Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Kan man installera luft-vattenvärmepump själv?

En luft-vattenvärmepump använder ett köldmedium för att transportera och flytta värme. Enligt lagar utfärdade av EU i den så kallade F-gasförordningen (EU/517/2014) måste all installation som innefattar hantering av en köldmediekrets utföras av en certifierad kyltekniker. Det innebär att du inte kan installera en luft-vattenvärmepump själv.

Därför måste en luft-vattenvärmepump installeras av kyltekniker

F-gas är ett samlingsnamn för fluorerade växthusgaser som innehåller flour. Dessa f-gaser används ofta som köldmedium eftersom ämnet på ett mycket effektivt sätt kan transportera värme och kyla. F-gas används bland annat i värmepumpar, kylar, frysar och i AC och luftkonditionering.

All installation som innefattar hantering av en köldmediekrets med f-gas måste således utföras av en kunnig och certifierad kyltekniker. Anledningen till dessa regler är att f-gas har en negativ påverkan på växthuseffekten vid läckage och därmed kräver att personen som hanterar f-gas är kunnig om riskerna och de försiktighetsåtgärder som behöver tas.

Läs mer:

Om f-gasförordningen Om f-gas och luft-vattenvärmepump