Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Så fungerar bergvärme

I det här avsnittet kan du lära dig allt du vill veta om hur bergvärme fungerar. En bergvärmepump förser huset med värme via det vattenburna värmesystemet. Värmen hämtas från berggrunden.

Bergvärmepump en värmekälla

Bergvärmepumpen är en värmekälla. Den kan förse huset med den värme, som huset behöver. För att bergvärmepumpen ska klara detta måste den vara rätt dimensionerad, borrhålet måste vara tillräckligt djupt och den måste ha en inbyggd elpatron.

Vanligtvis placeras bergvärmepumpen i ett grovkök, tvättstuga eller pannrum. Den kan placeras ur vägen, men den måste ha tillgång till vattensystemet i huset och gärna så nära husväggen som möjligt, eftersom kollektorslangen måste ledas in genom denna. Det ska alltid finnas en golvbrunn i det rum, där bergvärmepumpen placeras.

Vad är bergvärme? Hur fungerar en bergvärmepump och bergvärme?

Husets värmesystem och bergvärmepump

Vill du använda en bergvärmepump i ditt hus, så måste huset har ett vattenburet uppvärmningssystem. Det vattenburna uppvärmningssystemet kan bestå av radiatorer, golvvärme eller både och. Detta system används för att sprida värmen bergvärmepumpen producerar till hela huset.

Beroende på husets värmesystem kan bergvärmepump fungera olika bra. Vanligtvis funkar det bra med bergvärmepump i de flesta hus med vattenburna system, men man kan behöva komplettera med en arbetstank eller bufferttank för att få bästa effekt.

Läs mer om husets värmesystem och bergvärmepump

vattenburen värme i hus med bergvärmepump

En bergvärmepump samverkar med husets vattenburna uppvärmningssystem.

Tappvatten med bergvärmepump

Bergvärmepumpen producerar också tappvarmvatten, det vill säga det varma vatten som kommer ut ur våra kranar. Detta vatten värms upp och sedan förbrukas det till dusch, handtvätt m.m.

Läs mer om tappvarmvatten och bergvärmepump

Borrning - en del av bergvärme

Vid bergvärme används berggrunden som energikälla, därav namnet. En så kallad energibrunn borras ner i berggrunden och där förs en kollektorslang ner. Vätskan i kollektorslangen värms upp av grundvattnet i berggrunden och värmen transporteras sedan till värmepumpen. Vill du veta mer om hur borrning för bergvärme går till?

Läs mer om att borra för bergvärme

Andra sorters värme - samma värmepump

I Sverige är bergvärme den absolut vanligast varianten av geoenergi, men det finns faktiskt fler sorter. Jordvärme,ytjordvärme eller markvärme, som det också kallas, är den näst vanligaste varianten i Sverige och förekommer särskilt i områden där berggrunden lämpar sig sämre för bergvärme. Ytterligare två varianter är sjövärme eller grundvattenvärme.

Läs mer om andra sorters geoenergi

Bergvärmepump till ditt hus?

Kontakta oss gärna på 0770-777600, så hjälper våra säljare dig att hitta en passande bergvärmepump till ditt hus.