Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Användning av luft-luftvärmepumpens värmeläge

Börja med att sätta luft-luftvärmepumpen i läge 'HEAT'. På vissa modeller har fjärrkontrollen en sol som symbol för värmeläget (OBS: inte att förväxla med snöflinga för kylläge).

Med fjärrkontrollen ställer du sedan in det antal grader som du vill ha inomhus. Vi rekommenderar också starkt att du använder automatiskt fläktläge, då detta kan bidra till en bättre besparing.

Värme

Rätt inställningar för värme

Tänk på att du kan behöva ställa värmen några grader över önskat värde, för att det ska bli tillräckligt varmt i rum längre bort. För varje rum värmen ska passera brukar temperaturen sjunka med någon grad. Ett högre fläktläge ger bättre spridning av värmen, liksom en öppen planlösning. Experimentera med fläktlägen, luftflödesriktningar och inställda grader, för att hitta det som fungerar hemma hos dig. Att ställa in temperaturen till 30°C, för att få upp värmen snabbare, hjälper inte, snarare tvärtom, eftersom luft-luftvärmepumpen då kommer att avfrosta väldigt ofta.

När vädret förändras ute, måste du kanske ändra luft-luftvärmepumpens inställningar. Vid 10°C fungerar ett lågt fläktläge, men kanske inte vid -10°C.

Användning av kompletterande värme

Sätt din primära värmekälla ett par grader under luft-luftvärmepumpens inställda värde. Din primära värmekälla ska gå på automatiskt, när luft-luftvärmepumpen inte klarar av att värma tillräckligt. Du måste också se till att komplettera med annan värme i rum, som luft-luftvärmepumpen inte når. Om temperaturen sjunker ute och värmepumpen inte räcker till, så måste du komplettera med din andra värmekälla tills det blir mildare väder. En luft-luftvärmepump är ett komplement till annan uppvärmning.