Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Det är viktigt med ventilation för att både hus och de som bor i huset ska må bra.
I artikeln...
Hur fungerar ventilation?
Dålig ventilation skadar huset
Dålig ventilation kan leda till sjukdom och allergi

Varför är det viktigt att ventilera?

Ventilation är detsamma som luftcirkulation, det vill säga att luften i ditt hus byts ut regelbundet.

En väl fungerande ventilation vilar på ett samspel mellan tre grundprinciper: (1) frisk tilluft, (2) luft mellan rum och (3) frånluft. Du får en god luftcirkulation när dessa principer fungerar väl och luften i din bostad byts ut med jämna mellanrum.

 

Utan god ventilation och ett tillräckligt stort luftombyte i din bostad ökar risken för fuktskador och sjukdom.

 

God ventilation medför att risken för mögel- eller fuktskador hålls under kontroll. Hus med dålig ventilation drabbas oftare av fuktskador, medan friska hus har en förmåga att göra sig av med fukt via frånluftskanalerna.

Hur fungerar ventilation?

Ventilation fungerar olika beroende på vilket ventilationssystem du har i din bostad. Oavsett vilken ventilationsteknik du använder är det dock viktigt att din bostad har ett tillräckligt stort luftflöde. Hur mycket ventilation ska man då ha? I villor ska uteluftsflödet vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea. Vidare är det viktigt att samtliga rum har kontinuerlig luftväxling när de används.

Läs mer om hur olika ventilationssystem fungerar:

» Olika ventilationssystem

Dålig ventilation skadar huset

När ventilationen är dålig i huset letar sig den fuktiga luften in i väggar eller till vind och källare där problem med röta, mögel och svamp uppstår. Problemet beror på att det råder ett för högt övertryck i villan där frånluftsflödet är för litet. Om problemet inte korrigeras behöver du tillslut genomföra kostsamma reparationer.

Läs mer:

» Fukt och ventilation

Viktigt med undertryck i bostaden

Vid god ventilation råder det ett undertryck i huset, där fukten ventileras ut ur villan via frånluftskanalerna. Vid undertryck är frånluftsflödet större än tilluftsflödet vilket gör det omöjligt för varm och fuktig luft att leta sig in i bostadens konstruktion eftersom den istället ventileras ut ur huset.

Dålig ventilation kan leda till sjukdom och allergi 

Det är inte bara huset som mår dåligt av för mycket fukt. En bra ventilation är avgörande för en god hälsa även för människor som djur. Idag får fler och fler människor problem med astma och allergi och en av anledningarna är ett ohälsosamt inomhusklimat på grund av dålig ventilation.

För människor är det skadligt att andas in luft som innehåller för mycket fukt, mögel och skadliga partiklar. Dålig ventilation kan exempelvis orsaka problem med allergi, astma, huvudvärk, torra slemhinnor och sömnsvårigheter. I Norden där vi vistas inomhus stora delar av dygnet, är det ännu viktigare med en bra ventilation för att undvika sjukdom.

Läs mer om hälsofördelarna med god ventilation här:

» Hälsa och ventilation

Ägaren ansvarar för underhåll av ventilation

Att installera och underhålla ventilationen i byggnaden är ägarens ansvar. Bor du villa är det alltså ditt ansvar och det kan vara nödvändigt att anlita en ventiltationsexpert om du är osäker på hur din ventilation fungerar.

För dig som bor i lägenhet ligger ansvaret hos hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Det är även ägarens uppgift att genomföra regelbundna kontroller av ventilationssystemet. OVK, eller obligatorisk funktionskontroll av ventilation ska ske regelbundet i alla byggnader där människor vistas. Du kan kontrollera ventilationen i din bostad på egen hand för att ta reda på om den fungerar som den ska.

Läs mer:

» Allt om hur du kontrollerar och testar din ventilation