Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
I artikeln...
Vatten från utedelen
Vatten från innedelen

Det rinner vatten från luftvärmepumpen

Eftersom en luftvärmepump förändrar temperaturer är kondens en naturlig del av processen. Att det rinner eller droppar vatten från luftvärmepumpen kan vara helt naturligt eller något som måste åtgärdas.

Vatten från utedelen

Vatten från luftvärmepumpens utedel är en naturligt del av värmepumpens funktion vid värmedrift. Det kan komma olika mycket från olika luftvärmepumpar beroende på modell, inställningar på värmepumpen, utomhusklimatet och förutsättningarna i huset.
Så fungerar luftvärmepumpens avfrostning
Ånga från utedelen är mindre vanligt med även det helt naturligt.
Stora mängder vatten är också helt naturligt och snarare ett tecken på att du har en nyare och mer effektiv luftvärmepump.
Min värmepums utedel avger mer vatten än mina grannars

Vatten från innedelen

När fuktig luft kyls ned bildas kondens och vatten bildas därför i innedelen vid kyldrift. Detta vatten ska dock samlas upp i botten av luftvärmepumpens innedel och ledas ut ur huset via dräneringsslangen. Kommer det vatten från din luftvärmepumps innedel – kolla detta:

Tilltäppt dräneringsslang: dräneringsslangen kan ibland täppas till av löv och smuts. Ta bort det som blockerar kondensslangen!
Smutsig innedel: om innedelen är väldigt smutsig kan även det vara en anledning till att vattnet inte kommer fram till dräneringsslangen utan rinner ut inomhus. Rengör innedelen!
Så gör du rent din luftvärmepump
Felaktig installation: vid installationen är det viktigt att kondensslangen monteras med fall, så att vattnet rinner ut med hjälp av tyngdkraften. Om vattnet rinner ut på grund av felaktig montering bör du reklamera din installation.