Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Kontrollera regelbundet så att inte din AC täppts till av löv eller annat skräp.
I artikeln...
Så sköter du din AC på bästa sätt
Detta bör du göra regelbundet
Så rengör du

Skötsel av AC i husvagn och husbil

En klimatanläggning till husvagn eller husbil kräver visst underhåll, men inte särskilt mycket. Sköter du underhållet, kan du bibehålla en hög effekt och du minskar slitaget på anläggningen. Här går vi igenom hur du bör sköta din AC.

Steg för steg - skötsel av husvagns-AC

Följ stegen nedan för korrekt skötsel av din AC i husvagn och husbil:

1
Rengör filter: AC:n i husvagnen eller husbilen har filter, som måste rengöras regelbundet. Att rengöra filtren är enkelt gjort och mycket viktigt för att få en god effekt från anläggningen. Du hittar instruktioner för din modell i manualen. Vid luftkonditionering bildas kondens i klimatanläggningen och om anläggningen är full av damm, till följd av eftersatt underhåll finns en risk att kondensen inte leds ut och torkar ut, som den ska. Långvarig fukt i innerdelen ihop med damm, utgör en utmärkt miljö för mögeltillväxt. Om det luktar unket bör du genast stänga av din klimatanläggning. Rengör sedan filtren omedelbart och säkerställ att det inte finns mögel i anläggningen.
2
Säkerställ fri passage: Det är viktigt att ventilationsöppningarna och kondensvattenutloppet inte täpps till. Om ventilationsöppningarna täpps till av exempelvis löv, kan inte AC:n hämta energi från luften. Om kondensvattenutloppet täpps till riskerar du vattenläckage. Kontrollera dessa regelbundet och ta bort eventuella blockage.
3
Torka av enheten: Du kan torka av enheten med en fuktig trasa, för att avlägsna damm och smuts. Om behovet finns kan du använda ett milt rengöringsmedel. Om du försöker rengöra enheten med starkare medel, riskerar den att ta skada.
4
Årlig kontroll: Varje år bör du kontrollera profiltätningarna, värmeväxlaren och byta ut eventuellt filter med aktivt kol.