Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor
Läs om vilka regler som gäller när det kommer till F-gasförordningen för luft-luftvärmepumpar.
I artikeln...
Vad är F-gasförordningen?
Hur påverkar reglerna mig som kund?

Regler för F-gas till luft-luftvärmepump

F-gas är ett samlingsnamn för konstgjorda gaser som innehåller fluor, även kallat för fluorerade växthusgaser. Dessa f-gaser är mycket effektiva som köldmedium - ämnen som effektivt kan transportera värme och kyla efter behov.

F-gas används därför i bland annat värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering. Vid läckage har f-gas en negativ påverkan på växthuseffekten, därför är reglerna kring dess användning mycket hård genom den så kallade F-gasförordningen. Reglerna påverkar dig som vill köpa en luft-luftvärmepump.

Hur påverkar reglerna mig som kund?

Du som ska köpa luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump av split-modell (köldmedium mellan innedel och utedel) eller AC av modellen split-aggregat (fast installerad) av oss måste få pumpen installerad av en certifierad installatör. Väljer du att köpa installationen utav oss garanterar vi alltid att kylfirman är certifierad i enlighet med lagen.

Om du istället väljer att få installationen utförd av en annan kyltekniker är det upp till dig som kund att bevisa att kylfirman är certifierad i enlighet med gällande lagstiftning. Därför måste du ange certifieringsnummer till den firma som ska utföra installationen innan vi skickar iväg ordern.

Läs mer om vad som gäller vid köp utan installation:

» Köpinformation utan installation

Köpa luft-luftvärmepump med installation
Om du vill köpa en luft-luftvärmepump med installation från oss, garanterar vi att du får en certifierad installatör. Du behöver alltså inte tänka på f-gas överhuvudtaget. Vi löser det. Du köper enkelt till installation inne på varje produkt.

Vad står det i F-gasförordningen om luft-luftvärmepumpar?

I f-gasförordningen står det angivet att icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.

Icke-hermetiskt sluten utrustning innebär en anläggning där köldmediekretsen skapas på plats, vilket exempelvis är fallet för luft-luftvärmepumpar, och detta måste alltså utföras av en certifierad kyltekniker.

Vad är F-gasförordningen?

EU är de som bestämmer över f-gasförordningen och anger där de gällande direktiven. Mätningen för klimatpåverkan delas in två områden: ODP och GWP. Där ODP betyder Ozone Depletion Potential och idag är endast köldmedium med 0 i ODP tillåtna. Det klor som finns i dessa kombinationen bryter ner ozonskiktet. GWP står för Global Warming Potential och består av ett angivet värde på hur stor påverkan ämnet har på växthuseffekten vid läckage, jämfört med samma mängd koldioxid.

Nya hårdare regler

Till följd av de allt mer strikta reglerna i f-gasförordningen kommer vissa köldmedier att förbjudas efter vissa årtal. Redan år 2020 blir det förbjudet att installera kyl och frys som har ett köldmedium med ett värde på över 2500 GWP. Från och med år 2022 kommer sedan det nästföljande förbudet att börja gälla, som innebär ett förbud mot att installera kommersiell kyla, så som kyl och frysskåp, med ett GWP-värde på över 150. Detta följs av ytterligare ett förbud som kommer att börja gälla år 2025, där det då blir förbjudet att installera single split med ett GWP högre än 750. I samband med dessa förbud kommer det dessutom att stegvis bli kraftigare begränsningar över vilka köldmedium som får användas i större kyl och fryssystem.

Här hittar du rätt luftvärmepump för bättre inomhusklimat