Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält
Bra betyg hos Prisjakt
Sveriges största installatörsnät!
Telefon 0770 - 777 600Mina Sidor
I artikeln...
Hur länge ska en avfuktare gå?
Hur ofta behöver man tömma avfuktare?
Hur rengör man och sköter en avfuktare?

Hur använder jag avfuktare

Att använda en avfuktare är inte särskilt komplicerat, men bör göras på rätt sätt för att säkerställa en korrekt avfuktning av det utrymme som är drabbat.

För att få avfuktaren att hålla länge och för att få en så låg energiförbrukning som möjligt, är det även viktigt att underhålla och rengöra avfuktaren när det behövs. Vi går igenom vad du behöver tänka på när du använder avfuktare här.

Hur länge ska en avfuktare gå?

Avfuktaren bör gå så pass länge att miljön inte längre är gynnsam för mikrobiell påväxt av exempelvis mögel och röta röta. Det finns dock ingen generell regel för hur länge en avfuktare ska gå. Tidsåtgången påverkas bland annat av hur stort utrymmet är, vilken avfuktare du använder, hur höga fuktnivåerna är och hur mycket fukttillskott som utrymmet utsätts för under tiden du avfuktar. När det kommer till utrymmen som källare, krypgrund och vind påverkas avfuktningen dessutom av årstid.

Hur länge tar det att avfukta krypgrund och vind?

Normalt sett bör du se resultat i krypgrunden efter två till tre månader men en helt torr krypgrund eller vind kan ta upp till ett år att uppnå beroende på förutsättningarna. Du vet att utrymmet är torrt när fuktnivåerna är låga i materialet och inte enbart i luften. Detta beror på att mikrobiell påväxt styrs av temperaturen i luften och inte enbart av den relativa luftfuktigheten. Är det en hög relativ luftfuktighet i luften men temperaturen är låg är risken för tillväxt mögel och röta liten.

Genom att mäta materialets fuktighet med en fuktkvotsmätare får du en överblick över hur mycket mer du behöver avfukta utrymmet. Ett bra medelvärde ligger på 17-18%, förutom under vintern om det råder minusgrader, då kan fuktkvoten vara något högre utan att risken för tillväxt ökar.

Läs mer om fuktmätning här:

» Om fuktmätare

Hur ska man placera en avfuktare?

Avfuktaren bör placeras så att luftflödet kan optimeras och inte hindras av möbler eller väggar. Det kan även vara en god idé att ha enkel tillgång till vattenbehållaren om du använder en kondensavfuktare, så att det blir lätt för dig att tömma kondensvattnet som uppstår.

Hur ofta behöver jag tömma min kondensavfuktare?

Hur snabbt det går för behållaren att bli full beror på hur mycket fukt som avlägsnas. Regelbunden kontroll av behållaren är en god idé, och det är alltid bra att rengöra den vid behov för att minska risken för mikrobiell påväxt i behållaren. Om du avfuktar ett utrymme där du hänger tvätt eller duschar tillförs mer fukt till luften och du kommer behöva tömma behållaren oftare.

Underhåll av avfuktare

Olika avfuktare behöver olika mycket underhåll. Det är alltid en god idé att läsa igenom manualen till avfuktaren för att få utförlig information om underhåll och drift.

Underhåll av kondensavfuktare

Kondensavfuktare har ett eller flera filter som behöver rengöras och ibland bytas med jämna mellanrum för att säkerställa att fukten kondenserar i den takt som den ska. Ett smutsigt eller igensatt filter sänker kondenseringen och kan även innebära en risk för tillväxt av mögel och svamp i avfuktaren. Om mögel alstras i avfuktaren kommer dessa sporer transporteras ut i luften via fläkten vilket bör undvikas för att säkerställa en hälsosam och ren miljö.

Avfuktaren bör även rengöras invändigt, där kylslingor, uppsamlingsfat och dräneringsslang bör torkas av, rengöras och tömmas. Regelbunden rengöring bibehåller en hög kapacitet och en lång livstid, samtidigt som en ren avfuktare håller en lägre energiförbrukning i längden.

Underhåll av sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare använder sig av ett högabsorberande sorptionsmaterial för att avlägsna fukt. Materialet värms sedan upp så att fukten kan transporteras ut ur utrymmet i ångform via en slang. Samtliga delar bör rengöras regelbundet för att bibehålla en effektiv avfuktning och för att minimera risken för att det sker en mikrobiell tillväxt i avfuktaren. För att bli av med damm och torra partiklar kan du dammsuga avfuktaren såväl utvändigt som invändigt. Det är även viktigt att du rengör eller byter filtret i avfuktaren regelbundet, ju dammigare miljö avfuktaren står i desto oftare behöver filtret bytas.

Underhåll av TrygghetsVakten termisk avfuktare

TrygghetsVaktens avfuktare har inga rörliga delar som behöver rengöras och behöver därför minimalt med underhåll. Det är alltid en god idé att regelbundet titta till den termiska avfuktaren ändå, för att säkerställa att avfuktningen fungerar som den ska.

Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta