Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Test av ackumulatortankar

Vattentankar och ackumulatortankar, som används till en separat värmekälla har tyvärr inte testats i större omfattning, men vi har nosat rätt på ett par tester.

Test: Ackumulatortankar

Energimyndigheten har testat fem ackumulatortankar. Testet utfördes innan 2017 då ecodesignkrav kom för ackumulatortankar. Då var det endast en av de testade ackumulatortankarna som levde upp till de kommande kraven. Det stora problemet är att förlusterna är stora.

Ta del av testresultatet:

Energimyndighetens test av ackumulatortankar

Test: Varmvattentank till värmepump

I Energimyndighetens tester av värmepumpar testas även deras förmåga till varmvattenproduktion. Du får uppgifter om COP-värde, vattentemperatur, mängd vatten och förlusterna som sker vid varmvattenproduktion. I vissa fall har värmepumparna en separat varmvattentank, men ofta är varmvattentanken inbyggd.

Läs mer:

Test av luft-vattenvärmepumparTest av frånluftspumparTest av bergvärmepumpar