Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Mäta fuktkvot

När man mäter fuktnivå i material specifikt, talar man om fuktkvot. Mätning av fuktkvot utförs med hjälp av en fuktkvotsmätare och är vanlig att utföra i samband med en fuktbesiktning, för att få mer exakt information.

En fuktkvotsmätning ger en god ögonblicksbild

Fuktkvoten avgör materialets egenskaper och hållbarhet. Dessutom kan fuktkvoten ge en god indikation på om det finns risk för påväxt av mögel eller rötsvamp. Fuktkvoten ökar när luftfuktigheten ökar (och tvärtom), men fuktkvoten förändras långsammare än luftfuktigheten. Om fuktkvoten är hög kan man förutsätta att luftfuktigheten varit förhöjd över tid. En fuktkvotsmätning ger därför en relativt god upplysning om fuktriskerna, även när det bara finns tid för en snabb undersökning.

fuktkovtsmätare

Så går fuktkvotsmätningen till

Vid en fuktkvotsmätning används ett instrument, som kallas fuktkvotsmätare. Fuktkvotsmätaren har små taggar, som sticks in i materialet som ska mätas. Strax visas resultatet på displayen.

Fuktkvot och risk

Vid fuktkvotsmätning är det viktigt att man förstår resultatet och att man mäter på rätt ställen. Följande värden innebär risk för mögel och röta:

  • En fuktkvot på 17% eller mer = stor risk för mögelsvampspåväxt
  • En fuktkvot på 24% eller mer = stor risk för rötsvampspåväxt