Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Nyinstallation och borrning bergvärme

Polarpumpen hjälper dig gärna med borrning och nyinstallation av bergvärmepump.

Du köper installationen genom offert eller via samtal med säljare.


PrislistaNyinstallation av enerigbrunn med bergvärmepump inbyggd vvb

Polarpumpen installerar olika sorters bergvärmepumpar i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de auktoriserade och certifierade enligt svensk standard.

Här hittar du information om vår standard-installation för nyinstallation av bergvärmepump. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.


Vad ingår i installationen?

I våran tjänst för standardinstallation av energibrunn och bergvärmepump finns allt som ingår specificerat, detta gör det enkelt för dig som konsument att veta vad du köper och det är lätt för våra installatörer att färdigställa installationen.(Se teknisk specifikation)

Tjänsten är framtagen som en paketlösning och har det vanligaste och mest efterfrågade materialet som grund. Behöver man ytterligare material utöver det som ingår kan man köpa detta direkt av installatören.

Om du behöver hjälp med någonting som inte ingår går det bra att kontakta oss, så hjälper vi till att lösa situationen.

Nedmontering av befintligt värmesystem

Nedmontering och bortforsling av befintlig bergvärmepump ingår alltid i tjänsten. I vissa fall kan du behöva hjälpa till med detta moment, så se till att du är tillgänglig under installationen.

Bortforsling av befintlig bergvärmepump omfattar tidigare värmepump, eller liknande produkt. Oljepannor och vedpannor ingår ej och skall vara demonterade samt bortforslade till installationstillfället.

Förutsättningar för installationen

 • Den nya värmepumpen ska kunna placeras så att installatören kommer åt att koppla in den mot befintliga anslutningar.
 • Det skall finnas en fungerande golvbrunn i installationsutrymmet.
 • Det ska finnas utrymme för kaxcontainer och borrigg på arbetsplatsen.
 • Tre stycken lediga säkringar á 16A i befintlig elcentral på samma våningsplan som värmepumpen.
 • Luftspalt på minst 25 cm ovanför ny värmepump, samt 100 cm framför.
 • Installationsplatsen ska vara städad och fri från lösa föremål. Platsen ska också vara sanerad från eventuella asbestfiber.
 • Den nya värmepumpen måste kunna bäras till platsen utan förhinder, t.ex. Inte runda trappor.
 • Du ska vara tillgänglig att bistå installatören med eventuell bärhjälp vid behov.
 • Att det finns en giltigt dimensionerings- och borrhålsplan
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Vem installerar min bergvärmepump?

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att installera just din bergvärmepump. Efter lagd order inväntar du kontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar er båda.

Vad innebär en nyinstallation?

Vid en nyinstallation demonteras den gamla värmepumpen och ersätts med en ny. Vi borrar även en ny energibrunn som passar till värmepumpen och en ny huvudbrytare ansluts till din elcentral. Värmepumpen ansluts sedan mot befintligt vatten- och värmesystem.

Så här går det till

När du har köpt din nya bergvärmepump med installation så kommer vi att kontakta dig för att stämma av.

För att vi ska kunna påbörja borrningen av din nya energibrunn så måste du ha ett godkänt dimensionerings- och borrhålsplan från din kommun. Vi behöver även att platsen är kontrollerad från eventuella andra ledningar, detta ordnar du enkelt innan installationen.

När du har fått ditt nya tillstånd så bifogas detta till oss och vi kommer att kontakta dig för att bestämma en tidsram för när borrningen kan ske. Borrningen bokas i två veckors intervall och du kan förvänta dig att borrentreprenören kontaktar dig ungefär en vecka innan borrningen är planerad att utföras.

Du kommer även under denna tiden att bli tilldelad en värmepumpsinstallatör som bokar en tid separat med dig till efter att borrningen är klar. För att borrningen skall kunna utföras behöver entreprenören som utför arbetet säkerställa vissa kriterier, bland annat behöver du ha märkt ut var energibrunnen skall placeras och avse plats för en så kallad kax-container.

Viktigt är att denna container är synlig från borrhålsplatsen och att den finns max 30 meter från borrhålsplatsen då borrhålsvatten avleds hit. Se teknisk specifikation för mer information. Borrningen påbörjas sedan från marknivå och ner till det bestämda djupet, var på de så kallade foderrören placeras ner i brunnen och två meter in i berget.

För att undvika eventuella oberäknade kostnader bör man därför göra en ordentlig kontroll av närliggande brunnar för att få en uppskattning om hur långt ner man har till berg.

Efter att foderrören har svetsats fast i berg så försänks kollektorslangen ned och brunnen tätas med lock. Kollektorn kopplas sedan in mot markslang som grävs från brunnen in i fastigheten. Grävningen återställs sedan grovt efter att slangen är placerad i mark.

Det är därför viktigt att du redan innan installationen bestämt var håltagningen skall göras för köldbäraren in i huset.

Efter borrningen

När borrningen av energibrunnen är färdig så kommer installatören av värmepumpen att besöka dig för att installera värmepumpen.

Det är därför viktigt att du redan har mottagit och kontrollerat värmepumpens skick innan installationen ska ske och förberett för att installatören bär in produkten. Det är också viktigt att man har kontrollerat arbetsplatsen från eventuell asbest och i de fallen sanerat platsen.

Installatören monterar därefter, vid behov, ner er befintliga värmepump och bär ut denna, se teknisk specifikation.

När den gamla värmepumpen är borta påbörjas arbetet med att färdigställa köldbäraren som nyttjar energibrunnen. Installatören fyller därför på med bioetanol, eller brinevätska genom påfyllnadskoppel och monterar nivåkärl för tryckutjämning. Den monteras sedan mot nya kopparledningar in till bergvärmepumpen i samband med övriga vatten och värmeledningar.

En elektriker kommer att finnas på plats för att installera en arbetsbrytare intill värmepumpen, är elcentralen långt bort och krånglig att ta sig till måste installatören informeras om detta i förhand. Se teknisk specifikation.

Installatören kommer därefter att göra en driftkontroll och avlufta systemet till bästa förmåga, har hela systemet tappats ner kan du räkna med att du behöver göra detta ett par gånger i efterhand.

När driften är kontrollerad kommer närmaste person att få en grundläggande genomgång av handhavande för värmepumpen och allmänna rekommendationer av driften.

ROT-avdrag

När du köper installationen väljer du installation med eller utan rotavdrag. Om du köper en installation med rotavdrag, betalar du ett lägre pris från början. Vi på Polarpumpen står för kontakten med Skatteverket och du måste därför informera oss om:

 • Ditt personnummer
 • Din fastighetsbeteckning
OBS: Det personnummer som rotavdraget ska göras för, måste även stå som ägare på fastigheten.

Bor du i en bostadsrätt måste du även informera oss om:

 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
 • Ditt lägenhetsnummer

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela rotavdraget, har vi rätt att efterfakturera motsvarande belopp.

Klicka här för mer information om rotavdrag.

Teknisk specifikation

Allmänt

Rotavdrag   Du köper antingen en installation med eller utan rotavdrag. För ROT-avdrag behöver Polarpumpen AB ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.
Tillstånd   Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Polarpumpen AB förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen AB alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.
Installation på plats utan farbar väg   Kund står för eventuella avgifter för parkering och färja. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplats   Kunds ansvar
Skydda golvyta   Kunds ansvar
Ta emot leverans av bergvärmepump   Kunds ansvar
Säkra transportväg för borrigg och övriga fordon   Kunds ansvar
Införskaffande av giltig dimensionerings- och borrhålsplan   Kunds ansvar
Märkning av energibrunnens placering   Kunds ansvar
Kontroll att borrplatsen är fri från övriga ledningar   Kunds ansvar
Avsätta plats för kaxcontainer   Kunds ansvar
Förse borrplats med 10A uttag samt tappvatten   Kunds ansvar
Markering för genomföringshål av kollektorslang   Kunds ansvar

Arbete

Inkoppling värmesystem st 2
Inkoppling tappvatten st 2
Inkoppling av påfyllnadskoppel   Ja
Rörlängd för inkoppling vatten- och värmesystem (ej par meter) m 5
Elinstallation   Ja1
Luftning av system   Ja
Urkoppling av befintligt värmesystem   Ja
Nedmontering av befintlig värmepump eller elpanna   Ja2
Driftsättning och test av bergvärmepump   Ja
Bortforsling av befintlig värmepump2   Ja
Grovstädning av installationsplats   Ja
Bortforsling av emballage   Ja

Material

Kopparrör för värme- och tappvattenkrets (Ej par-meter) m 5
Rörböjar st 24
Rörmeter för köldbärare inkl. isolering m 2.5
Nivåkärl   Ja3
Kylsvep för köldbärare st 6
Brinevätska (bioetanol 28%) l 25
Säkerhetsbrytare   Ja1
Avstängningsventil   Ja

Borrning

Borrdjup m Minimum 100, från marknivå
Foderrör m 124
Grävning m 10 inkl. markslang5
Markslang mm 2*40 inkl. isolering och skyddsrör
Märkband   Ja, ovanför isolerad markslang inom ledningsgrav
Kollektorslang mm 40
Märkbricka   Ja, på fastighetens vägg
Stänkskydd   Ja, vid behov
Fri arbetsyta   3m Radie samt 7m Höjd
Kaxcontainer m 4.05 x 1.9 x 2.05

Fotnoter

1.Installation av huvudbrytare inkl. 10m kabel under förutsättning att elcentral är på samma våning samt 3x16A lediga säkringar i elcentral. Ej krypgrund.

2.Nedmontering samt bortforsling avser kapning och tömning av befintlig anläggning, så som elpanna, frånluftsvärmepump, luft-vatten, bergvärmepump och varmvattenberedare. Asbestsanering ingår EJ.

3.Endast nivåkärl, expansionskärl ingår inte i installationen utan görs upp direkt med installatör.

4.Extra foderrör som behövs för att slutföra installationen tillkommer som extra kostnad efter installationens färdigställande.

5.Extra grävning som behövs för att slutföra installationen tillkommer som extra kostnad efter installationens färdigställande.

Prislista

Med ROT-avdrag Utan ROT-avdrag
Nyinstallation med rot 100 m 53 235 kr Nyinstallation 100 m 81 900 kr
Nyinstallation med rot 110 m 55 802 kr Nyinstallation 110 m 85 850 kr
Nyinstallation med rot 120 m 58 370 kr Nyinstallation 120 m 89 800 kr
Nyinstallation med rot 130 m 60 937,50 kr Nyinstallation 130 m 93 750 kr
Nyinstallation med rot 140 m 63 505 kr Nyinstallation 140 m 97 700 kr
Nyinstallation med rot 150 m 66 072,50 kr Nyinstallation 150 m 101 650 kr
Nyinstallation med rot 160 m 68 640 kr Nyinstallation 160 m 105 600 kr
Nyinstallation med rot 170 m 71 207,50 kr Nyinstallation 170 m 109 550 kr
Nyinstallation med rot 180 m 73 775 kr Nyinstallation 180 m 113 500 kr
Nyinstallation med rot 190 m 76 342,50 kr Nyinstallation 190 m 117 450 kr
Nyinstallation med rot 200 m 78 910 kr Nyinstallation 200 m 121 400 kr
Nyinstallation med rot 210 m 81 477,50 kr Nyinstallation 210 m 125 350 kr
Nyinstallation med rot 220 m 84 045 kr Nyinstallation 220 m 129 300 kr
Nyinstallation med rot 230 m 86 612,50 kr Nyinstallation 230 m 133 250 kr
Nyinstallation med rot 240 m 89 180 kr Nyinstallation 240 m 137 200 kr
Nyinstallation med rot 250 m 91 747,50 kr Nyinstallation 250 m 141 150 kr
Nyinstallation med rot 260 m 94 315 kr Nyinstallation 260 m 145 100 kr
Nyinstallation med rot 270 m 96 882,50 kr Nyinstallation 270 m 149 050 kr
Nyinstallation med rot 280 m 99 450 kr Nyinstallation 280 m 153 000 kr
Nyinstallation med rot 290 m 102 017,50 kr Nyinstallation 290 m 156 950 kr
Nyinstallation med rot 300 m 104 585 kr Nyinstallation 300 m 160 900 kr


Hur köper jag installationen?

Efterfråga offert eller ring och prata med en säljare för att köpa nyinstallation och borrning till värmepumpen.

Efterfråga offert