Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
PFAS finns i nästan allting.

Vad är PFAS?

PFAS är en förkortning för Per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är samlingsnamnet för cirka 4700 kemikalier som är industriellt framställda. PFAS finns i nästan allting, i all natur och allt vatten. Flora & Fauna tar skada av PFAS, det gör också människan vid intag av för höga halter av PFAS.

Är PFAS farligt?

Låga halter av PFAS gör ingen skada, men beroende på hur ofta du får i dig i det och hur gammal du är, har vissa studier påpekat att det finns en koppling mellan vissa försämrade hälsotillstånd och höga halter av PFAS i kroppen. Några av dessa kan vara till exempel förhöjda halter av blodfetter, rubbningar i sköldkörtel och andra sjukdomar i till exempel tarm.

Det finns även de PFAS ämnen som misstänks framkalla cancer - de heter PFOS PFNA och PFOA, vilket kan vara bra att känna till. Dessa ämnen kan också ha en negativ effekt på fertilitet.

De flesta studier är gjorda på djur, men ett par effekter har också visat sig på människor. Dessa är framförallt nedsättning av immunförsvar, låg födelsevikt och påverkan på lever- och kolesterolvärden. PFAS tas upp lätt i kroppen genom att inte samlas i fettet, det samlas nämligen i blodet, levern, njure och i lungor. De överförs till foster från moderkakan och till spädbarn via bröstmjölk.

Finns PFAS i allt dricksvatten?

Ja, det finns PFAS i nästan allt dricksvatten. I vissa områden finns det högre halter än någon annanstans. Läs mer om din lokala vattenkvalitet här. PFAS finns i natur och sjöar och även om det vattnet renas flera gånger om, finns det få reningsverk som klarar att rena vårt dricksvatten från PFAS.

PFAS i dricksvattnet är ett stort problem runt om i Europa, därför har det sedan 2021 arbetats på en ny lag, där gränsvärdena av PFAS som får förekomma i vårt dricksvatten ändras. Dessa förväntas träda kraft i februari 2023, då också 200 PFAS ämnen ska förbjudas.

Visste du...
...att för höga halter av PFAS finns i 6% av Sveriges vattenanläggningar.

Hur påverkar PFAS naturen?

I Sverige är det främsta problemet med PFAS-utsläpp de ämnen som finns i brandsläckare. Studier som gjorts visar att halterna av PFAS i naturen är som högst där det till exempel finns militäranläggningar som använder brandsläckare i övningar. Likadant naturen nära stora industrier som tar stryk av utsläppen. Även om PFAS sprids lättast genom vatten, finns det också de ämnen som sprids via luft. Det påverkar naturen, men också de varelser som lever i naturen - våra djur och fåglar.

Kan man rena vatten från PFAS?

Ja, man kan rena dricksvattnet från PFAS med aktivt kol. Metoderna som används är kostsamma för vattenverken, men när de nya EU direktiven träder i kraft måste flera vattenverk se över sina vattenreningsmetoder. Vi rekommenderar i stället en vattenrenare, speciellt framtagen för att rena vattnet från PFAS (och hundratals andra skadliga ämnen!)

» Blueweater vattenrenare