0770-777 600, måndag-fredag 8-17

EKCB07CV3
EKCB07CV3

Styrskåp för styrning av VVB + elpatron

Styrskåp till Daikins luft-vattenvärmepumpar
3990 kr

I lager

Beskrivning
Detaljer

Daikin styrskåp för styrning av varmvattenberedare och elpatron

Styrskåpet är anslutningsbart till alternativ som varmvattenberedare, värmepumpskonvektor, rumstermostat, backupvärmare, fjärr-inomhussensor, elmätare, byte till extern värmekälla med mera.


Passar alla Daikins luft-vattenvämepumpar

Teknisk Information

Generellt    
Modell EKCB07CV3
Enhet    
Dimensioner (HxBxD) mm 360 x 340 x 97
Produktrecensioner
Mer info
EKCB07CAV3
Driftsområde Installation inomhus Omgivning Max. °CDB 35.0
      Min. °CDB 5.00
Emballage Material Kartong, EPS
Dimensioner Packad enhet Bredd mm 392
    Höjd mm 406
    Djup mm 136
  Enhet Bredd mm 340
    Djup mm 97.0
    Höjd mm 360
Hölje Färg Vit
  Material Förbehandlad plåt
Vikt Packad enhet kg 5.00
  Enhet kg 4.00
Template Altherma Indoor
Installationsplats Inomhus
Kabeldragningar För strömförsörjningsanslutning till tillvalet *KHW*-modell + Q2L Antal 4 + JORD
    Anmärkning Kabeldimension 2,5 mm²
  För anslutning till A3P Kvantitet Beroende på termostattyp, se installationsmanualen
    Uppmärksamma Spänning: 230 V/Max. ström: 100mA / Min. 0,75mm²
  För strömförsörjning till backup-värmare Uppmärksamma Se installationshandbok eller ritning 4D097266
  Prefererad kWh nominell strömförsörjning Antal Signal: 2
    Anmärkning Signal: 0,75 mm² till 1,25 mm² (max. längd 50m)
  För anslutning med R5T Kvantitet 2
    Uppmärksamma Kabel inkluderad i tillval av tank
  För anslutning till M3S Kvantitet 3
    Uppmärksamma Spänning: 230 V/Max. ström: 100mA / Min. 0,75mm², Se anm. 3
  För strömförsörjning Quantity 3G
    Uppmärksamma Kabeldimension 2,5 mm²
  För anslutning med användargränssnitt Antal 2
    Anmärkning 100 mA, 0,75 mm² till 1,25 mm² (max. längd 500 m)
  Tappvarmvattenpump Antal 2
    Anmärkning Min. 0,75 mm²
  För anslutning med utomhusenhet Kvantitet 8
    Uppmärksamma 2-trådig: minsta kabeldimension 0,75mm², maxlängd: 20 m, 2-trådig: minsta kabeldimension 0,75mm², maxlängd: 500 m, 4-trådig: 230 V
  För anslutning med R2T (termistor för reservvärmare) Antal 2
    Anmärkning Minsta kabeldimension 0,75 mm², max. längd: 10 m
  För anslutning med Q1L (termiskt skydd för reservvärmare) Antal 2
    Anmärkning Minsta kabeldimension 0,75 mm², max. längd: 10 m
  För strömförsörjningsanslutning till tillval *KHW* Antal 2 + JORD
    Anmärkning max. belastningsström: 13 A
  Kommunikationskabel Antal 3
    Anmärkning Minsta kabeldimension 0,75 mm², max. längd 3 m, Se anm. 2
  För anslutning med reservvärmaren (från styrboxen) Antal 3V3: 2-trådig, 9W1: 3-trådig
    Anmärkning Minsta kabeldimension 0,75 mm², max. längd: 10 m
  För anslutning med tillval FWXV* (belastning ingång och utgång) Antal 4
    Anmärkning 100 mA, minimum 0,75 mm²
Boostervärmare Strömförsörjning Spänning V 230
    Frekvens Hz 50
    Fas 1~
Strömförsörjning Spänningsområde Max. % 10
    Min. % -10
  Frequency Hz 50
  Voltage V 230
  Fas 1~
Elektrisk värmare Ström backupvärmeelement + boostervärmare (EKHW*-modeller) Minimalt Ssc-värde *V3 Se anm. 1
Krav på kabel Kyla/Värme utgång Maximal belastningsström A Minsta kabeldimension 0,75 mm²
    Antal kablar 2.00
Klass IP IP X0B
Ström Rekommenderade säkringar A 10
Anm: Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas
  Mellan *KCB*C* och *K2CB*C*
  Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser

Berätta vad du tycker om produkten!

Recensera
Please, wait...