Immateriella rättigheter

Materialet på vår websida (www.polarpumpen.se) är skyddat som immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärken, och tillhör Polarpumpen AB, andra bolag i samma koncern eller licensgivare, såsom leverantörer. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är skyddade och att skriftligt tillstånd från Polarpumpen AB krävs för att använda materialet förutom till annat än eget icke-kommersiellt bruk i begränsad omfattning.

Du kan kontakta marknad@polarpumpen.se för att ansöka om tillstånd.