Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Behöver du få fram felkoden för en Daikin luft-luftvärmepump? Här hittar du information om hur du går tillväga - och vad de vanligaste felkoderna innebär.
I artikeln...
Så får du fram felkoden
Vad gör jag om jag hittat en felkod?
Vanliga felkoder Daikin luft-luftvärmepumpar

Felkoder för Daikin luftvärmepump

Här hittar du information om hur du får fram felkoder på din Daikin luft-luftvärmepump. Du får också information om vad vanliga felkoder betyder och hur du ska gå tillväga för att komma till rätta med problemet.

Så får du fram felkoden

Om din luft-luftvärmepump stannar på grund utav ett fel börjar lysdioden för drift att blinka. Felkoden visas inte automatiskt; nedan förklarar vi hur du letar fram den:

  1. Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder.
  2. Nu blinkar koden 00 på temperaturdisplayen.
  3. Tryck på ”cancel” upprepade gånger tills du hör ett kontinuerligt ljud.
  4. Läs av felkoden på temperaturdisplayen.
  5. Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget. (Avbryts även om du inte trycker på ”cancel” igen under 1 minuter.)

OBS: En eller två korta ljudsignaler kan du strunta i.

Vad gör jag om jag hittat en felkod?

Det är relativt vanligt att en felkod dyker upp och att denna sedan inte visar sig igen, om man startar om luft-luftvärmepumpen. Vi rekommenderar därför att du stänger av din luft-luftvärmepump, gör den strömlös under några minuter och därefter startar den igen. Dyker samma felkod upp? Om den gör det, är det dags att kontakta din återförsäljare eller installatör, för att få hjälp.

Vanliga felkoder Daikin luft-luftvärmepumpar

Felkod Betydelse
00 Normal (inget fel)
UA Inomhus-utomhusenhet kombinationsfel
U0 Brist på köldmedium
U2 Spänningsfall eller överspänning på huvudkrets
U4 Felfunktion i förbindelse (mellan inomhus-utomhusenhet)
A1 Fel på inomhusenhetens kretskort
A3 Onormal dräneringsnivå.
A5 Högtryckspressostat eller frostskydd
A6 Fel på fläktmotor (inomhusenhet)
AH Fel i dammuppsamlaren. Fel i underhållsfritt filter.
C4 Fel på värmeväxlarens temperatursensor (inomhusenhet)
C9 Fel på sugluftens temperatursensor (inomhusenhet)
EA Fel vid växling mellan kyla-värme
E1 Fel i kretskort (utomhusenhet)
E5 Överlast kompressorn/ OL startad
E6 Fel kompressoruppstart
E7 Fel på DC fläktmotor
F3 Hög temperatur i utmatningsrör
F6 Högtryckspressostat (för kyla) / Onormal kondensortemperatur
H0 Sensorfel
H6 Driftstopp på grund av fel på sensorn för positionsavkänning
H8 Fel i DC-strömsensor
H9 Fel på sugluftens temperatursensor
J3 Fel på utloppsrörets temperatursensor
J6 Fel på värmeväxlarens temperatursensor
L3 Hög temperatur i elektriska delar
L4 Hög temperatur på kylflänsen för inverterarkretsen
L5 Överström på utgång
P4 Fel på temperatursensor för inverterkretsens kylfläns
6E Byt filter för dålig lukt

Mer om användning av luftvärmepumpar