kompletterande värmekälla

Nu ska du se till att din andra värmekälla står på någon grad under luft-luftvärmepumepens underhållsvärme. Din andra värmekälla används som hjälp vid avfrostning och om temperaturen skulle sjunka så lågt utomhus, att värmepumpen inte räcker till.

Skötsel viktigt för underhållsvärme

Kontrollera utedelen innan du lämnar sommarstället. Försök se till att någon, exempelvis en granne, kan kontrollera värmepumpen med jämna mellanrum. Någon bör dammsuga filtren på innedelen och se till så att inte värmepumpens utedel snöar igen.

Är underhållsvärme bästa alternativet?

Om du ska åka bort kortare tid än 2 veckor vintertid, rekommenderar vi att du inte ställer in värmepumpen lägre än 16°C. Det kan ta lång tid att värma upp huset när det är kallt ute. Utnyttja maximal fläkthastighet, så sprids värmen bra i huset, även med en lägre temperatur.

Luft-luftvärmepumpens avfuktning

Normalt gör en värmepump att den relativa luftfuktigheten minskar 5-10% vid användning i värme och kyla. Luft-luftvärmepumpen förbättrar också husets luftomsättning. Önskar du ännu mer avfuktning, kan du köra din luft-luftvärmepump i avfuktningsläge.

Luft-luftvärmepumpens temperaturinställningar

Du ställer enkelt in vilken temperatur du vill ha med fjärrkontrollen. I värmeläge och kylläge kan du ställa termostaten på önskad temperatur. På vissa modeller kan man även ställa in temperaturen i underhållsvärme-läget.

Konsten att få rätt temperatur inne

Tänk på att du kanske måste "ta i lite" och ställa in termostatinställningen lite högre (i värmeläge) och lite lägre (i kylläge) om du vill ha rätt temperatur lite längre bort ifrån luft-luftvärmepumpen. För varje rum som luften från luft-luftvärmepumpen passerar blir effekten något sämre. Det går däremot inte fortare att uppnå rätt värme eller kyla, om du ställer termostaten väldigt högt eller lågt - det sliter bara onödigt mycket på din luft-luftvärmepump. Ett högre fläktläge innebär ofta att man kan ställa termostaten något lägre, eftersom värmespridningen blir bättre, dessutom får du en bättre besparing. Experimentera med temperaturinställningen tills du hittar något som passar i ditt hus.

Temperaturinställning för kompletterande värme

Din primära värmekälla bör vara inställd på ett par grader under luft-luftvärmepumpens värde. På så vis går den primära värmekällan igång automatiskt om luft-luftvärmepumpen inte räcker till. I rum längre bort ifrån luft-luftvärmepumpen kanske du måste utnyttja den primära värmekällan helt, om inte värmen från luft-luftvärmepumpen når dit.

Inställning av luft-luftvärmepumpens fläkthastighet

Fläkthastigheten kan ställas på flera olika hastigheter eller auto. I auto anpassar luft-luftvärmepumpen fläktläget efter vad den tycker är lämpligt. I vissa hus fungerar det riktigt bra med automatisk fläkt. Om du inte är helt nöjd med uppvärmningen eller tycker att luft-luftvärmepumpen låter för mycket, kan du experimentera med fläktläget och luftflödesriktningen.

Bättre besparing med mycket fläkt

Ett högt fläktläge ger en bättre besparing. Det krävs mycket lite energi för att driva fläkten och med ett högt fläktläge sprids luft-luftvärmepumpens värme bättre i huset. Att arbeta med ett högt fläktläge är också mer skonsamt för luft-luftvärmepumpen och kompressorn kan jobba mindre! Att försöka få mycket värme från luft-luftvärmepumpen med en låg fläkthastighet ger dålig effekt och onödigt slitage.

Om du tycker att luft-luftvärmepumpen låter mycket, kan du passa på att använda ett högt fläktläge, när luft-luftvärmepumpen inte stör så mycket, exempelvis när du befinner dig i ett annat rum eller inte är hemma.