Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Hur lång tid tar det att värma poolen med en poolvärmepump?

Beroende på poolens storlek tar det generellt mellan 2-3 dagar för vattnet att uppnå önskad temperatur. Det krävs mycket energi för att värma upp allt vatten, om det skulle göras snabbare blir det väldigt kostsamt. Generellt sett stiger vattnets temperatur med 2-3 grader per dag, beroende på bland annat mängden vatten (volym), poolvärmepumpens kapacitet, poolens konstruktion (isolering) samt väderförhållanden.

Hur lång tid tar det att värma en pool?

Få en varm och skön pool på 2-3 dagar när du värmer med en poolvärmepump. Räkna med en uppvärmning på 2-3 grader per dag.

Låt poolvärmepumpen stå på

När det är varmare utomhus går det snabbare att värma upp poolvattnet, då poolvärmepumpen får mer värme att ta tillvara. Poolen läcker också mindre värme i det läget. För snabbast möjliga uppvärmning bör du köra din poolvärmepump kontinuerligt oavsett väder och vind, samt satsa på en värmepump med hög kapacitet.

Vad kan jag själv göra för att påverka uppvärmningstiden?

Är det så att du “ärver” en pool när du köper hus, kan du inte påverka lika mycket som om du bygger en pool från scratch. Men visst finns det saker du själv kan göra i båda fallen. Ska du bygga själv är det viktigt att tänka på att isolera ordentligt runt poolen, annars kommer marken och grundvattnet kyla poolen mer än nödvändigt. Självklart påverkar även poolmodell (storlek och volym) hur lång tid uppvärmningstiden blir

Fler tips på hur du själv kan påverka:

  • Underhåll och rengör poolen och dess komponenter regelbundet (filter, värmeväxlare, batteri, pumpens hölje m.m.).
  • Investera i ett pooltak, solfolie eller lamelltäcke för att kunna täcka poolen under natten. Välj ett poolskydd som är enkelt att ta av och på. Med ett pooltak kan du förlänga badsäsongen och samtidigt minska energiförbrukningen. Vid sol och värme kan vattentemperaturen stiga med 6-8 grader. Väljer du att införskaffa ett lamelltäcke kan du höja vattentemperaturen på ett enkelt sätt, samtidigt som du får ner driftskostnaden. Detta finns att köpa hos vår samarbetspartner Gullberg & Jansson.
  • Med bra tillbehör kan du optimera din värmepump och på så vis spara tid och energi vid uppvärmning av poolen. Hos Polarpumpen kan bland annat du köpa en s.k. bypass, som ger extra bra flöde genom uppvärmningspumpen och minskar slitaget på din poolvärmepump.