Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Kan man installera luftvärmepump själv?

En luftvärmepump använder ett köldmedium för att transportera och flytta värme. Enligt lagar utfärdade av EU i den så kallade F-gasförordningen (EU/517/2014) måste all installation som innefattar hantering av en köldmediekrets utföras av en certifierad kyltekniker. Det innebär att du inte kan installera en luftvärmepump själv.

Därför måste en luftvärmepump installeras av kyltekniker

F-gas är ett samlingsnamn för fluorerade växthusgaser som innehåller flour. Dessa f-gaser används ofta som köldmedium eftersom ämnet på ett mycket effektivt sätt kan transportera värme och kyla. F-gas används bland annat i värmepumpar, kylar, frysar och i AC och luftkonditionering.

All installation som innefattar hantering av en köldmediekrets med f-gas måste således utföras av en kunnig och certifierad kyltekniker. Anledningen till dessa regler är att f-gas har en negativ påverkan på växthuseffekten vid läckage och därmed kräver att personen som hanterar f-gas är kunnig om riskerna och de försiktighetsåtgärder som behöver tas.

Läs mer:

Om f-gasförordningen Om f-gas och luftvärmepump