Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vad innebär energi?
El är omvandlad energi
Energi & värmepumpsteknik

Vad är energi?

Du använder säkert ofta ordet energi. Du pratar kanske om hur du har haft ovanligt mycket energi under en dag eller gnäller lite över att det är problem med energiförsörjningen i landet. Men vet du vad energi egentligen är?

Vad innebär energi?

Energi är egentligen rörelser eller möjligheten till rörelse, även om det ofta inte är fysiskt synligt för oss människor. Energi finns i allt runt omkring oss. Energi kan aldrig förintas eller försvinna, bara omvandlas. Den kemiska energin som finns i en banan du äter, kan omvandlas så att din kropp håller sig varm och kan röra på sig. Rörelseenergin i vind och vatten kan å andra sidan omvandlas till el. Denna princip kallas energiprincipen och handlar om energins oförstörbarhet. Energi är också grunden för allt liv. Vi behöver energi för att leva. Energiomvandling ligger till grund för ljus, rörelse, värme och kyla.

Olika sorters energi:/strong>

  • Elektrisk energi
  • Kemisk energi
  • Lägesenergi
  • Rörelseenergi
  • Värmeenergi

El är omvandlad energi

Det är den energi som kan omvandlas till el som är mest intressant för både vår miljö och våra plånböcker. El är idag en självklarhet i alla hem. Energi förvandlas till el genom exempelvis vindkraftverk. När det blåser skapas det rörelseenergi som vindkraftverket fångar upp och omvandlar till el. 

När energin omvandlas till el från exempelvis vindkraftverk, kolkraftverk, vattenkraftverk eller kärnkraftverk kan man titta på hur effektivt det är mellan de olika omvandlarna. Ett vattenkraftverk kan omvandla cirka 90 % av rörelseenergin till el, medan ett kolkraftverk ”bara” omvandlar en tredjedel av den energin kolet producerar. 

När energi omvandlas talar man också om spill. All energi överförs nämligen inte, energin kommer in och omvandlas till exempelvis till el, men inte all energi kommer ut igen. Detta kallas för spillvärme. Hur mycket spillvärme som finns i de olika energierna kallar man verkningsgrad, ett sätt att mäta hur effektiv energin är. Detta gör man genom att mäta den energi som kommer in, kontra den som släpps ut.

» Läs mer om vad el är

Energi & värmepumpsteknik

För våra hem är det också viktigt med värmeenergi. I en värmepump flyttar man just värmeenergi. Värmepumpen utvinner värmeenergi från ett medium som har låg temperatur och överför denna värmeenergi till ett medium som har högre temperatur. Låter det omöjligt? Värmeenergin flyttas med hjälp av ett så kallat köldmedium - ett ämne som övergår mellan flytande och gasform vid lämpliga förhållanden. I värmepumpen utnyttjas det faktum att olika tryckförhållanden påverkar ett ämnes förmåga att förångas och kondensera.

När köldmediet befinner sig i vätskefas med lågt tryck, kan det hämta upp värme från en kall källa och börja koka trots att temperaturen är låg. När värmepumpens kompressor tvingar upp köldmediets tryck, ökar temperaturen och man kan alltså få upp värmen på köldmediet trots att det just värmts upp utav minusgradig utomhusluft. Kompressorn drivs av el, men den el som går åt är betydligt mindre än den värmeenergi som flyttas med hjälp av processen. Kompressorn tvingar upp kokpunkten och nu passerar köldmediet kondensorn, där det går över till flytande form och avger värme. Därefter passerar köldmediet en expansionsventil, där trycket och därmed även kokpunkten sänks. Köldmediet blir återigen kallare än källan där det hämtar upp värme. Tack vare denna process så kan den utvinna mer än energi än vad den tar, vilket gör en värmepump till en bra energieffektiv produkt. 

»Läs mer om hur en värmepump fungerar