Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är en primär värmekälla?

Enkelt förklarat är en primär värmekälla en värmekälla som kan ge huset hela dess årsbehov av värme. Många värmepumpar, pelletspannor, elpannor, vedpannor, oljepannor, gaspannor och fjärrvärme kan användas som primär värmekälla.

Är en värmepump en primär värmekälla?

Detta beror på det aktuella värmepumpen:

Värmepump för vattenburen värme - oftast primär värmekälla

En värmepump med elpatron är en primär värmekälla, eftersom elpatronen kan gå in vid behov, om värmepumpen inte räcker till vid exempelvis lägre utomhustemperaturer. Elpatron finns i luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar, men inte i alla. Säkerställ att din värmepump har en elpatron, om den ska vara primär värmekälla i huset.

Luft-luftvärmepump - aldrig primär värmekälla

En luft-luftvärmepump är alltid bara ett komplement till en primär värmekälla. Om du installerar en luft-luftvärmepump ska du därför behålla el-elementen, så att dessa kan hjälpa till vid riktigt låga temperaturer.

Luftvärmepump är en sekundär värmekälla