Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Kan man installera luft-vattenvärmepump själv?

En luft-vattenvärmepump använder ett köldmedium för att transportera och flytta värme. Enligt lagar utfärdade av EU i den så kallade F-gasförordningen (EU/517/2014) måste all installation som innefattar hantering av en köldmediekrets utföras av en certifierad kyltekniker. Det innebär att du inte kan installera vissa luft-vattenvärmepumpar själv.

Split-system kräver kyltekniker

En luft-vattenvärmepump med split-utförande kräver installation av en certifierad kyltekniker. I dessa maskiner sluts köldmediekretsen vid själva installationen och installatören måste därför vara certifierad för hantering av köldmedier, enligt lag. Om du inte väljer att använda dig av våra kyltekniker, måste du därför berätta för oss vem det är som installerar luft-vattenvärmepumpen, i enlighet med kemikalieinspektionens direktiv.

Därför måste vissa luft-vattenvärmepump installeras av kyltekniker

F-gas är ett samlingsnamn för fluorerade växthusgaser som innehåller flour. Dessa f-gaser används ofta som köldmedium eftersom ämnet på ett mycket effektivt sätt kan transportera värme och kyla. F-gas används bland annat i värmepumpar, kylar, frysar och i AC och luftkonditionering.

All installation som innefattar hantering av en köldmediekrets med f-gas måste således utföras av en kunnig och certifierad kyltekniker. Anledningen till dessa regler är att f-gas har en negativ påverkan på växthuseffekten vid läckage och därmed kräver att personen som hanterar f-gas är kunnig om riskerna och de försiktighetsåtgärder som behöver tas.

Package och monoblock kräver inte kyltekniker

En luft-vattenvärmepump av package- eller monoblock-utförande har redan en så kallat hermetiskt slutet system och då krävs det inte en kyltekniker vid installationen. Vid en sådan installation rekommenderas istället att du anlitar en VVS-tekniker. Här finns inga lagkrav, men det är ganska komplext att installera en luft-vattenvärmepump. För att garantier och försäkringar ska gälla krävs som regel att installationen utförs fackmannamässigt.

Elinstallation kräver också behörighet

Värmepumpen går på el, och alla elinstallation måste enligt lag utföras av elinstallatör med rätt behörighet.

Köp installation av oss - få rätt behörigheter

Om du anlitar våra installatörer för installation av din luft-vattenvärmepump, kan du känna dig trygg med att din installatör har de behörigheter som krävs.

Om f-gasförordningen Om f-gas och luft-vattenvärmepump