Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Energimärkning av varmvattenberedare och ackumulatortank

Energimärkningen är till för att hjälpa konsumenter att välja energisnåla produkter - i det här fallet varmvattenberedare och ackumulatortankar. För dessa områden finns speciella energimärkningsetiketter, och här går vi igenom vilken information energimärkningsetiketterna erbjuder.

Olika etiketter

Energimärkningsetiketten är olika beroende på om produkten klassas som en varmvattenberedare, som producerar varmvatten, eller en ackumulatortank, som lagrar varmvatten.

Energimärkning av varmvattenberedare (och tappvatten)

Energimärkning för produktion av tappvatten (det vatten som kommer genom husets kranar) används på varmvattenberedare, men också andra värmekällor som både värmer hus, via det vattenburna systemet och tappvatten, till exempel värmepumpar.

symbol för tappvatten

En kran som symbol

Symbolen som föreställen en kran visar att detta är en maskin som kan producera tappvatten.

Vad är tapprofil?

Tapprofil är en bokstav eller två, som står bredvid kransymbolen. Tapprofil är egentligen bara ett krångligt ord för storlek, eftersom tappprofilen visar hur mycket tappvatten varmvattenberedare kan producera och vad maskinen därför är testad för. Skalan för tapprofil börjar på 3XS och slutar på XXL.

Vilka energiklasser finns för tappvatten?

Energiklassen för tappvatten grundar sig i hur effektivt maskinen producerar tappvatten. Skalan går sedan september 2017 från A? till G.

Vad kan jag mer läsa ut från energimärkningsetiketten?

På energimärkningsetiketten kan du också få information om:

  • ljudeffektsnivå (buller)
  • årlig energianvändning
  • ikon med klocka och mynt, om varmvattenberedaren kan köras automatiskt vid lågt elpris.
energimarkning för tappvatten

Energimärkning av värmepumpsberedare

En värmepumpsberedare som använder värmepumpsteknik för att på så vis producera tappvatten mer effektivt har ungefär samma energimärkningsetikett som varmvattenberedaren. Dessa kan jämföras. Dock har värmepumpsberedaren även information om effektivitet i olika klimatzoner, eftersom den påverkas av klimatet.

Läs mer om energimärkning av värmepumpsberedare

Energimärkning av ackumulatortank

Ackumulatortankar har en annan energimärkningsetikett, som fokuserar på ackumalatortankens funktion - nämligen att lagra varmt vatten från en annan värmekälla. 

symbol för ackumulatortank

En varmvattentank som symbol

Den lilla symbolen som ser ut som varmvattentank visar att energimärkningen gäller för ackumulatortankar.

Vilka energiklasser finns för ackumulatortankar?

Sedan september 2017 går skalan för energiklasserna mellan A+ och G. Dessa energiklasser grundar sig i hur stora stilleståndsförluster tanken har.

Vad kan jag mer läsa ut från energimärkningsetiketten?

På energimärkningsetiketten kan du också få information om:

  • stilleståndsförluster i Watt
  • tankens volym i liter.
energimarkning för ackumulatortank