Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Ordlista för el, elektricitet och energi
Finns förklaringen för begreppet du undrar över?

Ellexikon - ordlista för el och energi

Stöter du på en massa krångliga ord, när du läser om el, elektricitet och energi? Här kan du hitta förklaringar på några vanliga begrepp som används kring el och energi. Se om du hittar förklaringen på det ord du fungerar på!

A

 

AC-brytare används för att man ska kunna koppla bort sin växelriktare från elnätet när man utför service eller underhåll på solcellsanläggningen. Den ska sitta nära växelriktaren.
Ampere A förkortas A eller amp. En av sju grundenheter för att mäta elektrisk ström, främst genom ledningar. Alltså den mängd elektroner som flödar igenom en ledning under en viss tid. Medan volt är mängden i elektroner i en ledning, så står ampere för hur snabbt eller långsamt det går för dem att färdas från en plats till en annan. Vilken säkring som behövs anges också i ampere, eftersom det hänger ihop med vilken ström som måste kunna hanteras.
Anläggnings-ID är som ett personnummer för din elmätare. Varje elmätare har ett unikt ID, som består av 18 siffror. Detta ID används vid kontakt med elbolag, exempelvis när man ska teckna abonnemang. Anläggnings-ID hittar du på själva elmätaren, dina fakturor och elavtalet.

 

B

 

Behörig elektriker Ofta talar man om ”behörig elektriker”, och menar då en elinstallatör med rätt behörighet för den aktuella elinstallationen. Elinstallatör är ett reglerat yrke. ”Reglerat” innebär att det är definierat i svensk lag vad som krävs för att få utföra yrket. Det krävs auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Det finns flera olika typer av auktorisation, som krävs för att få utföra olika moment vid elinstallation. För att bli auktoriserad elinstallatör ställs både krav på utbildning och praktisk erfarenhet.

 

C

 

CE-märkning är en märkning som används inom EU på produkter som uppfyller krav som anges i olika direktiv. Det är olika krav för olika områden. Kraven gäller sådant som säkerhet, miljö och hälsa. Om en produkt har CE-märkning, uppfyller den EU:s krav och kan säljas fritt inom EU. CE-märkning används bland annat för solceller. Det är viktigt att dina solceller har rätt märkning, då detta innebär en trygghet för dig som ägare.

 

D

 

Direktverkande el innebär att huset endast värms med el, via el-element. Idag finns mer energieffektiva metoder, såsom värmepumpsteknik.
Läs mer om direktverkande el

 

E

 

Effekt mäts i enheten watt (W) och handlar om i vilken takt energi används. Kilowatt (kW) innebär 1000 watt. Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt betecknas ofta också med bokstaven P från engelskans power och kan bland annat yttra sig i form av ett värmeflöde eller mekaniskt arbete. SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en energiomvandling på en joule per sekund (W
Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft, är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets. Spänning betecknas med U och har enheten volt (V). Enheten volt är ingen grundenhet i SI.
Elnät är de ledningar där el transporteras. Elnätet är fast och ägs av ett specifikt bolag i varje område. Du kan alltså aldrig välja vem som står för själva elnätet i ditt område, medan du kan välja e-handelsbolag, som står för själva elen.
Elproducent är precis som det låter någon som äger en anläggning som producerar el. Om du har en solcellsanläggning är du alltså elproducent.
Mer om att vara egen elproducent
Elsäkerhetsintyg är ett intyg från en behörig elektriker på att en elinstallation följer de säkerhetsföreskrifter som finns.

 

H

 

Huvudsäkring har som uppgift att både skydda elanläggningen i ditt hus, men också begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt. Huvudsäkringens storlek anges i enheten ampere. Har du en för liten huvudsäkring, kan den gå sönder, om du använder för mycket el. En för stor huvudsäkring innebär istället onödiga omkostnader, eftersom ditt abonnemang vanligtvis blir dyrare. Om man har elvärme, en värmepump eller en solcellsanläggning, kan man behöva en lite större huvudsäkring.
Lär dig mer om huvudsäkring och säkring

 

K

 

Kilowatt (kW) är en variant på Watt som är enheten för effekt. Kilo betyder 1000, så 1 kilowatt

 

L

 

Likström innebär att strömmen alltid har samma riktning, till skillnad från växelström, där strömmen konstant byter riktning. I solceller uppstår likström, som sedan i växelriktaren, omvandlas till växelström. Detta görs dels eftersom alla apparater vi har i hemmet är konstruerade för växelström och dels för att man ska få möjlighet att skicka ut den el som produceras på vårt elnät. På engelska används ofta förkortningen DC (direct current).

 

N

 

Nätbolag nätägare är det bolag som äger och underhåller ett elnät i ett specifikt område. Du kan inte välja elnätsbolag, utan det finns ett bolag som är ansvarigt för elnätet i varje område. Nätägaren är den aktör som äger elledningarna som förbinder produktions- och förbrukningsanläggningar. Nätägarna överför/distribuerar elen mellan elproducenten och elanvändaren via stam- regional- och lokalnät. Nätägaren ansvarar också för att mäta den inmatade eller uttagna elenergin samt rapportera mätvärden till berörda parter bl.a. till elleverantören. Således bär nätägaren upp hela infrastrukturen för elmarknaden.

 

S

 

Spänning mäts i enheten volt (V). Det är spänningen som ström, som gör att de elektriska laddningarna flyttar på sig. Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft, är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets. Spänning betecknas med U och har enheten volt (V). Enheten volt är ingen grundenhet i SI.
Ström är precis som namnet antyder något som strömmar fram. I det här fallet rör det sig om elektriska laddningar som flyttar på sig. Ström mäts i enheten ampere (A).

 

V

 

Volt V är enheten för spänning. Det är spänningen som gör att de elektriska laddningarna rör på sig. Det är spänningen som får igång strömmen. I dina eluttag hemma finns det ofta angivet hur många volt de tar. Då menar man den elektisk spänning den max klarar av när dina elektriska apparater är anslutna. Eller den spänning ett batteri klarar av. Den elektriska spänningen (volt) minskar ju mer du använder batteriet. Watt och ampere kommer att finnas opåverkat i det, men batteriet kommer inte att fungera utan volt.
Växelriktare används för att omvandla den likström som produceras i solcellsanläggningen till växelström, så att elen passar husets apparater och kan skickas ut på elnätet. Genom att välja rätt växelriktare som verkligen passar solcellspanelen, kan man maximera effekten från solcellsanläggningen.
Växelström innebär att strömmens riktning hela tiden växlar. Det är växelström som används i elnätet och alltså det som används i våra hus. På engelska används ofta förkortningen AC, för alternating current. I solceller skapas likström. Därför används växelriktare, för att omvandla likströmmen till växelström, så att den passar till apparaterna i våra hus och kan skickas ut på elnätet.

 

W

 

Watt är enheten för effekt. Effekt är hur mycket energi som används för varje tidsenhet, eller takten energin används.
Wattimme Wh beskriver hur mycket energi som används över en tidsperiod. Watt är måttenheten för effekt och Wh är den som mäter energi. Wh är alltså det är effekten som behövs för att driva din apparat. För att göra det lite enklare brukar man tala om kWh