Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
Ta hjälp av vår felsökning för att upptäcka varför din luft-luftvärmepump krånglar. Små enkla knep för att hitta problemet.
I artikeln...
Vanliga felsökningar för luftvärmepump
Enkla åtgärder du gör själv

Vanliga fel och åtgärder för luftvärmepumpar

Det händer att det ringer kunder till oss, som menar att de har fel på sin värmepump. Här har vi samlat de vanligaste felen, och hur du går tillväga för att lösa dem.

Fel 1: värmepumpen avger lite eller ingen värme


1. Kontrollera att värmepumpen är inställd på VÄRME

Anledning: Om värmepumpen ska ge värme, ska den vara inställd på HEAT, inte AUTO, COOL, avfuktning, SLEEP MODE etc. På vissa modeller symboliseras värmen av en sol. OBS! På många värmepumpar är symbolen för värme (sol) och kyla (snöflinga) väldigt lika och det är vanligt att man tar fel på dessa. Om värmepumpen står i AUTO-läget, ger pumpen kyla eller värme, för att hålla exakt den temperatur du har angett. I AUTO-läget är det därför normalt att värmepumpen ger kyla, och motverkar annan uppvärmning.

Gör så här: Ändra läge till "HEAT" (solsymbol). Tänk på att det tar en liten stund innan du börjar känna värmen från värmepumpen.

Eller titta på videon för att se hur du ska göra:

2. Kontrollera att fläktens hastighet inte är inställd på 'låg'

Anledning: Om fläktläget är inställd på lågt, kan det vara svårt för värmen att leta sig ut i huset. På vissa värmepumpar finns extra tysta lägen och dessa har vanligen mycket låg fläkthastighet, för att just ge så lite ljud som möjligt.

Gör så här: Höj fläkthastigheten (ställ inte in värmen till mer än 25 grader).

3. Kontrollera att luftfiltren i inomhusdelen inte är tilltäppta med damm

Anledning: Om luftfiltren är tilltäppta kan inte luften cirkulera. Även om det finns värme i värmepumpen, kan den inte spridas ut i huset. Tilltäppta filter kan också i värsta fall orsaka brand i din värmepump!

Gör så här: Dammsug eller tvätta filtren i enlighet med instruktionerna i din manual.

4. Kontrollera att utomhusdelen inte är täckt av snö/is

Anledning: Om utomhusdelen täcks av snö eller is, kan den inte få tillgång till den luft, som den hämtar energi ifrån. Alltså kan värmepumpen inte generera någon värme. Is/snö under värmepumpen som går hela vägen upp till själva pumpen, kan också blockera viktiga funktioner, och måste avlägsnas.

Gör så här: Borsta bort snön eller tina upp isen. Isen tinas bäst med varmt vatten, se "Skötsel av värmepump". Om det inte är för kallt ute kan, du prova att sätta värmepumpen på kyldrift i ca 15-25 min, för att få bort is på själva värmepumpen.

5. Kontrollera att rummens låga temperatur verkligen beror på bristande värme från pumpen

Anledning: När utomhus-temperaturen sjunker, kräver huset MER värme, medan pumpen ger MINDRE värme. Det är helt naturligt att uppleva en lägre inomhustemperatur under dessa omständigheter. Dålig isolering och andra omständigheter, som varierar från hus till hus, kan påverka denna effekt ytterligare. En värmepump är en kompletterande värmekälla, och du ska ha en primär värmekälla som hjälper värmepumpen, vid behov.

Gör så här: Prova dig fram genom att öka pumpens temperaturinställning, fläkthastighet och ändra luftflödesriktning. Komplettera med stödvärme, såsom elradiatorer, om värmepumpen inte räcker till.

6. Kontrollera att det inte är för kallt i lokalen, när värmepumpen startas.

Anledning: Det behöver vara minst ca 8 grader i lokalen, för att värmepumpen skall kunna ge värme. Är det för kallt fungerar värmepumpen inte.

Gör så här: Använd element, braskamin eller värmefläkt, för att höja temperaturen.

7. Kontrollera utomhustemperaturen

Anledning: Vissa modeller har inbyggda skydd för att inte starta vid för låg utomhustemperatur och kallstarter. Om temperaturen ute är kallare än -10°C så behöver man ha tålamod innan utedelen startar kompressor och fläkt. Om temperaturen är kallare än -20°C har vissa modeller en spärr för att starta och det kan dröja lång tid innan kompressorn börjar jobba.

Gör så här: När detta har kontrollerats så kan du starta värmepumpen i värmedrift, sätt den på HEAT, några grader varmare än inomhustemperaturen, om du tex har 20°C inne, börja med att ställa värmepumpen på 25°C och när det börjar komma varm luft kan du långsamt stega ner till 21-22°C.

Fel 2: värmepumpen fungerar inte alls


1. Kontrollera att värmepumpen får ström

Anledning: Om värmepumpen inte har tillgång till el, så fungerar den naturligtvis inte.

Gör så här: Kontrollera om huvudströmbrytaren är avstängd. Kontollera om huvudsäkringen har löst ut. Kontrollera om den elektriska strömmen är bruten av någon annan anledning.

2. Kontrollera om batterierna i fjärrkontrollen har tagit slut

Anledning: Du kan inte styra värmepumpen med en fjärrkontroll utan batterier.

Gör så här: Byt batterier. Du kan också testa att titta på fjärrkontrollen, genom mobilkameran. Mobilkameror uppfattar vanligen infrarött ljus och gör det synligt för det mänskliga ögat. Om du ser att fjärrkontrollen reagerar (längst fram), när du trycker på den, så fungerar den.

3. Kontrollera om starttimern är inställd

Anledning: Om starttimern är inställd, har värmepumpen fått en signal om att den inte ska gå igång förrän vid ett visst klockslag och fungerar därför inte nu.

Gör så här: Ta hjälp av din manual, för att kontrollera hur kontrollerar om starttimern är inställd och hur du stänger av den.

Fel 3: luftvärmepumpen låter mycket


1. Vad är normal ljudvolym?

Tänk på att värmepumpar låter olika beroende på hur belastning och temperaturer är, kontrollera gärna med olika personer innan du gör en reklamation baserad på att värmepumpen låter på ett visst sätt. Tänk på att montören lyssnar på många värmepumpar och att ljud är väldigt individuellt uppfattat. När material expanderar och dras ihop kan knäppningar uppkomma samt att när värmepumpen gör avfrostningar kan väsande och porlande ljud höras.

2. Ljud från utomhusdelen

Vid ljud från utomhusdelen, som fortplantas i husets väggar, kan det hjälpa att använda ett markstativ eller bättre vibrationsdämpare, för att minska ljudvolymen.

Fel 4: det rinner vatten från luftvärmepumpen


Vatten från utedelen

Att det rinner vatten från luftvärmepumpen är en naturligt del av värmepumpens funktion. Det kan komma olika mycket från olika luftvärmepumpar beroende på modell, inställningar på värmepumpen, utomhusklimatet och förutsättningarna i huset.

Vatten från innedelen

Anledning:När fuktig luft kyls ned bildas kondens och värmepumpen lämnar då ifrån sig vatten. Kondensslangen leder kondensvattnet från innerdelen ut genom väggen och den kan ibland täppas till av löv och smuts.

Gör så här: Kontrollera därför att slangen är fri från blockering.

Fel 5: Blinkande lampor

1. Det blinkar lampor på luftvärmepumpen

De blinkande lamporna förmedlar en felkod. Läs mer om felkoder på luftvärmepumpar här.

Övriga åtgärder för att få igång en krånglande värmepump


1. Ibland kan det hjälpa att starta om värmepumpen

Dra ur sladden till värmepumpen och anslut den igen efter 5 minuter. (Tänk på att det kan ta 5-8 minuter innan den ger värme efter den fått ström och blivit påslagen igen.)

2. Ändra värmepumpens funktion

Sätt värmepumpen i kyldrift i 15-20 minuter och växla sedan över till värmedrift igen.

Här hittar du rätt luftvärmepump för bättre inomhusklimat