Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Investeringsstöd eller solcellsbidrag

Genom investeringsstödet, eller om det ofta kallas i folkmun: solcellsbidraget, kan du få tillbaka upp till 20 % av din investering i solceller.

Vilken nivå är stödet på?

Solcellsstödet ligger på max 20 % och beräknas på stödberättigande installationskostnader. Det finns dock ett par begränsningar. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får som mest vara 37 000 kronor ex. moms, per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Var ansöker jag om solcellsbidrag?

Via Boverkets tjänster kan du ansöka om solcellsstöd online, men det finns även möjlighet att söka på ett pappersformulär.

Till boverkets ansökan

Det är din länsstyrelse som handlägger din ansökan och Energimyndigheten som har det övergripande ansvaret för investeringsstödet. Det är även Boverket som administrerar en eventuell utbetalning.

När får jag besked?

Det har hittills varit vanligt att det tar tid innan beskedet om investeringsstöd för solceller kommer; ofta runt ett år. Men tiden varierar stort bl.a. beroende på hur stort intresset är för stödet.

Tänk på att ansökan om investeringsstöd måste skickas in senast sex månader efter avslutad installation, för privatpersoner och innan påbörjad installation för företag.

Kommer jag garanterat få solcellsstöd?

Regeringen har tillsatt en viss mängd pengar för solcellsstödet. Beroende på hur många som söker och den politiska utvecklingen i landet, kan ingen garantera att du får solcellsstöd innan det faktiskt är beviljat.

Investeringsstöd och rotavdrag?

Du kan inte få både investeringsstöd och rotavdrag för installation av solceller.

Du kan installera solceller med rotavdrag i väntan på att solcellsbidraget ska beviljas. Då betalar du en reducerad summa från början, men måste betala tillbaka rotavdrag, om du får solcellsstöd beviljat. Rotavdraget måste betalas tillbaka innan solcellsstödet betalas ut.

Läs mer om rotavdrag för solceller

OBS: Kontrollera alltid med berörda myndigheter för att få den senaste informationen runt investeringsstöd.