Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Försäkring och värmepump

Om din värmepump går sönder, finns det ofta möjlighet att få ut pengar på försäkringen. Vi är vana att samarbeta med försäkringsbolag och kan tillsammans med ditt försäkringsbolag hjälpa dig att få fram de uppgifter som krävs för att få ut pengar på försäkringen.

Registrera försäkringsärende

Täcker min försäkring värmepumpen?

En vanlig hemförsäkring täcker ofta fel på värmepumpen, efter det att garantitiden har gått ut. Generellt måste du betala en viss summa i självrisk och ersättningen du kan få blir mindre ju äldre värmepumpen är. Man använder så kallat åldersavdrag eller avskrivningsavdrag, där värdet minskar med en viss procent för varje år som går. I vissa fall kan man behöva teckna tillägg till sin hemförsäkring så att maskinskada ingår.

Försäkringsbolaget kan antingen ersätta dig för inköp av en ny värmepump eller för vad det beräknas kosta att reparera felet.

Egen installation

Det förekommer att villaägare installerar sin värmepump själva, trots att de inte besitter den kompetens som krävs. Om orsaken till att din värmepump har gått sönder är att du själv utfört en felaktig installation och inte tagit hjälp av de fackmän som krävs, kan du få ett saftigt avdrag på ersättningen från försäkringsbolaget, eller kanske inte någon ersättning alls.

Egna ingrepp i värmepumpens elmatning, kan också påverka huruvida du får ersättning för en trasig värmepump eller inte - även om en kyltekniker utfört arbetet med köldmediekretsen.

Felaktig användning eller undermånligt underhåll

Om du använder värmepumpen på ett felaktigt sätt, eller inte sköter det underhåll som värmepumpen kräver, och detta bedöms vara anledningen bakom skadan, är det inte säkert att du får ut pengar på försäkringen. Försäkringsbolaget kan också göra ett avdrag på ersättningen.

Extra värmepumpsförsäkring eller trygghetsförsäkring

Många företag erbjuder också speciella värmepumpsförsäkringar, som är ett komplement till en villaförsäkring som täcker maskinskada. Värmepumpsförsäkringen täcker självrisken och åldersavdraget upp till en viss summa. Du får alltså endast ersättning för omkostnader, om din hem-/villaförsäkring ger dig ersättning.

Hos vissa ingår en trygghetsförsäkring, vilket naturligtvis innebär att de istället tar lite mer betalat för värmepumpen. Om trygghetsförsäkring ingår gäller den exempelvis de fösta sex åren, sedan får du själv välja om du vill betala för fler år.

Felsökning och kostnadsbedömning

För att du ska kunna få ut pengar för en reparation av en värmepump, behövs vanligen en kostnadsbedömning. Detta kan våra experter hjälpa dig med.

Pris på likvärdig värmepump

Om det inte är aktuellt med reparation, utan du måste installera en helt ny värmepump, kan vi hjälpa dig med kostnadsförslag.

Tänk på att

  • Se till att hemförsäkringen täcker maskinskada.
  • Hos vissa tillverkare gäller garantier och värmepumpsförsäkringar endast om du tecknar ett serviceavtal.
  • Det är viktigt med en korrekt installation, så att försäkringen gäller.
  • Det är viktigt att du använder värmepumpen i enlighet med föreskrifterna och sköter det underhåll som värmepumpen kräver.