Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Bra ventilation kan förhindra uppkomst av allergi och astma.
I artikeln...
Dålig ventilation ökar risken för allergi och astma
Minska dina allergiska besvär genom att förbättra din ventilation
Ventilation är särskilt viktigt för små barn

Ventilation för minskad allergi, astma och virus

Idag är ungefär var femte svensk drabbad av allergiska besvär. En av anledningarna bakom de ökade besvären är att vi utsätts för mer luftföroreningar än tidigare.

Ofta tänker vi på avgaser och utsläpp när vi talar om luftföroreningar, men i många fall är det luften i våra egna hem som är allra smutsigast.

God ventilation i hemmet är därför livsviktig eftersom dåligt luftombyte inte endast förvärrar dina symtom, utan även kan vara orsaken bakom dem.

Ungefär var femte svensk är drabbad av allergiska besvär som kan vara en följd av förorenad luft.
Vid dålig ventilation stannar skadliga ämnen och partiklar kvar i inomhusluften och kan leda till allergiska besvär.
Vid god ventilation minskar mängden skadliga partiklar i inomhusluften.

Dålig ventilation ökar risken för allergi och astma

På senare tid har antalet personer som insjuknar i allergi och astma ökat, särskilt bland barn och unga. Bakomliggande orsaker är en större utsatthet för luftföroreningar och allergener. Många gånger sker exponeringen av dessa föroreningar i inomhusmiljöer som på förskolor och i hemmet.

Dålig ventilation medför nämligen att damm, pollen, kemikalier och andra irriterande ämnen stannar kvar i inomhusluften. Istället för att ventilera ut skadliga ämnen och partiklar andas du och din familj in de ämnen som gör oss sjuka. Om man utsätts för dålig och oren luft under en längre tid kan kroppen tillslut svara genom en överkänslighet och en allergi kan utvecklas.

För dig som redan är allergisk förvärras symtomen eftersom din kropp ständigt utsätts för de ämnen som den reagerar på. Att andas frisk luft är viktigt för alla men för dig med en redan ökat känslighet och för små barn är det än viktigare för att bibehålla en god hälsa.

Minska dina allergiska besvär genom att förbättra din ventilation

Ämnen som orsakar allergier kallas allergena ämnen. Dessa ämnen består av små partiklar som cirkulerar i luften. Partiklarna är mycket små vilket gör det möjligt för dem att hålla sig luftburna under en längre tid. Luften blir på så sätt förorenad av allergena partiklar som gör oss sjuka när vi andas in dem.

För att undvika eller minimera besvären behöver du göra dig av med den smutsiga och sjukdomsframkallande luften. En del av lösningen är att förbättra din ventilation. Genom att ventilera ut de skadliga partiklarna renar du luften i ditt hem och minimerar mängden skadlig luft som du och dina barn utsätts för.

Eftersom luften vi ventilerar in inte alltid är särskilt ren kan det vid besvär med astma och allergi även vara nödvändigt med en luftrenare. Luftrenaren gör så att kroppen utsätts för färre allergena partiklar och på så sätt slipper ditt immunförsvar arbeta lika hårt.

Läs mer:

» Mer om luftrenare

Ventilation är särskilt viktigt för små barn

Små barn är mer känsliga för allergener, fukt och mögel och lider större risk av att drabbas av allergi om luften är oren. När barn utsätts för skadliga ämnen under en längre tid ökar risken för att de utvecklar livslång allergi eller astma. Ventilation är således viktigt även i förebyggande syfte, för att säkerställa din egen och dina barns hälsa.

Ventilation minskar även risken för smittspridning av virus

En annan form av partikel som orsakar en mängd olika hälsobesvär är virus. Ventilationsfrågor har därför fått en allt större betydelse i diskussioner kring luftkvaliteten i arbets- och skolmiljöer. Eftersom ventilationen hjälper till med att byta ut den förorenade luften mot ny luft utifrån kan problem med smittspridning av olika virus minskas genom ett förbättrat luftombyte.