Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Rätt ventilation för ditt hus

Allt du behöver veta om ventilation för din bostad. Husets utrymmen behöver olika typer av ventiler och fläktar som för luften in i eller ut ur huset. Genom att kontrollera att din ventilation är korrekt installerad och fungerar som den skall, säkerställer du ett ett optimalt inomhusklimat för dig och din familj.

Våtrum - toalett, badrum och tvättstuga

I våtutrymmen är det viktigt att fuktig och oren luft förs ut ur huset för att undvika att fukten orsakar skador. För mycket fukt i bostaden kan leda till mögel och röta med svåra konsekvenser för såväl bostad som människor.

Läs mer:

Ventilation för våtrum - toalett, badrum och tvättstuga

Sovrum, vardagsrum och allrum

I de rum där vi spenderar mest tid är det viktigt med ett flöde av frisk och ren luft. Säkerställ ett hälsosamt inomhusklimat i sovrummet med friskluftsventiler.

Läs mer:

Ventilation för sovrum, vardagsrum och allrum

Kök och matrum

Köket är en stor källa för oren luft genom mat- och stekos. För att undvika att lukt och os sprider sig i huset är det viktigt att luften ventileras ut ur huset via köksfläkten eller ventiler.

Läs mer:

Ventilation för kök

Krypgrund

Utrymmen som lätt faller offer för fukt- eller mögelskador är i stort behov av avfuktning och frånluftsventilation. För mycket fukt som inte ventileras ut bidrar snabbt till en förhöjd luftfuktighet som orsakar skador på byggnaden och är farlig för de människor som vistas där.

Läs mer:

Ventilation för krypgrund

Vind

Vinden utsätts dagligen för fukt från flera olika håll. Från bostadsytan stiger varm och fuktig luft som letar sig in mot vinden. Fukt vandrar även in utifrån, genom ventiler och fläktar. Om denna fukt inte ventileras ut ordentligt bidrar den snabbt till fuktproblem och mögelangrepp.

Läs mer:

Ventilation för vind

Fritidshus och sommarstuga

I sommarstugan eller fritidshuset är det viktigt med god ventilation för att undvika fuktskador under de perioder då du inte befinner dig på plats, särskilt om sommarstugan står nedkyld delar av året. Vidare är det viktigt att säkerställa en hälsosam miljö under hela året, så att byggnaden och de människor som bor där andas ren luft året runt.

Läs mer:

Ventilation för fritidshus och sommarstuga