Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är ozon?

Ozon är en naturligt förekommande gas beståendes av tre syreatomer. Ozonets kemiska komposition är grunden till dess förmåga att sanera bort oönskade dofter.

Saneringen sker genom att den tredje syreatomen kan frigöra sig från ozonmolekylen och fästa på andra kemiska ämnen, därigenom förändrar ozonet ämnets kemiska komposition. När du sanerar med ozon utnyttjar du därmed en helt naturligt förekommande process som i naturen uppstår vid exempelvis åskoväder.

Ozon är ett naturligt ämne

Känslan i luften efter ett ordentligt åskoväder, när luften känns frisk och klar, är ett exempel på hur ozon fungerar i naturen. Den friska luften uppstår i samband med att ozonhalterna i luften ökar till följd av de starka elektriska urladdningar som ligger bakom åskovädret.

Ozon bildas nämligen av att helt vanliga syremolekyler splittras och sedan binder ihop sig med varandra. Tre sammansatta syreatomer utgör basen för en ozonmolekyl. Molekylen har sedan en förmåga att splittra sig och reagera med andra kemiska ämnen. Det är denna förmåga som gör ozon till ett otroligt effektivt ämne vid olika typer av sanering. Idag används ozon bland annat till att rena vatten och fungerar även bra när man vill bli av med rester från olika bekämpningsmedel.

I naturen förekommer ozon bland annat i vår stratosfär, som du finner ungefär 25 - 35 kilometer från jordytan. I stratosfären skyddar gasen jorden från farlig UV-strålning och är på så sätt avgörande för att det ska finnas liv på jorden. Som gas har ozon en svagt ljusblå färg och har en mycket skarp och stickande doft, vilket gör den enkel att upptäcka.

Därför hjälper ozon till med att ta bort oönskade lukter

När ozonmolekylen splittrar sig frigörs en syreatom som sedan är fri till att fästa på andra kemiska ämnen. När detta sker förändras ämnets kemiska komposition.

Enkelt förklarat bryter ozonet ner de olika beståndsdelarna i det ämne som skapar doften, så att endast ofarliga ämnen som sedan skingras i luften blir kvar. Ozonets förmåga att bryta ner andra kemiska ämnen är fördelaktigt när du upplever dålig lukt i väggar, textilier och möbler, men fungerar även bra vid allergiska besvär eftersom ozonet även eliminerar de allergener och mikroorganismer som ligger bakom besvären.

I praktiken innebär det att du effektivt kan sanera ett utrymme där du annars inte hade kunnat befinna dig om du till exempel lider av pälsallergi eller är känslig mot mögel.

Läs mer:

Fördelar med en ozongenerator Så funkar en ozongenerator

Eventuella nackdelar med ozon

När du sanerar med en ozongenerator använder du ozon som framställts på konstgjord väg. Detta ozon kan vara mer koncentrerat än det som förekommer i stratosfären, och det är därför viktigt att du sanerar på rätt sätt för att undvika att textilier eller människor utsätts för för höga halter.

Vid felaktig sanering kan det uppstå skador i det utrymme som sanerats och människor som utsätts för för höga halter av ozon under en längre tid kan uppleva irriterade slemhinnor.

Riskerna för att skador ska uppstå är dock minimal om du sanerar korrekt och inte beträder det utrymme som har sanerats förrän ozonet har skingrats.

Läs mer:

Så sanerar du med ozon Är ozongenerator farligt?