Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Med en luftvärmepump kan du spara upp till 76 % av dina uppvärmningskostnader.
I artikeln...
Besparing med luftvärmepump i Sverige
Återbetalningstid luftvärmepump
Klimatzoner - så påverkar geografin din besparing

Hur mycket kan jag spara med luft-luftvärmepump?

Funderar du på att skaffa en luftvärmepump och vill veta hur mycket pengar och energi du kan spara? Svaret på den frågan varierar beroende på var i Sverige du bor samt hur väl dimensionerad luftvärmepumpen är utifrån husets förutsättningar. På denna sida hittar du beräkningar för besparingen i olika delar av Sverige samt tips som hjälper dig uppnå en så hög besparing som möjligt.

Uppgifterna om energibesparing ärdelvisbaserade på Energimyndighetens tester.Energimyndigheten testar luftvärmepumpar med jämna mellanrum. De testar värmepumparnas kapacitet för klimatet i tre olika områden i Sverigesom de har delat upp enligt norra, mellersta och södra Sverige därMalmö, Borås och Luleåfungerar som exempelstäder. De tittarävenpå två olika stora husnär det gör sina jämförelser. 

 

Med en luftvärmepump kan du spara upp till 76 % av dina uppvärmningskostnader. 

Sveriges klimatzoner påverkar din besparing med luftvärmepump  

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.  

 

Zon 1 - Besparing med luftvärmepump i norra Sverige, kallast klimat 

Zon 1ärzonen med Sveriges kallaste klimatoch densträcker sig från Treriksröset i norr, till delar av Dalarna i söder. Energimyndighetens jämförelsesom har utgångspunkt i Luleå stämmer bra överens med denna zon.I den här zonen bör du titta på en luftvärmepump som garanterar värmedrift ned tillmycketlåga utomhustemperaturer. Du gör också klokt i att välja en luftvärmepump somävengerengod effekt viddessalåga temperaturer. 

Energimyndighetensexempeluträkning för Luleå: 

  Litet hus Stort hus
Energibesparing 9 300 kWh/år 14 900 kWh/år
Årsvärmefakotr - SCOP 2,6 2,1
Procentuell besparing 60 % 53 %
Återbetalningstid 1 år 4 mån  

10 mån 

 

Luftvärmepump till zon 1
Luftvärmepumpar som passar norra Sveriges kallaste klimat.

 

Zon 2 - Besparing med luftvärmepump i mellersta/norra Sverige,kallt klimat 

Zon 2 sträcker sig från Västerbotten i norr, till Gävle i söder. En stor del av Sveriges norra östkust tillhör zon 2. Här är klimatet kallt, om än något mildare än i zon 1. I den här zonen bör du titta på en luftvärmepump som garanterar värmedrift och en god effekt ned till lägre utomhustemperaturer. 

Energimyndigheten har inga testresultatfördenna zon.Uträkningen för zon 2 är därför baserad på ett medelvärde mellan zon 1 och 3, ochrtolkasmersom en uppskattning.  

  Litet hus Stort hus
Energibesparing 8 646 kWh/år 14 160 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 3,1 2,5
Procentuell besparing 66 % 59 %
Återbetalningstid 1 år 5 mån 11 mån
Luftvärmepump till zon 2
Luftvärmepumpar som passar kallt klimat.

Zon 3 - Besparing med luftvärmepump i mellersta/södra Sverige, milt klimat  

Zon 3är en klimatzon med ett relativt milt klimat. Zonen sträcker sig frånUpplandi norr, tillnorraSkåne i söder.Energimyndighetens jämförelse som har utgångspunkt iBorås stämmer bra överens med denna zonsomfrämstharett inlandsklimat. Den här klimatzonen kännetecknas av något kallare vintrar, men medeltemperaturerna vintertid på ett par grader under nollan ligger ändå klart inom luftvärmepumparnas komfortzon. 

Energimyndighetens exempeluträkning förBorås: 

  Litet hus Stort hus
Energibesparing 7 800 kWh/år 11 700 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 3,5 2,9
Procentuell besparing 71 % 65 %
Återbetalningstid 1 år 7 mån 11 mån
Luftvärmepump till zon 3
Luftvärmepumpar för mellersta/södra Sveriges milda klimat.

Zon 4 - Besparing med luftvärmepump i södra Sverige,varmt klimat  

Zon 4, Sveriges varmaste klimatzon, sträckersig från Halland till de södra delarna avSkåne. Här råder ettmilt tempererat klimat som passar utmärkt ihop med luftvärmepumpar. Det är särskilt de milda vintrarna, med medeltemperaturer runt eller till och med över nollan, som gynnar effekten hos luft-luftvärmepumparna.Energimyndighetens jämförelse som har utgångspunkt iMalmö stämmer väl överens med denna klimatzon.  

Energimyndighetens exempeluträkning förMalmö: 

  Litet hus Stort hus
Energibesparing 6 900 kWh/år 11 700 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 4,1 3,4
Procentuell besparing 76 % 70 %
Återbetalningstid 1 år 9 mån 1 år
Luftvärmepump till zon 4
Luftvärmepumpar till södra Sveriges varma klimat.

Varför spelar klimatet roll förenergibesparingenmed luftvärmepump? 

En luftvärmepump värmer upp ditt hus genom att hämta värme från utomhusluften för att sedan sprida den inomhus via en fläkt. Vid riktigt kalla utomhustemperaturer krävs det mer energi för att producera samma mängd värme som i ett kallare klimat. Detta leder till en ökad energiförbrukning och högre kostnader. Du kan förbättra effekten, och sänka kostnaden, genom att välja en luftvärmepump särskilt utvecklad för dessa förhållanden. En sådan luftvärmepump har högre kapacitet och en teknik särskilt utvecklad för att klara av att producera värme även vid riktigt låga utomhustemperaturer.  

Mer om besparing och återbetalningstid med luftvärmepump 

Besparingen med en luftvärmepumppåverkas även till mycket hög grad avvilket elpris du betalar. Det kan därför vara idé att göra en egen beräkning utifrån dittaktuellaelpris. Här har vi använt oss av ett uppskattat elpris på 1,2 kronor per kWh för allaelzonerna. Om ditt elpris är högre blir återbetalningstiden kortare. Tänk också på att en luftvärmepump som ger en högre besparing kan löna sig mer i längden även om återbetalningstiden är lite längre. 

Vi har utgått från Polarpumpens låga priser när vi beräknar återbetalningstiden. Prisuppgiften gäller en helt vanlig luft-luftvärmepump inklusive installation med rotavdrag. Vi har räknat med ett pris på 15 000 kronor. 

Hur ökar jag besparingen med luftvärmepump? 

  • Välj pump med rätt kapacitet för husets förutsättningar och klimatzonen huset befinner sigi
  • Rätt användning
  • Skötsel - rengöring och service
  • Se över ditt elavtal

Läs mer om hur du får största möjliga besparing med luftvärmepump här: 

» Säkra största besparing 

Mer om Energimyndighetens jämförelse  

Målet med att installera en luftvärmepump är ofta att spara el och på så sätt minska sina uppvärmningskostnader. Det kan vara svårt att förutse exakt hur stor den besparingen kan bli med en luftvärmepump. Energimyndigheten har utfört värdefulla tester. Tester, som är användbara för dig som vill få en idé om hur stor energibesparing skulle kunna bli. Du kan enkelt jämföra med en situation, som påminner om din egen. 

Testerna har utförts för två olika stora hus på tre olika orter; Malmö, Borås och Luleå. Testerna visar bland annat energibesparing och årsvärmefaktor. Tyvärr är de senaste redovisade testerna från 2013 och många nya luft-luftvärmepumpar saknas. De nya luft-luftvärmepumparna på marknaden har generellt en bättre energimärkning än de luftvärmepumpar som testats och skulle troligen toppa listorna med testresultat, om de hade testats. 

»Läs mer om test av luft-luftvärmepumpar 

Här hittar du rätt luftvärmepump för bättre inomhusklimat