Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Mäta luftfuktighet

Luftfuktigheten visar tydligt på om det finns en risk för fuktskador eller inte. Genom att mäta luftfuktigheten under en längre period får du på ett tryggt sätt att veta om huset riskerar fuktskador. För att mäta luftfuktighet använder man en fuktmätare eller hygrometer.

Så mäter du luftfuktighet

Mest praktiskt är att använda sig av en fuktmätare som mäter luftfuktigheten under en längre tidsperiod. Nivån på luftfuktigheten varierar och därför behöver fuktmätaren samla in data under en längre tid. Hygrometern placeras i utrymmet en längre period och sedan ska datan analyseras.

Luftfuktighet och risk

En relativ luftfuktighet på över 75% brukar anses innebära hög risk för mögelpåväxt. Mögel kräver dock fler förutsättningar än bara hög luftfuktighet. Det krävs även viss värme och att förutsättningarna uppfylls under en längre tidsperiod för att mögel ska börja växa. Därför är det bra att utföra en längre fuktmätning.

Detta är luftfuktighet

Luftfuktighet mäts i relativ luftfuktighet (RF). Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket. Ur både hälso- och materialperspektiv är en lagom nivå på luftfuktigheten inomhus 25 - 50 % RF. För låg luftfuktighet kan istället leda till att trägolv torkar och spricker. Som boende kan man dessutom uppleva astmatiska besvär om luften blir för torr.