Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Kostnad för att skaffa solceller

Att skaffa solceller är en stor investering som man gör till sin fastighet. En investering som påverkar både den direkta och indirekta ekonomin samt värdet på huset. Att husets värde ökar är en aspekt som blir aktuell först i samband med lån från banken och vid en eventuell försäljning av huset. Den indirekta ekonomiska påverkan som en investering i solceller ger är oftast inget som kanske märks så tydligt ur ett kortsiktigt perspektiv, utan mer märkbar ur ett längre perspektiv.

Det som däremot märkbart påverkar ekonomin är den direkta kostnaden som uppstår när man skaffar solceller. Även om solcellerna betalar av sig själv under ett längre perspektiv kostar det fortfarande en del att införskaffa material och att få själva installationen utförd. Det finns dock olika bidrag för solceller att söka från staten.

Statligt investeringsstöd för solceller

Det finns i dagsläget två olika statliga investeringsstöd man kan söka när man ska installera i solceller. Det ena är rot-avdrag och det andra är solcellsbidrag, som inte kan kombineras. Du kan visserligen ansöka om båda, men kommer bara att få beviljat ett utav dem. Då rot-avdraget går snabbare att få, brukar man bli betalningsskyldig för den summan ifall solcellsbidraget går igenom, i de fall där man har sökt båda investeringsstöden.

Statligt bidrag solceller

För att få ekonomiskt stöd från staten kan du via Energimyndigheten ansöka om solcellsstöd, som är ett ekonomiskt engångsbidrag, där maximal stödnivå ligger på 20 %. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigande installationskostnader som finns. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är dock 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms, per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Att få besked ifall din ansökan om solcellsbidrag gått igenom eller inte brukar ta tid, vanligtvis runt ett år.

Rot-avdrag för solceller

Till skillnad mot solcellsbidraget innebär rot-avdraget en skattereduktion, som enbart privatpersoner kan ansöka om. Då rot-avdraget är en skattereduktion, innebär det att skatteverket är den myndighet som beslutar ifall du uppfyller kraven som gör att du har rätt till avdrag eller inte. När du ansöker ekonomiskt stöd genom rot-avdrag kan du enbart dra av max 20 % på själva arbetskostnaden vid solcellsinstallationen.

Läs mer om våra köpvillkor gällande rotavdrag och bidrag för solceller här

Allt ingår när du köper solceller via oss

Känns det krångligt? Ingen fara! Köper du solceller via oss så får du en helhetslösning, där allt från projektering och installation till hjälp med allt pappersarbete ingår. Läs mer om hur vi hjälper dig när du köper solceller från oss här:

Köpa solceller