Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Återbetalningstid luftvärmepump
Så får du kortare återbetalningstid (rätt användning)
Rätt skötsel av luftvärmepump

Återbetalningstid med luftvärmepump

Återbetalningstiden för din luftvärmepump kommer variera beroende på hur stor investering du gjort, hur stor besparing du kan uppnå och vad du har för elpris.

I den nordligaste klimatzonen ligger återbetalningstiden även med ett lågt elpris under 2 år. I den sydligaste zonen varierar återbetalningstiden mellan några månader i ett stort hus med högt elpris till runt 5 år i ett litet hus med lågt elpris. Kolla vilka förutsättningar som matchar bäst med ditt hus, för att få en uppfattning om vilken återbetalningstid du kan vänta dig.

Beräkning återbetalningstid

Du räknar ut återbetalningstiden genom att ta investeringskostnaden genom den årliga besparingen.

Återbetalningstid olika områden

Vi har räknat med en investeringskostnad på 20 000 för både luftvärmepump och installation. Luftvärmepumpar finns från ca 7 000 kr till över 30 000. Installation kostar också lite olika beroende på var du bor och om du behöver kompletterande tjänster, men vi har räknat på 5 000 kr (efter rot). Vi har räknat med tre olika elpriser och tre olika stora hus för varje område, för att du ska kunna göra dig en hyfsad uppskattning kring hur det kan bli just i ditt hus.

I vilket område bor du?

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt, men elförbrukningen blir också högre när husets behov av energi är större. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.

karta svenska klimatzoner

Vad som räknas som ett litet, stort och mellanstort hus grundar sig i Energimyndighetens testresultat och skiljer sig mellan de olika områdena. Ett litet hus i södra Sverige behöver inte lika mycket värme som ett litet hus i norra Sverige. Dessa testresultat ligger också till grund för hur mycket man kan spara.

» Så mycket kan du spara med en luftvärmepump

Återbetalningstid - klimatzon 1

I klimatzon 1 kan du göra en riktigt stor besparing om man ser till kilowattimmar. Detta ger en kortare återbetalningstid. Här tillhör alla elområde 1 och 2 vilket ger ett lägre elpris (och vi har därför inte med det dyraste elpriset, som vi har i övriga zoner). Ett lägre elpris ger en längre återbetalningstid.

Återbetalningen varier mellan 0,3-0,4 för ett stort hus med högre elpris till 1,5-1,9 år för ett litet hus med ett lågt elpris.

Återbetalningstid med luftvärmepump nordligaste Sverige

Återbetalningstid - klimatzon 2

I den här klimatzonen är förbrukningen relativt hög, i och med det kallare klimatet och man kan spara många kilowattimmar varje år med en luftvärmepump. Här tillhör de flesta elområde 2 eller 3 vilket får en mycket stor påverkan på elkostnaderna och återbetalningstiden.

Återbetalningen varier mellan 0,1-0,2 för ett stort hus med högt elpris till 2,0-2,5 år för ett litet hus med ett lågt elpris.

Återbetalningstid med luftvärmepump i norra Sverige

Återbetalningstid - klimatzon 3

I klimatzon 3 blir årsförbrukningen mer måttlig och man kan spara en större andel. Här tillhör alla de dyrare elområdena 3 och 4, vilket i sin tur ger höga elkostnader. Då kan man spara mycket pengar varje år och återbetalningstiden blir ganska kort.

Återbetalningen varier mellan 0,2-0,3 för ett stort hus med högt elpris till 2,9-3,6 år för ett litet hus med ett lågt elpris.

Återbetalningstid med luftvärmepump i södra Sverige

Återbetalningstid - klimatzon 4 

I klimatzon 4 kan man göra den största procentuella besparingen med en luftvärmepump, samtidigt behöver inte huset lika mycket värme och förbrukningen är lägst i Sverige. Man har samtidigt Sveriges högsta elpriser. Återbetalningstiden blir därför den längsta i Sverige.

Återbetalningen varier mellan 0,3-0,4 för ett stort hus med högt elpris till 3,9-5,2 år för ett litet hus med ett lågt elpris.

Återbetalningstid med luftvärmepump i sydligaste Sverige

Så får du en kortare återbetalningstid

Genom att köpa en billigare luftvärmepump med hög energieffektivitet kan du förkorta återbetalningstiden, eftersom den initiala investeringen inte är lika stor. Ju mer effektivt din luftvärmepump får arbeta, desto högre besparing kommer den uppnå. Det är därför viktigt att se till att placeringen och förutsättningarna är optimala, samt att serva och rengöra din luftvärmepump regelbundet.

» Så tar du hand om din luftvärmepump på bästa sätt

Vill du ha hjälp att hitta en passande luftvärmepump?

Du är även välkommen att kontakta oss för att få mer information om luftvärmepumpar. Ring oss på  0770-777 600 eller kontakta oss via offertformulär så ska vi besvara alla dina frågor.

Läs vidare

Hitta kalkyler för din klimatzon

Vi har också tagit fram specifika kalkyler för olika klimatzoner i Sverige. Här kan du läsa på hur klimatet påverkar möjlig besparing, elförbrukning och återbetalningstid. Vilken klimatzon bor du i?