Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,8
Delbetalning med Svea

Vilken uppvärmning är bäst till poolen?

Det finns en rad olika sätt att värma upp poolen, exempelvis med hjälp av en poolvärmepump, solfångare, elvärmare eller genom att använda husets värmepump.

Det som är viktigt är att fundera över är dels hur varmt du vill att vattnet ska vara, men också hur lång badsäsong du önskar. Du behöver också fundera över hur stor investering du vill göra och hur stora omkostnader du vill ha för att värma din pool.

Husets värmepump eller poolvärmepump?

Du kan värma poolen med en separat poolvärmepump eller använda husets värmepump. Värmepumpstekniken anses förhållandevis miljövänlig, då man använder en relativt liten mängd el. Värmepumpar levererar dessutom pålitlig värme till poolen, oavsett väder. Dagens värmepumpar är dessutom mycket tåliga och tillverkade i material som garanterar lång hållbarhet.

En separat värmepump för poolen

Det finns en stor fördel med att ha ett separat uppvärmningssystem för poolen. Skulle husets värmesystem drabbas av fel, drabbas även uppvärmningen av poolen. Det bästa är att investera i en poolvärmepump som på bästa sätt utnyttjar energin i den omgivande luften, vilket innebär att det bör vara en värmepump lämpad för swimmingpool.

Till poolvärmepumpar

Använda husets värmepump

En värmepump fungerar som en kombinerad vatten- och luftpump som komprimerar ett s.k. köldmedia, för att sedan alstra värme som leds in i en kondensor. Här avges temperaturen till det cirkulerande poolvattnet. Placera gärna pumpen i ett soligt läge utomhus, och anslut den direkt till elnätet samt till poolen.

Därför är värmepump bästa valet

Utnyttja solenergi med solfångare

Önskar du värma upp din pool med hjälp av solpaneler, ska dessa placeras på ett intilliggande tak. Panelerna placeras om möjligt i söderläge. Den energi solstrålarna ger omvandlas till värmeenergi, som i sin tur används för att värma upp poolvattnet. Med några riktigt varma sommardagar kan solenergin öka gradantalet i vattnet med mellan 5-6 °C.

Fördelen med solfångare är att det är ett miljövänligt alternativ, då den värmeenergi som samlas upp kommer naturligt från solen. Dock har användandet av solfångare minskat de senaste åren, då det har visat sig att det oftast krävs ytterligare en värmekälla som komplement till panelerna.

Elvärmare

Detta är den historiskt sett vanligaste metoden för att värma upp en pool, men då driftskostnaderna blir relativt höga har användandet minskat sedan mitten av 90-talet. Systemet fungerar på så vis att vattnet cirkuleras och strömmas genom elvärmaren, som har kapacitet att ge full effekt dygnet runt. Med hjälp av en elvärmare kan du få vattnet till exakt den temperatur du önskar, vilket är en fördel när det gäller denna typ av uppvärmning.

Rent miljömässigt finns det inte lika många fördelar med detta system, då elvärmen läggs till din vanliga elförbrukning. Det du själv kan göra för att påverka omkostnaderna är att välja en elleverantör som enbart använder sig av ren el.