Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Skötsel luftkonditionering i husvagn & husbil

Längre hållbarhet med underhåll

En klimatanläggning till husvagn eller husbil kräver visst underhåll. Sköter du underhållet, kan du bibehålla en hög effekt och du minskar slitaget på anläggningen.

Rengöra filter

A/C:n i husvagnen eller husbilen har filter, som måste rengöras regelbundet. Att rengöra filtren är enkelt gjort och mycket viktigt för att få en god effekt från anläggningen. Du hittar instruktioner för din modell i manualen.

Vid luftkonditionering bildas kondens i klimatanläggningen och om anläggningen är full av damm, till följd av eftersatt underhåll finns en risk att kondensen inte leds ut och torkar ut, som den ska. Långvarig fukt i innerdelen ihop med damm, utgör en utmärkt miljö för mögeltillväxt. Om det luktar unket bör du genast stänga av din klimatanläggning. Rengör sedan filtren omedelbart och säkerställ att det inte finns mögel i anläggningen.

Säkerställ fri passage

Det är viktigt att ventilationsöppningarna och kondensvattenutloppet inte täpps till. Om ventilationsöppningarna täpps till av exempelvis löv, kan inte A/C:n hämta energi från luften. Om kondensvattenutloppet täpps till riskerar du vattenläckage. Kontrollera dessa regelbundet och ta bort eventuella blockage.

Torka av enheten

Du kan torka av enheten med en fuktig trasa, för att avlägsna damm och smuts. Om behovet finns kan du använda ett milt rengöringsmedel. Om du försöker rengöra enheten med starkare medel, riskerar den att ta skada.

Årlig kontroll

Varje år bör du kontrollera profiltätningarna, värmeväxlaren och byta ut eventuellt filter med aktivt kol.