Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Vad är normal elförbrukning för en luftvärmepump?
I artikeln...
Elförbrukning olika platser i Sverige
Elförbrukning för olika storlekar på hus
Så mycket kan du spara med luftvärmepump

Hur mycket el drar en luftvärmepump?

Hur mycket el drar en luftvärmepump? Hur många kilowattimmar drar en luftvärmepump? Hur mycket el förbrukar en luftvärmepump? Detta är en av de vanligaste frågorna att ställa sig kring en luftvärmepump och här ska vi försöka ge dig ett svar.

Elförbrukningen beror på förutsättningarna

Hur många kWh din luftvärmepump drar beror på storleken på ditt hus, var i landet du bor, värmepumpens kapacitet samt hur stort värmebehov huset har. Baserat på dessa förutsättningar kan du räkna med en elförbrukning mellan ungefär 3 840 - 11 280 kWh/år med din luftvärmepump.

Det är ett väldigt stort spann, därför har vi tagit fram olika exempel för olika förutsättningar, för att du ska kunna få en bättre uppfattning om vad just du kan förvänta dig. I vårt exempel har vi utgått från ett normalt uppvärmningsbehov för hushåll i tre olika storlekar, små hus, medelstora hus samt stora hus för fyra olika klimatzoner i Sverige. 

Läs mer om besparing här:

» Så mycket kan du spara med din luft-luftvärmepump

Var i Sverige du bor påverkar din förbrukning med luftvärmepump

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt, men elförbrukningen blir också högre när husets behov av energi är större. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.

Karta svenska klimatzoner

Energiförbrukning luftvärmepump klimatzon 1

I norra Sverige är elförbrukningen större på grund av det kallare klimatet. Hus har ett större behov av värme och luftvärmepumpens kapacitet sjunker vid lägre temperaturer. Samtidigt kan en luftvärmepump få bort en stor del av din elförbrukning även här och i rena kilowattimmar gör du än större besparing än i södra Sverige. 

Vilket elområde tillhör klimatzon 1?

I den här klimatzonen tillhör nästan alla elområde 1; några få elområde 2. Det innebär också att elpriserna är betydligt lägre än i de södra delarna av Sverige. (Vi räknar därför inte ens med det högsta elpriset för den här zonen.) 

Elförbrukning med luftvärmepump i klimatzon 1

Sammanställning klimatzon 1:

    Litet Mellan Stort
Energibehov kwh/år 15 400 21 700 28 000
Elförbrukning luftvärmepump  kwh/år 6 100-7 500 9 600-12 250 13 100- 17 000
Besparing luftvärmepump kwh/år 7 900-9 300 9 450 - 12 100 11 000-14 900
Årskostnad elpris 1,75 kr 10 675-13 125 16 800-21 438 22 925-29 750
Årskostnad elpris 2,21 kr 23 592-29 006 37 128-47 377 50 664-65 748

» Luftvärmepumpar anpassade för de nordligaste delarna av Sverige - klimatzon 1

Energiförbrukning luftvärmepump klimatzon 2

I de nordligaste delarna av mellersta Sverige och längs Norrlands Östersjökust är klimatet något mildare. Här har husen ett ganska stort behov av värme, men luftvärmepumpens kapacitet påverkas inte lika mycket som i de kallaste delarna av landet.  

Vilket elområde tillhör klimatzon 2?

I det här området tillhör de flesta elområde 2 eller 3 (någon enstaka elområde 1), vilket får stor påverkan på elkostnaderna. Elområde 1 och 2 ligger vanligtvis på ungefär samma pris, samtidigt som elområde 3 och 4 har ungefär samma pris. Skillnaden mellan elområde 2 och 3 är dock oftast mycket stor, vilket ger stor påverkan på hur mycket elförbrukningen med en luftvärmepump kostar i det här området.

Elförbrukning med luftvärmepump klimatzon 2

Sammanställning klimatzon 2:

    Litet Mellan Stort
Energibehov kwh/år 13 200 18 600 24 000
Elförbrukning luftvärmepump  kwh/år 4 650-5 750 7 350-9 500 10 050- 13 250
Besparing luftvärmepump kwh/år 7 450-8 850 9 100-11 250 10 750-13 950
Årskostnad elpris 1,75 kr 8 138-10 063 12 863-16 625 17 588-23 188
Årskostnad elpris 2,21 kr 17 984-22 238 28 426-36 741 38 868-51 244
Årskostnad elpris 2,67 kr 48 017-59 376 75 898-98 099 103 779-136 822

» Luftvärmepumpar anpassade för norra och mellersta Sverige - klimatzon 2

Energiförbrukning luftvärmepump klimatzon 3

I södra Sverige kan en luftvärmepump arbeta mer effektivt, då temperaturen vintertid inte sjunker lika lågt. Samtidigt har hus här ett mindre behov av värme.

Vilket elområde tillhör klimatzon 3?

I det här området tillhör alla elområde 3 eller 4 vilket ger betydligt högre elpriser. Luftvärmepumpen förbrukar betydligt mindre, men samtidigt kostar elen betydligt mer än i norr.

Elförbrukning med luftvärmepump klimatzon 3

Sammanställning klimatzon 3:

  Enhet Litet Mellan Stort
Energibehov kwh/år 11 000 15 500 20 000
Elförbrukning luftvärmepump  kwh/år 3 200-4 000 5 100-6 750 7 000-9 500
Besparing luftvärmepump kwh/år 7 000-7 800 8 750-10 400 10 500-13 000
Årskostnad elpris 1,75 kr 5 600-7 000 8 925-11 813 12 250-16 625
Årskostnad elpris 2,21 kr 12 376-15 470 19 724-26 106 27 073-36 741
Årskostnad elpris 2,67 kr 33 044-41 305 52 664-69 702 72 284-98 099

» Luftvärmepumpar anpassade för mellersta och södra Sverige - klimatzon 3

Energiförbrukning luftvärmepump klimatzon 4

I sydligaste Sverige kan en luftvärmepump stå för den allra största besparingen, eftersom en luftvärmepump arbetar som bäst i mildare temperaturer. 

Vilket elområde tillhör klimatzon 4?

Här tillhör alla elområde 3 eller 4 vilket ger Sveriges högsta elpriser. Samtidigt är förbrukningen med en luftvärmepump betydligt mindre än längre norrut. 

Elförbrukning med luftvärmepump klimatzon 4

Sammanställning klimatzon 4:

  Enhet  Litet Mellan Stort
Energibehov kwh/år 9 100 12 850 16 600
Elförbrukning luftvärmepump  kwh/år 2 200-2 900 3 550-4 850 4 900-6 800
Besparing luftvärmepump kwh/år 6 200-6 900 8 000-9 300 9 800-11 700
Årskostnad elpris 1,75 kr 3 850-5 075 6 213-8 488 8 575-11 900
Årskostnad elpris 2,21 kr 8 509-11 216 13 730-18 757 18 951-26 299
Årskostnad elpris 2,67 kr 22 718-29 946 36 658-50 082 50 599-70 218

» Luftvärmepumpar anpassade för södra Sverige - klimatzon 4

Läs vidare

Hitta kalkyler för din klimatzon

Vi har också tagit fram specifika kalkyler för olika klimatzoner i Sverige. Här kan du läsa på hur klimatet påverkar möjlig besparing, elförbrukning och återbetalningstid. Vilken klimatzon bor du i?