Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Skötsel luftkonditionering

Genom att sköta din luftkonditionering på rätt sätt, behåller du en hög effekt och får en luftkonditioneringsanläggning som håller länge.

Rengöra filter och avlägsna damm i luftkonditionering

Precis som luft-luftvärmepumparna har luftkonditioneringen filter som behöver rengöras med jämna mellanrum. När luften passerar genom luftkonditioneringsanläggningen och kyls ned, fastnar damm och partiklar i filtren och detta måste avlägsnas.

Det kan även fastna damm på andra ställen i luftkonditioneringsaggregatet. I och med att kondens bildas inuti luftkonditioneringens innedel, är det extra viktigt att det inte är dammigt. Om kondensen fastnar i dammet istället för att rinna ut genom dräneringsslangen, finns det risk att mögel bildas. Möglet sprids sedan effektivt i hemmet med hjälp av luftkonditioneringens fläktar.

Se till att dränering inte blockeras

Vid luftkonditionering bildas kondensvatten i luftkonditioneringens innedel. Kondensvattnet dräneras genom en särskild slang genom väggen och ut på utsidan av huset. Det är viktigt att dräneringsslangen och uppsamlingstråget i luftkonditioneringsanläggningen är fria från blockage. Om vattnets väg blockeras kommer det att hitta en annan väg, vilket mycket väl kan innebära att det rinner ut inomhus istället.

Service

En luftkonditioneringsanläggning kan också behöva lite extra service av en kunnig tekniker med ett par års mellanrum. Serviceteknikern ser till att göra ren din luftkonditionering på djupet och kontrollerar så att anläggningen fungerar som den ska.

För service av luftkonditionering beställer du samma service, som för vanliga luft-luftvärmepumpar.

Beställ service här