Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Svåra termer och ord kring uppvärmning
Uppslagsverk för uppvärmning

Uppvärmningslexikon - din ordlista för uppvärmning

Uppvärmning av hus kan vara lite klurigt. Området är fullt med facktermer och det kan vara svårt att förstå vad hantverkaren egentligen säger eller den tekniska datan på produkten du tittar på. Här går vi igenom krångliga ord kring uppvärmning av hus.

A

Ackumulatortank är värmeisolerad och används för att lagra energi i form av värme. Tanken tar vara på överskottsenergin i uppvärmningssystemet som sedan kan användas när den behövs.
Lär dig mer om ackumulatortankar
Anod / Offeranod används i varmvattenberedare med emalj som korrosionsskydd. Offeranoden offrar sig för varmvattenberedaren och korroderar så att varmvattenberedaren inte gör det. När offeranoden är förbrukad behöver den bytas ut.
När ska man byta anod och hur gör man?
Arbetstank eller bufferttank hjälper värmekällan att samarbeta med det vattenburna uppvärmningssystemet. Arbetstanken portionerar ut värmen till det vattenburna systemet vilket ger en jämn temperatur och minskar risken för knäppningar i radiatorerna.
/kunskapsbanken/uppvarmning-hus/sprida-varme/vattenburen-varme/darfor-ska-du-ha-en-arbetstank-eller-bufferttank/

B

Bar är en enhet för tryck, som ofta används för vattenburet värmesystem. Det behöver vara ett visst tryck i systemet för att cirkulationen ska funka. Vid för högt tryck riskerar istället systemet att gå sönder.
Vilket tryck ska det vara i det vattenburna värmesystemet?
Bergvärme innebär att man utvinner energi från grundvattnet i berggrunden. Detta gör man genom att borra ett djupt hål i berggrunden, vanligtvis 50-200 meter djupt. I hålet placerar man en kollektorslang, där en köldbärarvätska cirkulerar. I början av kollektorslangen är vätskan kall och den värms sedan upp av grundvattnet. Vätskan cirkulerar vidare till en bergvärmepump, som med hjälp av värmepumpsteknik kan få upp temperaturen ytterligare och värma upp både husets vattenburna system och tappvatten. Samma värmepump kan vanligtvis även användas till jordvärme, sjövärme och grundvattenvärme, men man benämner dem oftast som bergvärmepumpar efter som bergvärme är vanligast.
Så fungerar en bergvärmepump
Blandningsventil blandar hett vatten från värmepanna, varmvattenberedare eller tank med kallt vatten. På så sätt regleras temperaturen och ventilen fungerar som skydd för skållning.
Brinevätska är den vätska som finns i kollektorslangen och tar upp värmeenergi från vatten, mark eller berg. Vätskan består ofta av en blandning av vatten och etanol (eller liknande ämne som skyddar vätskan från att frysa).
Så fungerar bergvärme
Bufferttank eller arbetstank hjälper värmekällan att samarbeta med det vattenburna uppvärmningssystemet. Bufferttanken portionerar ut värmen till det vattenburna systemet vilket ger en jämn temperatur och minskar risken för knäppningar i radiatorerna.
Därför ska du ha bufferttank

C

Cirkulationspump cirkulerar vätska i ett system. En cirkulationspump i ett uppvärmningssystem ser alltså till att varmvatten pumpas runt i radiatorerna eller golvvärmeslingorna.

D

Delta-T är skillnaden mellan två temperaturer. Termen används exempelvis ofta om skillnaden i temperatur mellan det vatten som går ut i systemet och det som kommer tillbaka. Delta-T används för att få en bra balans i värmesystemet.
Direktverkande el innebär att huset endast värms med el, via el-element. Idag finns mer energieffektiva metoder, såsom värmepumpsteknik. Har du ett system med direktverkande el, passar det väldigt bra att komplettera med en luftvärmepump.
Läs mer om direktverkande el
Direktverkande uppvärmningssystem innebär i praktiken samma sak som att ha direktverkande el som värmekälla. Systemet är både och i ett. Elektriska element och elektrisk golvvärme både producerar värme och sprider den samtidigt.
Vad är direktverkande värme?
DUT/DOT står för dimensionerad utetemperatur (DOT på engelska) och är den lägsta förväntade temperaturen i ett område som används för dimensioneringen av värmesystemet. Den är alltså olika beroende på var du bor. Den DUT som gäller för dig kan du sedan använda vid val av värmekurva; en låg DUT innebär att ett lägre värde ska väljas på värmekurvan.

E

Elpanna är en värmepanna som värmer vatten till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten. Elpanna värms med direktverkande el, vilket innebär att du får lika mycket energi i form av värme som värmepannan förbrukar i form av el.
Mer om direktverkande el som värmekälla
Elpatron används för att värma vatten. Det är vanligt att de används i värmepannor och ackumulatortankar som ett komplement, för att systemet ska kunna fungera som en primär värmekälla. Elpatronen stöttar upp när värmepumpens effekt inte räcker till.
För att en värmepump ska vara primär värmekälla
Ettrörssystem innebär att flera radiatorer är kopplade till en och samma slinga, d.v.s. att de är seriekopplade. Detta betyder att desto längre bort från värmekällan du kommer, desto kallare blir vattnet i rörsystemet och radiatorn behöver bli större för att kompensera för värmeförlusten.
Har jag ettrörssystem eller tvårörssystem?
Expansionskärl finns för att jämna ut trycket som bildas när vätskan i systemet expanderar vid uppvärmning. Utan expansionskärl finns det risk att systemet skadas eller förstörs av den ökade volymen.

F

Fjärrvärme innebär att värmen produceras utanför ditt hus och transporteras dit. Fjärrvärme säger ingenting om hur värmen produceras. Det kan röra sig om förbränning av sopor, spillvärme från industri eller större bergvärmeanläggningar för att nämna några exempel.
Mer om fjärrvärme som värmekälla
Fläktkonvektor är en vattenradiator utrustad med fläkt som sprider den uppvärma/nedkylda luften i huset.
Framledningstemperatur är den temperatur vattnet har när det går ut i det vattenburna uppvärmningssystemet. Radiatorer kräver en högre framledningstemperatur än golvvärme.
Vilken framledningstemperatur till golvvärme?
Frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.
Mer om frånluftsvärmepump i kunskapsbanken

G

Gaspanna producerar värme genom att man eldar gas. Värmen används för att värma huset via husets uppvärmningssystem och tappvatten. Gaspanna är idag ganska ovanligt i Sverige.
Mer om gaspanna som värmesystem
Golvvärme innebär att man har elslingor eller vattenslingor i golvet. Elslingor värms genom att elen som strömmar genom slingorna möter motstånd. Vid vattenburen golvvärme cirkulerar istället varmt vatten från en värmekälla. Golvvärme ger varma golv och är väldigt effektivt när det kommer till att torka ett utrymme som blivit blött. Man kan ofta sänka värmen i rummet lite eftersom det känns mer behagligt med varma fötter.
Mer om golvvärme
Golvvärmefolie är på sätt och vis en slags värmematta. Tänk på att olika sorters golvvärmefolie passar ihop med olika sorters golv, så att du säkerställer att du väljer golvvärmefolie som passar det golv du tänkt lägga ovanpå. Det är väldigt enkelt att lägga, men även här kräver lagen att arbetet utförs av en elektriker.
Vilken el-golvvärme ska jag välja?
Golvvärmematta är riktigt enkel att installera, eftersom elkabeln redan är utplacerad i ett passande mönster. Enkelt innebär i det här fallet att det går snabbare och lättare för din elektriker. Även här avslutar du med spackling för att få en jämn yta.
Vilken el-golvvärme ska jag välja?

J

Jordvärme är ett sätt att utvinna energi ur marken för att värma upp huset och fungerar enligt samma princip som bergvärme. I stället för att borra ett hål i berget gräver man ner en kollektorslang i jorden på frostfritt djup. För en genomsnittlig villa behövs 200 – 500 meter lång kollektorslang, vilket kräver en yta på 400 – 600 kvadratmeter. Jordvärme är ett ekonomiskt sätt att värma huset och är ett bra alternativ när huset ligger långt ifrån berg eller sjö. Metoden är underhållsfri, miljövänlig och kan kombineras med frånluftsvärme för att nå bättre effekt.
Lär dig mer om olika sorters geoenergi

L

Legionella är en sjukdom som beror på att man andas in fuktig luft med legionalla bakterier. Dessa bakterier trivs i ljummet vatten och kan spridas via tappvattnet, om det står still för länge eller inte värms upp tillräckligt.
Lär dig mer om legionella
Legionellaskydd är mer eller mindre standard i värmekällor som inte håller så hög temperatur. Genom att värma upp vatten ordentligt med jämna mellanrum, tar värmekällan död på eventuella legionallabakterier.
Luftburen värme innebär att värmen sprids via luften. Luften värms upp av exempelvis en luftvärmepump, el-element eller en braskamin. Hur effektivt systemet är beror till stor del på hur väl man får luften att cirkulera. En öppen planlösning ger bättre möjlighet för värmespridning, men man kan också använda sig av värmeflyttare, för att få in värme i stängda rum eller utjämna temperaturskillnader mellan våningsplan.
Vad är luftburen värme?
Luftvärmepump är använder utomshusluften som värmekälla, för att generera energieffektiv värme till ditt hus. Den kan även användas omvänt för att ge billig luftkonditionering. Luft -luftvärmepumpar är enklare enheter, jämfört med andra värmepumpar, och sprider värme eller kyla direkt via luften inomhus. De används som komplement till ett annat uppvärmningssystem och kan sänka uppvärmningskostnaderna med 50-70 %.
Du hittar luftvärmepumpar här

O

Offeranod används för att skydda mot korrosion (rost). Det används bl.a. i varmvattenberedare och ackumulatortankar. Det brukar vara en stav eller kedja av magnesium eller zink. Eftersom staven/kedjan är av en mer oädel metall än beredaren, kommer korrosionen angripa offeranoden och skydda beredaren mot rost. Offeranoden behöver bytas med jämna mellanrum.
Läs mer om kontroll och byte av anod
Oljepanna producerar värme genom att man eldar gas. Värmen används för att värma huset via husets uppvärmningssystem och tappvatten. Oljepanna är idag ganska ovanligt i Sverige.
Mer om oljepanna som värmesystem

P

Pascal är en enhet för tryck. I Sverige är det vanligare att man pratar om enheten bar, när man diskuterar tryck i vattenburna uppvärmningssystem, men enheten Pascal förekommer också. En bar motsvarar 100 000 pascal.
Vilket tryck ska det vara i det vattenburna värmesystemet?
Pelletspanna är en värmepanna där vatten värms upp genom att man eldar pellets. Pelletspanna kan ge värme till vattenburet uppvärmningssystem och tappvatten.
Mer om pelletspanna som värmesystem
Primär värmekälla är en värmekälla som kan ge huset hela dess årsbehov av värme.
Läs mer om primär värmekälla

R

Radiator kallas ofta i vardagligt tal för element. De vanligaste typerna är vattenburen radiator och elradiator.
Läs mer om radiatorer
Returledningstemperatur syftar på den temperatur som vattnet har när det kommer tillbaka till värmepumpen efter att ha cirkulerat i värmesystemet.
Rumsgivare är en givare som mäter temperaturen i rummet och sedan skickar informationen till värmepumpen. Ofta är värmepumpen placerad i tvättstugan eller källaren, och inte centralt på boytan. Rumsgivaren gör att värmepumpen får information om temperaturen i boytan så att värmepumpen kan anpassa uppvärmningen därefter.
Mer om styrning av luft-vattenvärmepump

S

Shunt är en slags ställbar ventil som används för att reglera temperaturen i värmesystemet. Shunten blandar varmt vatten från värmepumpen med det kallare returledningsvattnet för att få till rätt temperatur på vattnet som sedan skickas ut i husets uppvärmningssystem.
Solvärme innebär att vatten värms direkt i solfångare. Detta används främst för tappvatten och är mycket effektivt de tider på året då det går att utvinna värme från direkt solvärme.
Mer om solfångare som värmesystem
Spårskiva är en spånskiva med färdiga spår för vattenburen golvvärme. En aluminiumplåt brukar ligga på, för att jämnt fördela värmen i golvet. Med spårskiva kan man byta ut spånskivorna under golvet. Spårskivan läggs direkt på träbjälklaget och bygger därför inget extra på höjden.
Hur lägger man vattenburen golvvärme på träbjälklag?
Sjövärme fungerar enligt samma princip som bergvärme och jordvärme, tillsammans med en värmepump. Skillnaden är att man använder solvärmen som finns lagrad på sjöbotten för att värma huset. Vid sjövärme placerar man kollektorslangar på sjöbotten. Genom slangarna skickas en frostskyddad vätska som värms upp av sjöbotten och transporteras tillbaka till värmepumpen i huset.
Lär dig mer om olika sorters geoenergi
Säkerhetsventilen ser till att det inte blir för högt tryck i vattenburen värme eller varmvattenberedare. Säkerhetsventilen utlöser om trycket blir för högt. Vilket i praktiken innebär att den släpper ut lite vatten.

T

Tappvatten är ett annat ord för kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.
Tappvarmvatten är det varma vatten som kommer ut ur husets vattenkranar och som vi använder för att exempelvis duscha och tvätta händerna.
Läs mer om varmvatten
Termostat ser till att ett system håller en given temperatur.
Läs mer om temperatursinställningar för luftvärmepumpar
Tryck innebär att en kraft fördelas över en yta. Tänk exempelvis hur det blir lättare att gå på snö om man har skidor eller snöskor eftersom kroppens tyngd fördelas över en större yta och man därför inte sjunker ner i snön på samma sätt. På samma sätt kanaliserar en spik all kraft just genom den spetsiga änden och vid en ren träff med hammaren trycks spiken effektivt in i träet. Rätt tryck är viktigt för slutna vattensystem som vattenburen uppvärmning och varmvattenberedare. Vid rätt tryck fungerar cirkulationen. Vid för lågt tryck blir cirkulationen dålig och vid för högt tryck riskerar systemet att gå sönder. Tryck mäts i enheterna bar eller pascal.
Vilket tryck ska det vara i det vattenburna värmesystemet?
Tvårörssystem innebär att flera radiatorer är kopplade till ett rör som tillför värme och ett annat rör som fungerar som returledning. Detta gör att alla radiatorer i systemet är parallellkopplade. På så sätt tappas inte värmen på vägen till de radiatorer som är längst bort från värmekällan, och de behöver inte kompenseras storleksmässigt som vid ett ettrörssystem.
Har jag ettrörssystem eller tvårörssystem?

U

Underhållsvärme innebär att du har en lägre värme i ett utrymme eller hus, för att skydda mot fukt- och frysskador, utan att slösa med energi i onödan. Om du har underhållsvärme i sommarstugan och kommer på besök under vintern, går det betydligt snabbare att värma upp och med fjärrstyrning kan man ha koll på värmen även på distans. Med avstängd värme måste man tömma rörsystemet i huset, för att säkerställa att rören inte fryser sönder under vintern.
Läs mer om underhållsvärme

V

Varmvattenberedare värmer tappvatten med direktverkande el. Varmvattenberedare används generellt i hus med direktverkande el.
Alla artiklar om varmvattenberedare
Varmvattenvärmepump eller värmepumpsberedare, producerar varmvatten till husets kranar med hjälp av energieffektiv värmepumpsteknik. Den fyller samma funktion i hemmet som en varmvattenberedare, men ger samma effekt med mycket mindre energiförbrukning och därmed omkostnader.
Lär dig mer om värmepumpsberedare här
Vattenburet uppvärmningssystem är de rör, radiatorer och slingor för vattenburen golvvärme som finns i många hus. Genom att skicka ut varmt vatten från en värmekälla, värms huset upp. Ett vattenburet uppvärmningssystem är ett effektivt system för värmespridning som inte hindras av stängda dörrar. Det finns många olika värmekällor som kan arbeta med ett vattenburet värmesystem exempelvis olika värmepumpar, pelletspannor, vedpannor, oljepannor, elpannor och fjärrvärme.
Lär dig mer om vattenburen uppvärmning
Vedpanna värmer hus och tappvatten genom att man eldar ved. Ett bra alternativ för dig som har god tillgång till billig ved.
Vedpanna som värmesystem
Värmeflyttare används för att hjälpa till att flytta värme vid luftburen värme. Det kan vara svårt att få spridning på värmen mellan våningsplan eller in i stängda rum. En värmeflyttare består av en energisnål fläkt, som ser till att värmen sprids i huset till mycket låg energiförbrukning. Med värmeflyttare kan du få ut mer av din värmekälla.
Mer om värmeflyttare för att flytta värme
Värmepumpar kan flytta värme från en kall plats till en varm. Genom att öka trycket på det köldmedium som transporterar värmen, kan värmepumpen få ut flera gånger så mycket som den förbrukar. Inte lätt att förstå, men ett mycket effektivt sätt att värma hus och tappvatten.
Här hittar du alla värmepumpar
Värmepumpsberedare / varmvattenvärmepump är ett alternativ till elvarmvattenberedare. Här värms tappvattnet istället med värmepumpsteknik och man kan göra en besparing på upp till 70 % jämfört med en vanlig el-varmvattenberedare. Kallas också varmvattenberedare med värmepump.
Därför ska du välja en värmepumpsberedare