Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Rätt ventilation för krypgrund

Ventilation och avfuktning är särskilt viktigt i krypgrund. Utan ett kontrollerat klimat i dessa utrymmen uppstår problem med röta och fukt och ditt hem kan snabbt bli hälsofarligt. En kontrollerad ventilation tillsammans med avfuktning är den bästa lösningen som fungerar lika bra året runt.

Ventilationen kan både förbättra och förvärra situationen

Ventilation genom fläktar och ventiler är avgörande för att kunna eliminera den fukt som uppstår i krypgrunden. Avlägsnandet av fukt är dock beroende på temperaturskillnader mellan krypgrundens luft och luften utomhus. Utan en kontrollerad ventilation kan mängden fukt i krypgrunden därför öka ifall de rådande temperaturskillnaderna är ogynnsamma.

Då fungerar ventilationen i krypgrunden som bäst

Varm luft expanderar och kan bära mer fukt än kall luft.

Så länge luften i krypgrunden är varmare än utomhusluften (1) kommer fukten därför att transporteras ut ur krypgrunden via krypgrundens ventiler och fläktar (2).

Ventilation för fukt i krypgrund

Då fungerar ventilationen i krypgrunden som sämst

När luften utomhus är varmare än den i krypgrunden (1) transporteras fukten istället in via samma ventiler som tidigare hjälpt till med att eliminera den (2).

Ventilationskanalerna i krypgrunden kan således både driva ut och driva in fukt i krypgrunden om processen inte kontrolleras. Genom att kontrollera ventilationen kan du dock undvika att fukthalterna i krypgrunden ökar.

Skapa rätt förutsättningar med en intelligent avfuktare

En kontrollerad och säker lösning som hjälper dig hålla fukten borta från krypgrunden är en så kallad intelligent krypgrundsavfuktare. TrygghetsVaktens avfuktare för krypgrund läser av de rådande förutsättningarna och anpassar ventilation och avfuktning efter behov.

Termisk avfuktningsteknik med värmekablar används för att avlägsna fukt, och väljer du en hygrodynamisk avfuktare så får du även ventilation. På så sätt kan du avlägsna såväl fukt som radon och lukt ut ur krypgrunden och undvika att dessa ämnen letar sig in i boytan.

Ventilation för krypgrund

Mer om fukt i krypgrund

Vill du veta mer om hur du mäter, kontrollerar och åtgärdar fukt i din krypgrund? Det finns mycket du kan göra på egen hand för att kontrollera och åtgärda eller förebygga fuktproblem i krypgrunden.

Läs mer: