Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Med en luftvärmepump kan du spara upp till 76 % av dina uppvärmningskostnader.
I artikeln...
Besparing med luftvärmepump i Sverige
Återbetalningstid luftvärmepump
Klimatzoner - så påverkar geografin din besparing

Hur mycket kan jag spara med luft-luftvärmepump?

Funderar du på att skaffa en luftvärmepump och vill veta hur mycket pengar och energi du kan spara? Svaret på den frågan varierar beroende på var i Sverige du bor samt hur väl dimensionerad luftvärmepumpen är utifrån husets förutsättningar, men testresultat visar på upp till 76 % av dina uppvärmningskostnader. På denna sida hittar du beräkningar för besparingen i olika delar av Sverige samt tips som hjälper dig uppnå en så hög besparing som möjligt.

Vad kan jag spara med en luftvärmepump?

Uppgifterna om energibesparing är delvis baserade på Energimyndighetens tester. Energimyndigheten testar luftvärmepumpar med jämna mellanrum. De testar värmepumparnas kapacitet för klimatet i tre olika områden i Sverige som de har delat upp enligt norra, mellersta och södra Sverige där Malmö, Borås och Luleå fungerar som exempelstäder. De tittar på två olika stora hus när det gör sina jämförelser.

Titta på vår film om besparing med luftvärmepump

 

Med en luftvärmepump kan du spara upp till 76 % av dina uppvärmningskostnader. 

Var i Sverige du bor påverkar din besparing med luftvärmepump

Man delar ofta in Sverige i olika zoner utifrån genomsnittlig uppmätt utomhustemperatur. Ju kallare klimatet är utanför huset desto större kapacitet på luftvärmepumpen behövs för att du ska kunna få en så hög energieffektivitet och besparing som möjligt. Titta på kartan för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.

Karta svenska klimatzoner

Zon 1 - Besparing med luftvärmepump i norra Sverige, kallast klimat

Zon 1 är zonen med Sveriges kallaste klimat och den sträcker sig från Treriksröset i norr, till delar av Dalarna i söder. Energimyndighetens tester av luftvärmepumpar som har utgångspunkt i Luleå stämmer bra överens med denna zon. I den här zonen bör du titta på en luftvärmepump som garanterar värmedrift ned till mycket låga utomhustemperaturer. Du gör också klokt i att välja en luftvärmepump som även ger en god effekt vid dessa låga temperaturer.

besparing med luftvärmepump klimatzon 1

Energimyndighetens testresultat för Luleå:

  Litet hus Mellanstort hus Stort hus
Energibehov 15 400 kWh/år 21 700 kWh/år 28 000 kWh/år
Energibesparing 7 900-9 300 kWh/år 9450-12100 kWh/år 11 000-14 900 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 2,1-2,6 1,9-2,35 1,7-2,1
Procentuell besparing 51-60 % 44-56 % 39-53 %

 

Luftvärmepump till zon 1
Luftvärmepumpar som passar norra Sveriges kallaste klimat.

Zon 2 - Besparing med luftvärmepump i mellersta/norra Sverige, kallt klimat

Zon 2 sträcker sig från Västerbotten i norr, till Gävle i söder. En stor del av Sveriges norra östkust tillhör zon 2. Här är klimatet kallt, om än något mildare än i zon 1. I den här zonen bör du titta på en luftvärmepump som garanterar värmedrift och en god effekt ned till lägre utomhustemperaturer.

Energimyndigheten har inga testresultat för denna zon. Uträkningen för zon 2 är därför baserad på ett medelvärde mellan zon 1 och 3, och bör tolkas som en uppskattning.

besparing med luftvärmepump klimatzon 2

Exempeluträkning för zon 2:

  Litet hus Mellanstort hus Stort hus
Energibehov 13 200 kWh/år 18 600 kWh/år 24 000 kWh/år
Energibesparing 7 440-8 550 kWh/år 9 100-11 250 kWh/år 10 750-13 950 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 2,5-3,1 2,2-2,8 1,9-2,5
Procentuell besparing 56-65 % 49-60 % 45-58 %
Luftvärmepump till zon 2
Luftvärmepumpar som passar kallt klimat.

Zon 3 - Besparing med luftvärmepump i mellersta/södra Sverige, milt klimat

Zon 3 är en klimatzon med ett relativt milt klimat. Zonen sträcker sig från Uppland i norr, till Skåne i söder. Energimyndighetens tester som har utgångspunkt i Borås stämmer bra överens med denna zon som främst har ett inlandsklimat. Den här klimatzonen kännetecknas av något kallare vintrar, men medeltemperaturerna vintertid på ett par grader under nollan ligger ändå klart inom luftvärmepumparnas komfortzon.

besparing med luftvärmepump klimatzon 3

Energimyndighetens testresultat för Borås:

  Litet hus Mellanstort hus Stort hus
Energibehov 11 000 kWh/år 15 500 kWh/år 20 000 kWh/år
Energibesparing 7 000- 7 800 kWh/år 8 750-10 400 kWh/år 10 500-13 000 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 2,8-3,5 2,5-3,2 2,1-2,9
Procentuell besparing 64-71 % 56-67 % 53-65 %
Luftvärmepump till zon 3
Luftvärmepumpar för mellersta/södra Sveriges milda klimat.

Zon 4 - Besparing med luftvärmepump i södra Sverige, varmt klimat

Zon 4, Sveriges varmaste klimatzon, sträcker sig från Halland till de södra delarna av Skåne. Här råder ett milt tempererat klimat som passar utmärkt ihop med luftvärmepumpar. Det är särskilt de milda vintrarna, med medeltemperaturer runt eller till och med över nollan, som gynnar effekten hos luft-luftvärmepumparna. Energimyndighetens tester som har utgångspunkt i Malmö stämmer väl överens med denna klimatzon.

besparing med luftvärmepump klimatzon 4

Energimyndighetens testresultat för Malmö:

  Litet hus Mellanstort hus Stort hus
Energibehov 9 100 kWh/år 12 850 kWh/år 16 600 kWh/år
Energibesparing 6 200-6 900 kWh/år 8 000- 9 300 kWh/år 9 800-11 700 kWh/år
Årsvärmefaktor - SCOP 3,2-4,1 2,9-3,8 2,5-3,4
Procentuell besparing 68-76 % 62-72 % 59-70 %
Luftvärmepump till zon 4
Luftvärmepumpar till södra Sveriges varma klimat.

Varför spelar klimatet roll för energibesparingen med luftvärmepump?

En luftvärmepump värmer upp ditt hus genom att hämta värme från utomhusluften för att sedan sprida den inomhus via en fläkt. Vid riktigt kalla utomhustemperaturer krävs det mer energi för att producera samma mängd värme som i ett kallare klimat. Detta leder till en ökad energiförbrukning och högre kostnader. Du kan förbättra effekten, och sänka kostnaden, genom att välja en luftvärmepump särskilt utvecklad för dessa förhållanden. En sådan luftvärmepump har högre kapacitet och en teknik särskilt utvecklad för att klara av att producera värme även vid riktigt låga utomhustemperaturer.

Mer om besparing och återbetalningstid med luftvärmepump

Besparingen med en luftvärmepump påverkas även till mycket hög grad av vilket elpris du betalar. Det kan därför vara idé att göra en egen beräkning utifrån ditt aktuella elpris. Här har vi använt oss av ett uppskattat elpris på 1,2 kronor per kWh för alla elzonerna. Om ditt elpris är högre blir återbetalningstiden kortare. Tänk också på att en luftvärmepump som ger en högre besparing kan löna sig mer i längden även om återbetalningstiden är lite längre.

Vi har utgått från Polarpumpens låga priser när vi beräknar återbetalningstiden. Prisuppgiften gäller en helt vanlig luft-luftvärmepump inklusive installation med rotavdrag. Vi har räknat med ett pris på 15 000 kronor.

» Läs om återbetalningstid med luftvärmepump 

Hur ökar jag besparingen med luftvärmepump?

  • Välj pump med rätt kapacitet för husets förutsättningar och klimatzonen huset befinner sig
  • Rätt användning
  • Skötsel - rengöring och service
  • Se över ditt elavtal

Läs mer om hur du får största möjliga besparing med luftvärmepump här: 

» Säkra största besparing 

Mer om Energimyndighetens tester

Målet med att installera en luftvärmepump är ofta att spara el och på så sätt minska sina uppvärmningskostnader. Det kan vara svårt att förutse exakt hur stor den besparingen kan bli med en luftvärmepump. Energimyndigheten har utfört värdefulla tester. Tester, som är användbara för dig som vill få en idé om hur stor energibesparing skulle kunna bli. Du kan enkelt jämföra med en situation, som påminner om din egen.

Testerna har utförts för två olika stora hus på tre olika orter; Malmö, Borås och Luleå. Testerna visar bland annat energibesparing och årsvärmefaktor. Tyvärr är de senaste redovisade testerna från 2013 och många nya luft-luftvärmepumpar saknas. De nya luft-luftvärmepumparna på marknaden har generellt en bättre energimärkning än de luftvärmepumpar som testats och skulle troligen toppa listorna med testresultat, om de hade testats.

» Läs mer om test av luft-luftvärmepumpar 

Läs vidare

Hitta kalkyler för din klimatzon

Vi har också tagit fram specifika kalkyler för olika klimatzoner i Sverige. Här kan du läsa på hur klimatet påverkar möjlig besparing, elförbrukning och återbetalningstid. Vilken klimatzon bor du i?