Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Husets värmesystem & luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump arbetar ihop med husets vattenburna uppvärmningssystem, d.v.s. golvvärme eller radiatorsystem. Vattenburen uppvärmning har många fördelar gentemot luftburen. Vatten som värmts upp håller värmen bra och vattenburen värme hindras inte av stängda dörrar. Här förklarar vi hur luft-vattenvärmepumpen fungerar ihop med olika typer av vattenburen värme.

Värmepump och vattenburen värme

En stor fördel med vattenburen värme är att det går att utnyttja en rad olika värmekällor. Samtidigt har värmekällorna olika egenskaper, och vanligen är det vattenburna uppvärmningssystemet anpassat efter en specifik värmekälla. Det som främst skiljer värmepumpar från exempelvis olje- och vedpannor, är att de inte kan producera lika höga temperaturer (utan tillskott av el). Det innebär att framledningstemperaturen blir lägre.

Även radiatorsystem, som installerades för att passa en ved- eller oljepanna, brukar kunna utnyttjas av en värmepump, men ibland behöver man göra en mindre justering, exempelvis genom att byta ut ett par radiatorer.

rör är en viktig del av husets värmesystem

Husets värmesystem består av en värmekälla och ett sätt att sprida värmen i huset. Luft-vattenvärmepumpar kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem, så att värmen transporteras ut genom rör i huset.

Golvvärme

Vattenburen golvvärme är vanligt i nyare hus. Golvvärme kräver lägre framledningstemperatur och detta lämpar sig därför mycket bra ihop med en luft-vattenvärmepump. Vanligen blir besparingen med värmepumpen större ihop med vattenburen golvvärme.

Radiatorer

Vattenburen värme kan också innebära radiatorer. Detta är standard i äldre hus, men vanligt även i nyare. Det finns två huvudsakliga radiatorsystem: ettrörssystem och tvårörssystem.

Ettrörssystem

I ett ettrörssystem är radiatorerna seriekopplade och man har alltså flera radiatorer efter varandra i samma slinga. När varmt vatten har varit uppe i ett element och avgett värme, blandas det upp med det varma vattnet i slingan. Detta innebär att vattnet i slingan blir svalare efter varje element, vilket ofta kompenseras med större element senare i slingan. Förändringar på ett element påverkar därför alla i slingan.

Ettrörssystem brukar fungera med en luft-vattenvärmepump, om man ställer in systemet rätt. Att det bara är ett rör och storleken på röret, brukar inte vara något problem. Man kan dock behöva byta ut några element, för att hantera den lägre framledningstemperaturen.

Ettrörssystem

I ett ettrörssystem är radiatorerna seriekopplade och vattnet blir därför svalare ju längre bort i slingan man kommer.

Tvårörssystem

I ett tvårörssystem är radiatorerna parallellkopplade. Här kommer värmen in från ett rör och ett annat rör tar tillbaka det nedkylda vattnet till värmekällan. Det innebär större möjligheter att påverka värmen du får från varje element.

Tvårörssystem brukar enkelt kunna utnyttjas av en luft-vattenvärmepump.

Tvårörssystem

I ett tvårörssystem är radiatorerna parallellt kopplade och det är lättare att påverka hur mycket värme du vill ha i varje radiator.

Har jag ettrörs- eller tvårörssystem?

Eftersom rören göms i golv och väggar kan det vara svårt att med blotta ögat se om det är ett ettrörssystem eller ett tvårörssystem.

Gör så här (om du har koppel):

  1. Kontrollera så att radiatorn är varm.
  2. Dra ner termostaten (stäng den helt)
  3. Vänta en stund och känn efter så att radiatorn verkligen är kall.
  4. Känn på röret som går upp till kopplet.
  5. Om röret är varmt, är det ett ettrörssystem, men om röret har blivit kallt, är det ett tvårörssystem.

Storleken på radiatorerna

Stora radiatorer (exempelvis sektionsradiatorer) fungerar vanligen bra ihop med en luft-vattenvärmepump. Ofta har radiatorerna inte utnyttjas till max, om värmen kommit från en källa med högre framledningstemperatur. Om termostaterna skruvas upp, passar det utmärkt även med en lägre framledningstemperatur.

Har du däremot mindre radiatorer, som är anpassade för ett system med hög framledningstemperatur, eller har plockat bort radiatorer, kan det vara bra att byta ut ett par radiatorer mot en större storlek. Smidigast är att göra detta i samband med att den nya luft-vattenvärmepumpen installeras.

Både golvvärme och radiatorer

Har du både vattenburen golvvärme och radiatorer? De flesta luft-vattenvärmepumparna kan styra ett par olika zoner, med olika framledningstemperatur. Detta löser installatören vid installationen med extra tillbehör.

Arbetstank eller bufferttank

En arbetstank ger en jämnare temperatur ut till husets radiatorer. Detta motverkar knäppningar i radiatorerna. Bufferttanken hjälper också husets vattenburna värmesystem och värmepumpen att kommunicera med varandra och kan öka besparingen.

Till arbetstankar

Vi hjälper dig gärna

Undrar du om ditt vattenburna värmesystem fungerar ihop med en luft-vattenvärmepump? Du når våra värmepumpsexperter på 0770-777 600 eller via kontaktformuläret.