Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Besiktning för fukt

En fuktbesiktning ger klarare besked, om du misstänker eller redan har konstaterat att du har problem med fukt eller mögel i ditt hus.

Så går det till

Vid en fuktbesiktning besöker en expert på fuktskador och uppkomst av fuktskador ditt hus och genomför en besiktning med fokus på fukt. Det förekommer att besiktningsmannen använder sig av fuktmätning vid besöket.

Mätning

En fuktmätning kan ge besiktningsmannen mer exakta uppgifter. Valet står mellan att mäta luftfuktigheten eller fuktkvoten. Att mäta fuktkvoten i material, ger mer pålitliga uppgifter om besiktningsmannen bara är i huset vid ett kort tillfälle, eftersom att fuktkvoten i material förändras långsammare än luftfuktigheten.

Okulär kontroll

Bland annat, detta tittar vi på när vi kommer ut till dig:

Vind

Svart- och vitmögel i takfoten på vinden.

Synligt mycel samt påverkan av kondens.

Takfot med kondensproblem.

Även nyproducerade hus med takfotsventilation får problem.

Svartmögel
Orsaken är ofta en felaktigt ventilerad vind.

Krypgrund

Behandlat trä på bärlinor och läkt.

Behandlat trä på bärlinor och läkt

Felaktigt utförd marktäckning av plast.

Organiskt material på grundbotten.

Trossbotten med vitmögel.

Detta får du veta

Vid besiktningen får ni besked om fukt- och mögelsituationen i huset. Ni får veta vilka problem som finns och vilka åtgärder som kan genomföras, för att avlägsna problem och förhindra att problemen kommer tillbaka, exempelvis installera en avfuktare från TrygghetsVakten.

Säkra värdet på huset

Med en fuktbesiktning får du möjlighet att säkra värdet på ditt hus. Det är billigare att vidta åtgärder tidigt. Ditt hus blir lättare att sälja och du slipper förlora pengar vid husaffären.