Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Standardinstallation TrygghetsVakten Pro-X

Här kan du läsa på om vad som ingår i vår standardinstallation av TrygghetsVakten Pro-X. Om vilka förberedelser som behövs och vilka förutsättningar som måste uppfyllas vid monteringen.

Allt för att det ska gå små smidigt som möjligt vid monteringen och så att både du och installatören har full koll på vad som ingår.

För TrygghetsVakten Pro-X

Standardinstallation är utformad för avfuktarna TrygghetsVakten Pro-X:

TVPX 70 m² TVPX 150 m²

Hur beställer jag en standardinstallation?

våra produkter väljer du enkelt till installation. Du börjar med att testa om vi erbjuder installation för ditt postnummer och sedan är det bara att välja vilken installation som passar dig bäst - med eller utan rot och komplettera med tillval efter dina önskemål.


Beställ en installation av en TrygghetsVakten Pro-X

Låt våra fukttekniker installera din avfuktare från TrygghetsVakten! Allt material ingår i installationskostnaden. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad är innebär en installation av en TrygghetsVakten Pro-X?

Vid installation av TrygghetsVaktens Krypgrundsavfuktare sker montering av värmekabel, fläkt och styrning samt eventuell marktäckning.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av avfuktare:

 • Montering av TrygghetsVakten avfuktare
 • El-anslutning till närmaste utomhusuttag med jordfelsbrytare
 • Förlängningskabel 20 meter för utomhusbruk
 • Installation av eventuell marktäckning
 • Grovstädning av installationsplatsen
 • Genomgång av Trygghetsvakten avfuktare med kund

Förutsättningar för installation

 • Det går att ta sig in i grunden och kunna jobba i den. Lägsta höjd för att installatörerna ska kunna jobba är 40 cm, men det tillkommer en kostnad för extra arbetstid under 60 cm.
 • Installatören ska kunna ta sig in i krypgrunden med installationsmaterialet utan risk för person- eller husskador.
 • Krypgrunden ska vara fri från organiskt material, t.ex. jord, byggspill, vatten etc.
 • Krypgrunden ska vara ventilerad. En ventil per 5 m yttervägg.
 • Installationen måste ske i hela krypgrunden, t.ex. vid radhus måste krypgrunden vara avskild från intilliggande hus.
 • Krypgrunden får inte ha skador, till exempel omfattande missfärgningar eller mögelpåväxt i blindbotten/trossbotten. Har du mögelpåväxt behöver du köpa tilläggstjänsten Sanering av Krypgrund.
 • Utomhusuttag med jordfelsbrytare ska finnas invid installationsplatsen.
 • Vid bjälklag i betong tillkommer en kostnad för håltagning och pluggning för uppfästning av kabel, välj till detta direkt på produkten.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Se till att alla förutsättningar uppfylls.
 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.

Att tänka på

 • Hus med syllventilation ska ha ventilerad krypgrund.
 • Vid kraftigt fuktig krypgrund bör du som kund torka ur krypgrunden med varmluftsfläkt.
 • Visar det sig att det finns mögelpåväxt i krypgrunden rekommenderar vi en sanering av krypgrunden.
 • Om det vid installation visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.
 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på en ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installation.
 • Är din grund inte ventilerad behöver installatören göra nya hål för ventilation, denna kostnad görs upp direkt mellan kund och installatör.
 • Vid kraftig fuktbelastning i syllen kan extra ingrepp behöva göras som t.ex. att riva blind- eller trossbotten, för att kontrollera hur stort fuktangreppet är, riva ut isolering och ersätta rötskadade bjälkar och sätta ut varmluftsfläktar.
 • Om det finns blinda avdelningar i krypgrunden som måste göras tillgängliga för sanering samt klimatsäkring, behöver vi ibland öppna upp i grundmuren för att lägga ut markfolie och integrera utrymmet med den övriga grundens klimatsäkring. Kostnaden för denna håltagning görs upp mellan kund och installatör.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.