Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Tips för lägsta energiförbrukning med poolvärmepump

För att få så kostnadseffektiv och långvarig användning av din poolvärmepump finns det vissa saker du bör känna till. Därför ger vi dig en liten guide med tips på sådant du bör tänka på och göra på egen hand för att säkerställa en så låg energiförbrukning som möjligt.

Placering

Det är viktigt att placera poolvärmepumpen med tillgång till fritt insug (gäller för utomhusdelen). Se över den uppsugande delen kontinuerligt, då regelbundet underhåll leder till optimal verkningsgrad.

Rätt inställning

Genom att ställa in din poolvärmepump på rätt sätt, möjliggör du för låg energiförbrukning. Pumpen är som mest effektiv när temperaturskillnaden mellan in- och utlopp är liten, en temperaturskillnad på 1-2 grader är bra. En bypass hjälper till att få rätt flöde genom poolvärmepumpen, vilket bidrar till att temperaturskillnaden blir optimal.

flicka med simdynor i pool

Med rätt användning blir omkostnaderna för den härliga poolvärmen låga.

Uppstarten

När du först startar din poolvärmepump ska du låta den arbeta utan avbrott under ett par dagar, eftersom du då når önskad vattentemperatur snabbare. När vattnet nått önskad temperatur går pumpen in i viloläge och startar först när behov uppstår igen.

När vattnet väl är uppvärmt är det också mer energieffektivt att låta poolvärmepumpen vara påslagen än att stänga av den. Pumpen jobbar då i lugnt tempo för att bibehålla temperaturen. Slår du av den, för att sedan starta om den igen efter några dagar, får den börja om och drar då mer energi.

Tänk på att....

Låt poolvärmepumpen arbeta utan avbrott vid upstart. På så vis når du måltemperaturen snabbare.

Underhåll

Underhåll din värmepump regelbundet för att förhindra löv och smuts från att täppa till gallret, att batteriet till förångaren blir igengrott av smuts etc.

Täck över poolen på natten

Det är mycket viktigt att täcka över poolen nattetid, men hjälp av exempelvis ett pooltak, en lamellduk eller liknande. På så vis bevaras värmen mycket bättre under natten då temperaturen sjunker avsevärt. Det skyddar dessutom mot insekter, regnvatten och smuts.